o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 06 / 153   czerwiec 2004
Podsumowanie wyników ankietyzacji mieszkańców gminy Żmigród na temat problemów gminy i preferowanych kierunków rozwoju.
Buduj zgodnie z prawem
Co słychać w Bychowie?
Czas na wakacje
Jak głosowali żmigrodzianie
Drzewko nadziei na szkołę marzeń
Festyn parafialny
Festyn z Żywcem
Hrabia Friedrich Hatzfeldt w Żmigrodzie
II Powiatowy Turniej Reportażu
Informacje
Jeszcze można składać wnioski
Kronika policyjna
Żmigród w latach 1945-1950
Obligacje na rzecz inwestycji
Odpadów segregowanie to najlepsze rozwiązanie
Oficjalny odbiór elewacji Szpitala Rehabilitacyjnego w Żmigrodzie
Ogłoszenia drobne
Powidzko zatrudni nauczycieli
Plażowa Piłka Siatkowa
Podziękowania
Program ramowy XI Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej
Odciążyć ziemię
Sport w skrócie
Sportowe Dni Żmigrodu
Strategia rozwoju dla Żmigrodu
Szczerze z Tomkiem Sztukiem
Szlakiem królów polskich
Szlakiem krzyży pokutnych
Turniej koszykówki
Turniej Piłki Nożnej
VII Bieg Trzeźwości
Wybory
Wystawa prac Michała Bieńka
XI Kolarskie Kryterium Uliczne
Za egzamin...nagroda
Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród informuje
Komunikat
Rok szkolny 2003/2004 W Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II
 

Obligacje na rzecz inwestycji

7 czerwca radni podjęli uchwałę o emisji obligacji. Uzyskane środki zostaną przekazane na wydatki inwestycyjne gminy - 650 tys. zł na rozbudowę szkoły w Powidzku, a 850 tys. zł na budowę i modernizację dróg gminnych. Gmina wyemituje 150 obligacji o wartości nominalnej 10 tys. zł na łączną kwotę 1, 5 mln zł. Emisja nastąpi przez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w ilości nie większej niż 300 osób. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela. Obligacje zostaną wyemitowane w 2004 roku w 10 seriach. Gmina Żmigród będzie wykupywać obligacje (zależnie od serii) po upływie określonego czasu - od 2,5 lat po emisji do 7 lat po emisji.
Obligacje będą oprocentowane w stosunku kwartalnym, półrocznym lub rocznym, przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.

jota

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie