o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 01 / 160   styczeń 2005
Trzynasta orkiestra serc
W atmosferze życzeń, w cieniu oskarżeń
Lepsza jakość w urzędzie
W skrócie
Próba generalna przed maturą
Pierwsi stypendyści wybrani
Dla babci i dziadka
Policjant Smok
Najpiękniejsze witryny
Wywiad z Krzysztofem Zalewskim, wokalistą zespołu Zalef
Granty dla Gimnazjum im. Maciej Rataja
Szczerze z Wiktorem Jasińskim
Przyłącz się do akcji
Ile za obiekty sportowe
Współpraca między rolnikami
Twoje dziecko będzie uczniem
Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bad Harzburg w Niemczech
Odpadów segregowanie to najlepsze rozwiązanie
Likwidacja czy wegetacja?
I liga znowu odpłynęła
Pierwsze medale zawodników UKS "Sokół" Żmigród w roku 2005
Pingpongiści przed rundą rewanżową
Liga halowa przed półmetkiem
Kronika policyjna - styczeń
 

W skrócie

Jak wypełnić wniosek?
23 grudnia pracownicy wrocławskiego Urzędu Miejskiego zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi zapoznali naszych lokalnych liderów stowarzyszeń i organizacji z zasadami wypełniania ofert i formularzy. Tylko kompletne i zgodne z zasadami wypełnienie dokumentów gwarantuje bowiem sukces w uzyskaniu środków na realizację inicjatyw.

Ile dla stowarzyszeń i organizacji
Zarządzeniami burmistrza zostały powołane komisje konkursowe, które rozpatrzą złożone przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia wnioski o dotacje. Projekt budżetu przewiduje konkretne kwoty na poszczególne zadania. Komisje rozpatrywały oferty w ramach realizacji pięciu zadań z zakresu: ochrony i promocji zdrowia (na które łącznie zostały zaplanowane 80 tys. zł), edukacji, nauki, oświaty i wychowania (2 tys. zł), kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (11 tys. zł), upowszechniania kultury fizycznej i sportu (54 tys. zł) i pomocy społecznej.

Jak będą rozwiązywane problemy społeczne?
Powołany został zespół do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Żmigród.. W jego skład weszli: wiceburmistrz Robert Lewandowski, komendant Robert Grabkowski oraz odpoweidzialny w komisariacie za sprawy prewencyjne Wacław Bienias, kierownik Referatu Organizacyjnego Grażyna Kalicka, kierownik żmigrodzkiej filii UP Elżbieta Krysztowiak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Anna Łusiarczyk,, pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki Halina Szaniawska, pełnomocnik burmistrza ds. pożytku publicznego Małgorzata Matusiak, kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Mularczyk, kierownik GOPS-u Maria Pelc, pracownicy Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą: Andrzej Krzywda i Joanna Monastyrska.
Dokument musi być gotowy do 1 lutego. Samodzielne przygotowanie strategii, której posiadanie przez gminę to obowiązek ustawowy, pozwoli zaoszczędzić około 20 tys. zł. Tyle bowiem kosztowałoby zlecenie tego zadania.
Strategia ma uwzględniać między innymi programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. I oczywiście oprócz diagnozy ma wyznaczać cele działania i sposoby osiągania tych celów.

Uczniowska pomoc
5 stycznia z inicjatywy samorządu uczniowskiego PZS im. Jana Pawła II w szkole została zorganizowana zbiórka pieniędzy na rzecz ofiar kataklizmów w Azji. Zebrano 200 zł. Pieniądze zostały wpłacone na konto Caritas Polska.

Przejrzysty Żmigród
Gmina Żmigród zgłosiła swój udział w akcji„Przejrzysta Polska” prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą”. Celem akcji jest promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, co w konsekwencji ma się przyczynić do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej.
Adresatem akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą pracować nad udoskonaleniem praktyki sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.


W mieście partnerskim
27 stycznia burmistrz Zdzisław Średniawski będzie uczestniczył w inauguracji rozbudowanej części Urzędu Miejskiego w mieście partnerskim Bargteheide.

jota

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie