o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 06 / 153   czerwiec 2004
Podsumowanie wyników ankietyzacji mieszkańców gminy Żmigród na temat problemów gminy i preferowanych kierunków rozwoju.
Buduj zgodnie z prawem
Co słychać w Bychowie?
Czas na wakacje
Jak głosowali żmigrodzianie
Drzewko nadziei na szkołę marzeń
Festyn parafialny
Festyn z Żywcem
Hrabia Friedrich Hatzfeldt w Żmigrodzie
II Powiatowy Turniej Reportażu
Informacje
Jeszcze można składać wnioski
Kronika policyjna
Żmigród w latach 1945-1950
Obligacje na rzecz inwestycji
Odpadów segregowanie to najlepsze rozwiązanie
Oficjalny odbiór elewacji Szpitala Rehabilitacyjnego w Żmigrodzie
Ogłoszenia drobne
Powidzko zatrudni nauczycieli
Plażowa Piłka Siatkowa
Podziękowania
Program ramowy XI Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej
Odciążyć ziemię
Sport w skrócie
Sportowe Dni Żmigrodu
Strategia rozwoju dla Żmigrodu
Szczerze z Tomkiem Sztukiem
Szlakiem królów polskich
Szlakiem krzyży pokutnych
Turniej koszykówki
Turniej Piłki Nożnej
VII Bieg Trzeźwości
Wybory
Wystawa prac Michała Bieńka
XI Kolarskie Kryterium Uliczne
Za egzamin...nagroda
Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród informuje
Komunikat
Rok szkolny 2003/2004 W Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II
 

Rok szkolny 2003/2004 W Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II

Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podsumowań i refleksji. Na inauguracji roku życzyliśmy sobie by był on pomyślny dla młodzieży , by zrealizowali swoje plany , by poprawiły się warunki edukacji w szkole. Z perspektywy minionego czasu uważam, że wiele nam się udało. We wrześniu otworzyliśmy nową pracownię językową , w grudniu - po 25 latach oczekiwania oddaliśmy nową salę gimnastyczną , która znakomicie poprawiła warunki realizacji zajęć sportowych ale również warunki do przeprowadzenia egzaminów i uroczystości szkolnych . Szkoła nasza , mino że istnieje jako samodzielna jednostka od 1978r. nie miała swojego imienia . Stan ten w obecnym roku uległ zmianie, w wyniku demokratycznych wyborów nasza szkoła otrzymała imię Wielkiego Polaka Jana Pawła II. Główne uroczystości odbyły się 26 -03-2004 r. , a Mszy Św. przewodniczył Jego Eminencja , kardynał H. Gulbinowicz , który również poświęcił tablicę pamiątkową ufundowaną przez p. T. Marka oraz Sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców . W maju uczniowie przystąpili do najważniejszych egzaminów. Większość uczniów pokonała postawione zadania i uzyskała świadectwo dojrzałości w tym 3 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem ( min. 4,75 średnia ocen na świadectwie i min. 4,6 średnia ocen z egzaminu dojrzałości ) Wyróżnieni uczniowie to Paweł Becela, Marcin Miśkiewicz, Zbigniew Skraba . W tym roku po raz pierwszy nasi gimnazjaliści pisali swój egzamin uzyskując dobre wyniki wyższe niż średnia w województwie , powiecie czy gminie , 20 z nich odbierze świadectwa z wyróżnieniem. Wszystkim uczniom składam podziękowania za włożony wysiłek , tym którym się udało - gratuluję , tym którzy doznali porażki życzę by zdali egzamin poprawkowy, tym którzy muszą powtórzyć klasę życzę , by udowodnili sobie, że są zdolni pokonać własne słabości , by konsekwentnie dążyć do zamierzonego celu . W minionym roku otrzymaliśmy wsparcie od wielu osób i instytucji : Burmistrza Żmigrodu Zdz. Średniawskiego , Tadeusza Marka, Zb. Wajera, Zb. Kowalskiego, F. Bieńka , A. Pyczaka, Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego , PZU w Trzebnicy, Nadleśnictwa w Żmigrodzie wszystkim serdecznie dziękujemy. Dzięki pomocy p. doktora Cz. Hatowskiego uruchomiony został gabinet higieny w szkole , za który również składamy serdeczne podziękowania.
Składam podziękowanie dla nauczycieli i wychowawców za pełną poświęcenia pracę. Nauczycieliele zatrudnieni w szkole stale podnoszą swoje kwalifikacje, a 2 z nich uzyskało tytuł naukowy doktora . na przyszły rok prowadzimy rekrutację do LO, LP, TZ i szkół zawodowych . Szkoła nasza cieszy się dużą popularnością do 2 klas LO złożyło podania 120 kandydatów . W nowym roku szkolnym uruchomimy ze środków Rady Rodziców drugą pracownie językową.
Zbliżają się wakacje, wszystkim uczniom, pracownikom szkół życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Z poważaniem

Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

Jan Czyżowicz

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie