o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 06 / 153   czerwiec 2004
Podsumowanie wyników ankietyzacji mieszkańców gminy Żmigród na temat problemów gminy i preferowanych kierunków rozwoju.
Buduj zgodnie z prawem
Co słychać w Bychowie?
Czas na wakacje
Jak głosowali żmigrodzianie
Drzewko nadziei na szkołę marzeń
Festyn parafialny
Festyn z Żywcem
Hrabia Friedrich Hatzfeldt w Żmigrodzie
II Powiatowy Turniej Reportażu
Informacje
Jeszcze można składać wnioski
Kronika policyjna
Żmigród w latach 1945-1950
Obligacje na rzecz inwestycji
Odpadów segregowanie to najlepsze rozwiązanie
Oficjalny odbiór elewacji Szpitala Rehabilitacyjnego w Żmigrodzie
Ogłoszenia drobne
Powidzko zatrudni nauczycieli
Plażowa Piłka Siatkowa
Podziękowania
Program ramowy XI Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej
Odciążyć ziemię
Sport w skrócie
Sportowe Dni Żmigrodu
Strategia rozwoju dla Żmigrodu
Szczerze z Tomkiem Sztukiem
Szlakiem królów polskich
Szlakiem krzyży pokutnych
Turniej koszykówki
Turniej Piłki Nożnej
VII Bieg Trzeźwości
Wybory
Wystawa prac Michała Bieńka
XI Kolarskie Kryterium Uliczne
Za egzamin...nagroda
Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród informuje
Komunikat
Rok szkolny 2003/2004 W Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II
 

Odpadów segregowanie to najlepsze rozwiązanie

 • Upływa trzeci miesiąc selektywnej zbiórki śmieci na terenie Żmigrodu. Do15 czerwca Żmigrodzianie wysegregowali: 30 m3 makulatury, 39 m3 plastiku, 4,5 m3 szkła.

 • Na 300 stojaków zakupionych przez gminę odebrano dopiero 80. 220 stojaków (i worków na wysegregowane śmieci) czeka jeszcze na właścicieli posesji prywatnych, w siedzibie operatora (ul. Kościuszki 9, teren po byłej roszarni, tel. 385-44-73). Przypominamy, że po stojaki trzeba się zgłaszać z dowodem osobistym i aktualną umową na odbiór odpadów niesegregowanych. Stojaki, jako własność gminy, będą użyczane bezpłatnie za pokwitowaniem. Wysegregowane odpady będą odbierane za darmo co dwa tygodnie, we wtorki, według kalendarza, który każdy z zainteresowanych otrzyma.
  Naprawdę warto skorzystać z okazji. Segregacja śmieci pozwala na odciążenie środowiska. I, co bardzo ważne - pozwala zaoszczędzić pieniądze za wywóz śmieci.

  Czy wiesz, że:
 • statystyczny Polak produkuje rocznie ok. 300 kg odpadów, co w przeliczeniu na naszą gminę daje ok. 4 500 ton,
 • na gminne składowisko odpadów w Gatce dociera tylko ok. 2 000 ton odpadów. Co dzieje się z resztą?


 • wyrzucona butelka plastikowa nie ulega rozkładowi nawet przez 500 lat,

 • produkty ze szkła nadają się do recyklingu w 100%,

 • jeżeli każdy wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik, to na wysypiska w całej Polsce trafi rocznie 10 000 ton szkła,

 • wyprodukowanie 1 tony papieru z makulatury pozwala uniknąć wycięcia 17 drzew,


 • jeśli spalamy śmieci, odpady plastikowe i gumowe, to w naszych piecach powstają a poprzez niewysokie kominy do naszych płuc trafiają trujące, rakotwórcze, mutagenne substancje szczególnie szkodliwe dla małych dzieci a nawet tych jeszcze nienarodzonych!

  INPORMACJA

  Wszyscy, którzy dysponują zbędnymi oponami i workami po nawozach mają możliwość przekazania ich firmie „LECH-MET”.
  Ostrzegamy, że podczas spalania tych materiałów uwalnia się wiele związków toksycznych, które szkodzą środowisku.
  Za tego typu działania może być nałożona kara grzywny.


  Kary za brak pojemników na śmieci
  - Na podstawie informacji, jakie uzyskaliśmy w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej - powiedział WŻ kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wiesław Kras - wiele nieruchomości na terenie miejskim nie posiada pojemników do zbierania odpadów komunalnych. Niektórzy mają pojemniki, ale z nich nie korzystają. W gminie w zatrważającym tempie rośnie liczba dzikich wysypisk. Dlatego właśnie burmistrz powołał komisję do spraw przeprowadzania ewidencji i kontroli pojemników do zbierania stałych odpadów komunalnych. Komisja będzie kontrolować, czy mieszkańcy posiadają pojemniki na śmieci i czy systematycznie są one opróżniane. 1 lipca komisja zacznie prace w terenie. Wszyscy, u których stwierdzony zostanie brak pojemnika na śmieci bądź dokumentacji potwierdzającej wywóz śmieci do 1 września będą mieli czas na doposażenie swoich posesji. Po tym okresie ponownie komisja zrewiduje upomnianych - tym razem w jej składzie będzie także funkcjonariusz policji, który będzie nakładał grzywny na drodze mandatu karnego.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów i art.145 k.w. oraz art. 10 ust.2 u.u.c.p.g. grzywna za niewyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów wynosi 100 zł, natomiast grzywna za niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych wynosi także 100 zł.


  Będą wybierane najpiękniejsze ogrody

  Już po raz czwarty Komisja ds. Upiększania Miasta wybierze najpiękniejsze ogrody w gminie. W lipcu komisja wyruszy w teren. Wszystkim zainteresowanym przypominamy: Pamiętajcie o swoich ogrodach. Naprawdę warto!

      prześlij      drukuj      komentuj   
 •  
   
    Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie