o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 06 / 153   czerwiec 2004
Podsumowanie wyników ankietyzacji mieszkańców gminy Żmigród na temat problemów gminy i preferowanych kierunków rozwoju.
Buduj zgodnie z prawem
Co słychać w Bychowie?
Czas na wakacje
Jak głosowali żmigrodzianie
Drzewko nadziei na szkołę marzeń
Festyn parafialny
Festyn z Żywcem
Hrabia Friedrich Hatzfeldt w Żmigrodzie
II Powiatowy Turniej Reportażu
Informacje
Jeszcze można składać wnioski
Kronika policyjna
Żmigród w latach 1945-1950
Obligacje na rzecz inwestycji
Odpadów segregowanie to najlepsze rozwiązanie
Oficjalny odbiór elewacji Szpitala Rehabilitacyjnego w Żmigrodzie
Ogłoszenia drobne
Powidzko zatrudni nauczycieli
Plażowa Piłka Siatkowa
Podziękowania
Program ramowy XI Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej
Odciążyć ziemię
Sport w skrócie
Sportowe Dni Żmigrodu
Strategia rozwoju dla Żmigrodu
Szczerze z Tomkiem Sztukiem
Szlakiem królów polskich
Szlakiem krzyży pokutnych
Turniej koszykówki
Turniej Piłki Nożnej
VII Bieg Trzeźwości
Wybory
Wystawa prac Michała Bieńka
XI Kolarskie Kryterium Uliczne
Za egzamin...nagroda
Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród informuje
Komunikat
Rok szkolny 2003/2004 W Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II
 

Podsumowanie wyników ankietyzacji mieszkańców gminy Żmigród na temat problemów gminy i preferowanych kierunków rozwoju.

ANKIETA

1. Jak Pan/Pani ocenia jakość szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w gminie?:

 • bardzo dobra 59 15%
 • dobra 161 41%
 • zadowalająca 107 27%
 • niezadowalająca 28 7%
 • nie mam zdania 38 10%

  2. Jaka jest Pana/Pani zdaniem dostępność do usług podstawowej opieki zdrowotnej?:

 • bardzo dobra 12 3%
 • dobra 89 22%
 • zadowalająca 107 27%
 • niezadowalająca 172 44%
 • nie mam zdania 13 4%

  3. Jaka jest Pana/Pani zdaniem jakość świadczonych usług komunalnych?:

 • bardzo dobra 25 6%
 • dobra 112 29%
 • zadowalająca 112 29%
 • niezadowalająca 97 24%
 • trudno powiedzieć 47 12%

  4. Czy z warunków mieszkaniowych jest Pan/Pani zadowolony?:

 • bardzo zadowolony 52 13%
 • zadowolony 204 53%
 • niezadowolony 100 26%
 • nie mam zdania 29 8%

  10. Jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie władz samorządowych:

 • bardzo dobrze 14 4%
 • dobrze 117 30%
 • słabo 163 42%
 • nie zadawalająco 46 11%
 • trudno powiedzieć 50 13%

  11. W jakim stopniu czuje się Pan/Pani poinformowana o działaniach władz gminy:

 • bardzo dobrym 21 5%
 • dobrym 107 27%
 • słabym 164 43%
 • nie zadawalającym 73 19%
 • trudno powiedzieć 25 6%

  5. Czy mieszkając w mieście/gminie Żmigród czuje się Pan/Pani bezpiecznie?:

 • tak, bezpiecznie 56 14%
 • w miarę bezpiecznie 233 60%
 • nie czuję się niebezpiecznie 88 22%
 • nie mam zdania 15 4%

  6. Jak według Pana/Pani dzieci podróżują lub chodzą do szkoły?:

 • bezpiecznie 104 26%
 • w miarę bezpiecznie 252 65%
 • bez zachowania podstawowych warunków bezpieczeństwa 35 9%

  7. Czy jest Pan/pani zadowolony/a z jakości środowiska w gminie?:

 • bardzo zadowolony 18 5%
 • zadowolony 102 26%
 • raczej zadowolony 152 39%
 • nie jestem zadowolony 67 17%
 • trudno powiedzieć 50 13%

  8. Czy uciążliwość podmiotów gospodarczych dla środowiska i zdrowia mieszkańców w gminie ocenia Pan/Pani jako:

 • bardzo dużą 6 2%
 • dużą 35 9%
 • średnią 181 46%
 • niską 116 30%
 • nie mam zdania 52 13%

  9. Czy Pana/Pani zdaniem obsługa mieszkańców przez Urząd Miasta i Gminy w Żmigrodzie jest:

 • bardzo dobra 17 4%
 • dobra 112 28%
 • zadawalająca 137 36%
 • nie zadawalająca 91 23%
 • nie mam zdania 36 9%

  W ankiecie uczestniczyły 393 osoby z gminy Żmigród (w tym 231 mieszkających na wsi i 162 osoby mieszkające w mieście). 56 ankietowanych to osoby z wykształceniem wyższym, 182 - średnim, 124 - zawodowym, 31 - podstawowym.

   

      prześlij      drukuj      komentuj   
 •  
   
    Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie