o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 06 / 153   czerwiec 2004
Podsumowanie wyników ankietyzacji mieszkańców gminy Żmigród na temat problemów gminy i preferowanych kierunków rozwoju.
Buduj zgodnie z prawem
Co słychać w Bychowie?
Czas na wakacje
Jak głosowali żmigrodzianie
Drzewko nadziei na szkołę marzeń
Festyn parafialny
Festyn z Żywcem
Hrabia Friedrich Hatzfeldt w Żmigrodzie
II Powiatowy Turniej Reportażu
Informacje
Jeszcze można składać wnioski
Kronika policyjna
Żmigród w latach 1945-1950
Obligacje na rzecz inwestycji
Odpadów segregowanie to najlepsze rozwiązanie
Oficjalny odbiór elewacji Szpitala Rehabilitacyjnego w Żmigrodzie
Ogłoszenia drobne
Powidzko zatrudni nauczycieli
Plażowa Piłka Siatkowa
Podziękowania
Program ramowy XI Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej
Odciążyć ziemię
Sport w skrócie
Sportowe Dni Żmigrodu
Strategia rozwoju dla Żmigrodu
Szczerze z Tomkiem Sztukiem
Szlakiem królów polskich
Szlakiem krzyży pokutnych
Turniej koszykówki
Turniej Piłki Nożnej
VII Bieg Trzeźwości
Wybory
Wystawa prac Michała Bieńka
XI Kolarskie Kryterium Uliczne
Za egzamin...nagroda
Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród informuje
Komunikat
Rok szkolny 2003/2004 W Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II
 

II Powiatowy Turniej Reportażu

Już po raz drugi w Gimnazjum im. Macieja Rataja zorganizowano turniej reportażu. Głównym celem było zainspirowanie uczniów do napisania ciekawego tekstu-reportażu o tematyce związanej ze środowiskiem lokalnym - szkolnym, miasta czy też regionu.

Podsumowanie wyników II Powiatowego Turnieju Reportażu odbyło się 14 maja 2004 roku. W konkursie wzięło udział 33 uczniów z czterech gimnazjów powiatu trzebnickiego: Gimnazjum Sportowo- Językowe w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy, Publicznego Gimnazjum w Obornikach Śląskich, Gimnazjum w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie, Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie oraz uczniowie z Domu nad Stawem w Obornikach Śląskich
Do 30 marca 2003 roku nauczyciele z w/w szkół nadesłali do organizatora napisane przez uczniów reportaże o tematyce szkolnej, lokalnej, młodzieżowej. Jury składające się z dziennikarzy prasy lokalnej: pani Agmnieszki Buryło z gazety Słowo Polskie Gazeta Wrocławska oraz pani Joanna Monastyrska z Wiadomości Żmigrodzkich oceniało atrakcyjność tytułu, tematykę reportażu, realizację cech gatunkowych oraz język i styl prac.
Po ożywionej dyskusji jury postanowiło przyznać 4 równorzędne I miejsca i nagrodzić prace następujących uczniów:
- Iga Michałkiewicz ( Oborniki Śląskie) „Nieszczęsne życie odnowionej szkoły” ( opiekun mgr U. Jarych)
- Natalia Zaworska (Oborniki Śląskie) „Wilczy Jar- kupa kurzu i nic poza tym?” (mgr U. Jarych)
- Zbigniew Paleczek (Trzebnica) „Piłka w małym mieście” (mgr A. Świątnicka)
- Wojciech Marciniak (Trzebnica) „No, sfragowałem tego skubańca” (mgr M. Komisarczyk)
Ponadto jury wyróżniło dwa reportaże:
- Katarzyna Wójcik (Oborniki Śląskie) „Spełniona misja Magdy” ( U.Jarych)
- Małgorzata Dymała (Trzebnica) „ Pani Władzia” (M. Komisarczyk)
W/w uczniowie otrzymali nagrody książkowe (4 egzemplarze) oraz Encyklopedię Żmigrodu z płytami CD. (2 egz) Organizatorką konkursu była polonistka Elżbieta Kostecka
Ponadto jury stwierdziło, że młodzież podjęła interesujące tematy związane z obserwacją środowiska, w którym przebywa na co dzień. Poziom prac jest bardzo dobry, bardziej wyrównany niż w roku poprzednim. Podczas pisania reportażu należy unikać uogólnień typu wszyscy , ale precyzować sady i ich autorów. Niektóre tytuły nie odnoszą się zupełnie do treści reportażu. Należy zadbać o ich atrakcyjność i adekwatność.
Za rok znów zmagania uczniów w II Powiatowym Turnieju Reportażu.

eco

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie