o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 06 / 153   czerwiec 2004
Podsumowanie wyników ankietyzacji mieszkańców gminy Żmigród na temat problemów gminy i preferowanych kierunków rozwoju.
Buduj zgodnie z prawem
Co słychać w Bychowie?
Czas na wakacje
Jak głosowali żmigrodzianie
Drzewko nadziei na szkołę marzeń
Festyn parafialny
Festyn z Żywcem
Hrabia Friedrich Hatzfeldt w Żmigrodzie
II Powiatowy Turniej Reportażu
Informacje
Jeszcze można składać wnioski
Kronika policyjna
Żmigród w latach 1945-1950
Obligacje na rzecz inwestycji
Odpadów segregowanie to najlepsze rozwiązanie
Oficjalny odbiór elewacji Szpitala Rehabilitacyjnego w Żmigrodzie
Ogłoszenia drobne
Powidzko zatrudni nauczycieli
Plażowa Piłka Siatkowa
Podziękowania
Program ramowy XI Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej
Odciążyć ziemię
Sport w skrócie
Sportowe Dni Żmigrodu
Strategia rozwoju dla Żmigrodu
Szczerze z Tomkiem Sztukiem
Szlakiem królów polskich
Szlakiem krzyży pokutnych
Turniej koszykówki
Turniej Piłki Nożnej
VII Bieg Trzeźwości
Wybory
Wystawa prac Michała Bieńka
XI Kolarskie Kryterium Uliczne
Za egzamin...nagroda
Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród informuje
Komunikat
Rok szkolny 2003/2004 W Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II
 

Jak głosowali żmigrodzianie

13 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Ogólna liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania w gminie Żmigród 11592 osób w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego w gminie Żmigród udział wzięło 1627 osób, co dało 14,03% ogólnej liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania.

W okręgu wyborczym numer 1 z siedzibą- Przedszkole w Żmigrodzie ul. Czereśniowa 9, najwięcej głosów otrzymała KW Platforma Obywatelska RP 87, pozostałe głosy zostały oddane:na KW Samoobrona RP 31, KKW SLD-UP 57, KW Unia Polityki Realnej 15, KW Inicjatywa dla Polski 9, KWW Socjaldemokracji Polskiej 34, KW Prawo i Sprawiedliwość 17, KW Liga Polskich Rodzin 46, KW Unia Wolności 18, KW PSL 13, KKW KPEiR-PLD 2, Antyklerykalna Partia Postępu „Racja” 3, KWW Konfederacja ROB 1, kww Zieloni 2004 1, KW Narodowe Odrodzenie Polski 1. Co razem w obwodzie dało 334 oddanych głosów.

W okręgu wyborczym numer 2 z siedzibą- Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie ul. Wrocławska 12, najwięcej głosów otrzymała KW Platforma Obywatelska RP 85, pozostałe głosy zostały oddane:na KW Polska Partia Pracy 1, KW Samoobrona RP 32, KKW SLD-UP 55, KW Unia Polityki Realnej 13, KW Inicjatywa dla Polski 12, KWW Socjaldemokracji Polskiej 9, KW Prawo i Sprawiedliwość 24, KW Liga Polskich Rodzin 24, KWW Ogólnopolski Komitet Obywatelski „OKO” 1, KW Unia Wolności 9, KW PSL 17, Antyklerykalna Partia Postępu „Racja” 5, KWW Konfederacja ROB 1, kww Zieloni 2004 1. Co razem w obwodzie dało 289 oddanych głosów.

W okręgu wyborczym numer 3 z siedzibą- Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie ul. Szkolna 11, najwięcej głosów otrzymała KW Platforma Obywatelska RP 79, pozostałe głosy zostały oddane na: KW Polska Partia Pracy 1, KW Samoobrona RP 25, KKW SLD-UP 77, KW Unia Polityki Realnej 17, Narodowy Komitet Wyborczy 3, KW Inicjatywa dla Polski 9, KWW Socjaldemokracji Polskiej 9, KW Prawo i Sprawiedliwość 25, KW Liga Polskich Rodzin 29, KWW Ogólnopolski Komitet Obywatelski „OKO” 3, KW Unia Wolności 6, KW PSL 9, KWW KPEiR-PLD 4, Antyklerykalna Partia Postępu „Racja” 3, kww Zielono 2004 2. W sumie w obwodzie oddano 301 głosów.

W okręgu wyborczym numer 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Barkowie, najwięcej głosów otrzymała KW Samoobrona RP 52, pozostałe głosy zostały oddane na: KW Platforma Obywatelska RP 6, KW polska Partia Pracy 1, KKW SLD-UP 7, KW Unia Polityki Realnej 1, KW Inicjatywa dla Polski 2, KWW Socjaldemokracji Polskiej 5, KW Prawo i Sprawiedliwość 8, KW Liga Polskich Rodzin 7, KW Unia Wolności 3, KW PSL 5 - co razem dało 97 oddanych głosów.

W okręgu wyborczym numer 5 z siedzibą w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Korzeńsku, najwięcej głosów otrzymała KW Samoobrona RP 50, pozostałe głosy zostały oddane na: KW Platforma Obywatelska RP 21, KW Polska Partia Pracy 1, KWW SLD-UP 27, KW Unia Polityki Realnej 2, KW Inicjatywa dla Polski 2, KWW Socjaldemokracji Polskiej 9, KW Prawo i Sprawiedliwość 12, KW Liga Polskich Rodzin 13, KW Unia Wolności 3, KW PSL 18, Antyklerykalna Partia Postępu „Racja” 6, KW Zieloni 2004 - 1. Razem - 165 głosów.

W okręgu wyborczym numer 6 z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Radziądzu, najwięcej głosów otrzymała KW Samoobrona RP 30, pozostałe głosy zostały oddane na: KW Platforma Obywatelska RP 16, KW Polska Partia Pracy 1, KWW SLD-UP 15, KW Unia Polityki Realnej 1, KW Inicjatywa dla Polski 2, KW Prawo i Sprawiedliwość 7, KW Liga Polskich Rodzin 19, KWW Ogólnopolski Komitet Obywatelski „OKO” 1, KW PSL 4, KWW KPEiR-PLD 2, Antyklerykalna Partia Postępu „Racja” 1, razem - 99 oddanych głosów.

W okręgu wyborczym numer 7 z siedzibą w świetlicy wiejska w Borzęcinie, najwięcej głosów otrzymała KW Samoobrona RP 23, pozostałe głosy zostały oddane na: KW Platforma Obywatelska 3, KW Polska Partia Pracy 1, KWW SLD-UP 10, KW Unia Polityki Realnej 4, KW Inicjatywa dla Polski 1, KWW Socjaldemokracji Polskiej 3, KW Prawo i Sprawiedliwość 2, KW Liga Polskich Rodzin 5, KW Unia Wolności 2, KW PSL 17, KWW Konfederacja ROB 1. Co razem dało 72 oddanych głosów.

W okręgu wyborczym numer 8 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Powidzku najwięcej głosów otrzymała KW Samoobrona RP 64, pozostałe głosy zostały oddane na: KW Platforma Obywatelska RP 15, KW Polska Partia Pracy 1, KWW SLD-UP 18, KW Unia Polityki Realnej 2, KWW Socjaldemokracji Polskiej 2, KW Prawo i Sprawiedliwość 4, KW Liga Polskich Rodzin 12, KW Unia wolności 1, KW PSL 29, KWW Konfederacja ROB1. W sumie - 149 głosów.

W okręgu wyborczym numer 9 z siedzibą w świetlicy wiejska w Żmigródku najwięcej głosów otrzymał KW SLD-UP 31, pozostałe głosy zostały oddane na: KW Platforma Obywatelska RP 25, KW Samoobrona RP 25, KW Unia Polityki Realnej 3, Narodowy Komitet Wyborczy 1, KW Inicjatywa dla Polski 4, KWW Socjaldemokracji Polskiej 4, KW Prawo i Sprawiedliwość 10, KW Liga Polskich Rodzin 7, KW Unia Wolności 1, KW PSL 7, KKW KPEiR-PLD 1, kww Zieloni 2004 1, KW Narodowego Odrodzenia Polski 1, co razem dało 121 oddanych głosów.

W Gminie Żmigród najwięcej głosów oddano na KW Platformy Obywatelskiej RP 337, Drugie miejsce zajął KW Samoobrona RP 332, trzecie miejsce zajął KW SLD-UP 298.

info

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie