o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 06 / 153   czerwiec 2004
Podsumowanie wyników ankietyzacji mieszkańców gminy Żmigród na temat problemów gminy i preferowanych kierunków rozwoju.
Buduj zgodnie z prawem
Co słychać w Bychowie?
Czas na wakacje
Jak głosowali żmigrodzianie
Drzewko nadziei na szkołę marzeń
Festyn parafialny
Festyn z Żywcem
Hrabia Friedrich Hatzfeldt w Żmigrodzie
II Powiatowy Turniej Reportażu
Informacje
Jeszcze można składać wnioski
Kronika policyjna
Żmigród w latach 1945-1950
Obligacje na rzecz inwestycji
Odpadów segregowanie to najlepsze rozwiązanie
Oficjalny odbiór elewacji Szpitala Rehabilitacyjnego w Żmigrodzie
Ogłoszenia drobne
Powidzko zatrudni nauczycieli
Plażowa Piłka Siatkowa
Podziękowania
Program ramowy XI Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej
Odciążyć ziemię
Sport w skrócie
Sportowe Dni Żmigrodu
Strategia rozwoju dla Żmigrodu
Szczerze z Tomkiem Sztukiem
Szlakiem królów polskich
Szlakiem krzyży pokutnych
Turniej koszykówki
Turniej Piłki Nożnej
VII Bieg Trzeźwości
Wybory
Wystawa prac Michała Bieńka
XI Kolarskie Kryterium Uliczne
Za egzamin...nagroda
Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród informuje
Komunikat
Rok szkolny 2003/2004 W Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II
 

Buduj zgodnie z prawem

Jednym z najczęściej pojawiających się problemów naszych mieszkańców dotyczącym branży budowlanej jest budowa niewielkiego budynku potocznie nazywanego „szopką”. Zamierzenie takie jest z pozoru bardzo łatwe i proste. Na etapie realizacji jednak można natknąć się na duże problemy formalne. Nie ma znaczenia wielkość obiektu ani rodzaj materiału z jakiego jest on wykonany. Generalnie budowa każdego budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jednakże niektóre obiekty wymienione w art. 29 Prawa Budowlanego wymagają jedynie zgłoszenia (jest to uproszczona forma informowania Urzędu o zamierzeniu inwestycyjnym). Zgłoszenia dokonuje się w Starostwie Powiatowym na 30 dni przed rozpoczęciem budowy na specjalnym druku, który można pobrać m.in. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy. W dzisiejszych rozważaniach zajmiemy się takimi obiektami.
Omówimy pokrótce te zamierzenia, które dotyczą inwestorów indywidualnych.

1. Ułatwione zadanie mają mieszkańcy wiosek, gdyż na działkach siedliskowych można wybudować obiekt parterowy o powierzchni do 35 m2. Taki obiekt musi ponadto spełniać jeszcze następujące warunki:
 • musi uzupełniać istniejącą zabudowę (czyli nie można postawić takiego obiektu jako pierwszego),
 • rozpiętość konstrukcji nie może przekraczać 4.8 m,
 • obiekt musi być związany z produkcją rolną.
  Przykładowo mieszkaniec miasta mieszkający w domku jednorodzinnym nie może skorzystać z tego przepisu.

  2. Następną grupą obiektów, które można budować dokonując jedynie zgłoszenia, jest budowa altan i budynków gospodarczych na działkach pracowniczych. Takie obiekty w miastach mogą mieć pow. max 25 m2, poza granicami miast do 35 m2. Dodatkowym ograniczeniem jest wysokość obiektu w zależności od rodzaju dachu:
 • przy dachach płaskich obiekt nie może przekraczać 4 m wysokości,
 • przy dachach stromych obiekt nie może przekraczać 5 m wysokości.

  3. Kolejną grupą obiektów które można budować dokonując jedynie zgłoszenia jest budowa wiat, altan i budynków gospodarczych których powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 10 m2. Przepis ten został zmieniony w maju bieżącego roku w zakresie uwarunkowań dodatkowych, o których mowa poniżej. Wspomniane obiekty można budować na działkach, których powierzchnia przekracza 500 m2. W przypadku budowy kilku obiektów jeden obiekt musi przypadać na każde 500 m2 powierzchni działki. Nie jest również możliwe łączenie tych obiektów w jeden większy np. na działce o pow. 2000 m2 na zgłoszenie można postawić 4 obiekty o pow. 10 m2 każdy, nie można natomiast wybudować jednego obiektu o pow. 40 m2.
  Na koniec krótka uwaga formalna wszystkie wymienione obiekty muszą być zlokalizowane w odległościach przewidzianych prawem i tak np. odległość budynku od granicy powinna wynosić min. 3 m gdy w ścianie nie ma otworów okiennych lub drzwiowych i 4 m, gdy jest otwór okienny lub drzwiowy. Ponadto budowa musi się odbywać na działce, do której inwestor posiada tytuł prawny (czyli jest jej właścicielem, lub w przypadku współwłasności posiada pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli).
  Wszystkie inne obiekty nie wymienione w art. 29 Prawa Budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, co wiąże się m.in. z: uzyskaniem w Urzędzie Miasta i Gminy decyzji o warunkach zabudowy, sporządzeniem projektu budowlanego, uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień oraz wystąpieniem do Starosty z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
  W przypadku wątpliwości, co do charakteru zaplanowanej inwestycji, można zwracać się z pytaniami do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wydział Architektury i Budownictwa lub do Urzędu Miasta i Gminy w Żmigrodzie.

  Artur Knappik, Jerzy Lorenc

      prześlij      drukuj      komentuj   
 •  
   
    Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie