o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 01 / 184   styczeń 2007
15 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za nami
WOŚP - Lista Darczyńców
Wywiad z szefem żmigrodzkiego sztabu WOŚP
Dzień Babci i Dzień Dziadka
Kto tu rządzi?
Informacje
Informacja o konkursach
Diamentowe gody państwa Cisłów
W skrócie
Otwarta szkoła w Barkowie
Czekamy na decyzję
Program ferii zimowych
Jak to z wichurą było...
Zebranie wyborcze
Informacje z PKP
Dzień Babci i Dziadka na ludowo
Koło Przyjaciół Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Wrocławskiego Stowarzyszenia Czynu Pomocy Szkole
Nowa inicjatywa w Gimnazjum im. Macieja Rataja
Kącik poetycki
Bez śniegu, ale świątecznie
Studniówka tuż....tuż...
Ministudniówka 2007
Zapraszamy na turniej
Eurodesk w GCI
Czas na kary
Efektywny pomysł na edukację ekologiczną
Nielegalne wysypisko w Powidzku
Czekamy na decyzję mieszkańców Żmigrodu
Wybory do Izb Rolniczych
Co tam słychać w Bargteheide?
Rozkład godzin pracy aptek miasta Żmigród w 2007 roku.
Liga Piłki Nożnej Halowej Zakładów Pracy i Organizacji
Sport w szkołach
Liga Piłki Nożnej LZS i Klubów ULKS
Współpraca Ratajówki z SDS "Pałacyk"
Sport dzieci i młodzieży
Zmagania siatkarzy trwają
Piłka nożna. Wielka Orkiestra w żmigrodzkiej hali sportowej
Piłka nożna. 60. rocznica założenia w Żmigrodzie klubu sportowego
Piłka nożna. Plebiscyt z okazji 60-lecia Miejskiego Klubu Sportowego "Piast" Żmigród
Ogłoszenie przetargu
Policyjne aktualności
Kronika policyjna
Z życia parafii
Informacje
Życzenia
Skutki wichury
Kwiaty dla Babci i Dziadka
Święto Babci i Dziadka
Życzenia
 

Czas na kary

Skończyło się pobłażanie mieszkańcom naszej gminy, którzy nie respektują prawa miejscowego, jakim jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród, obowiązujący od 15 sierpnia 2006 roku. I tak w najbliższym czasie właściciele nieruchomości, którzy nie wyposażą nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów i nie udokumentują odbioru odpadów będą karani grzywną, która zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku wynosi: 100 zł za brak urządzenia do zbierania odpadów i 100 zł za niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Rachunek wydaje się dosyć prosty - taniej jest regularnie oddawać śmieci niż płacić karę.
Istnieje także inne rozwiązanie, jakie daje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a mianowicie Gmina organizuje za właściciela nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych, natomiast kosztami na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza obciąży właściciela. Jednakże wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych wyliczona będzie z zastosowaniem maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi. Decyzja taka wydawana jest na okres jednego roku i w przypadku dalszego nie wywiązywania się właściciela nieruchomości z ustawowych obowiązków, przedłużana jest na okres kolejnego roku.
Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z wyżej wymienionym Regulaminem - jest on dostępny w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(Urząd Miejski, pokój nr 21, tel. 071-385-30-57).

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie