o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 01 / 195   styczeń 2008
Podziękowania sztabu WOŚP
Relacja z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Spowiedź burmistrza i wojewody
Debata na łamach
Henryk Bagiński
Jarosław Brodala
Jan Czyżowicz
Robert Korytkowski
Robert Grzegorz Lewandowski
Paweł Łukaszewski
Oświadczenie Mirosława Motwickiego
Szansa dla mieszkańców wsi
Szczerze z Arturem Kanickim
Burmistrzem być...
Nowy gospodarz
Kiedy wybory
Bezpłatne szkolenia dla rolników
Goście z Kudowy
Współpraca Mostostalu z Powiatowym Zespołem Szkół im. Jana Pawła II
Poeci docenieni
Do siego Roku 2008r
Coraz bliżej... SESJA!
Niecodzienne znalezisko w baszcie
Kościoły pod ochroną
Boże Narodzenie po europejsku
Jeszcze więcej możliwości dla przedsiębiorców
Remont dachu
Zadania publiczne Gminy ŻMigród realizowane przez organizacje pozarządowe w 2008 r.
Przygotowania Gimnazjalistów do wielkiego balu.
piłka nożna. liga okręgowa seniorów
Zostań dobrodziejem...
Nauczyciele protestują
Ferie 2008
Ferie zimowe 2008r.
Program Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie adresowany do dzieci i młodzieży z gminy Żmigród.
Regulamin i wykaz konkurencji sportowo- rekreacyjnych Turnieju Sportowego "Ferie’ 2008",
Plan pracy GCI na ferie zimowe
Co tam słychać w Bargteheide?
Nowe grunty dla żmigrodzkiej policji
Tajemnicza wyprawa do TVP we Wrocławiu
Nowoczesny system monitoringu w Gimnazjum im. M. Rataja
Publiczna przestrzeń małego miasta- kobiety
Przedstawienie bożonarodzeniowe w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II Żmigrodzie
Sport - wielkie emocje sportowe w 2008 roku.
Sportowa Rodzina
Gimnazjum Rataja na podium
Czwarta kolejka siatkówki
Żmigrodzka liga piłki nożnej halowej LZS
Żmigrodzka liga piłki nożnej halowej zakładów pracy i organizacji
Uwaga Rodzice!
Informacja OSP
Kronika policyjna
Narkotyki pod psią budą, spirytus w szopie.
Z życia parafii
Zaobserwowano
Święto Babci i Dziadka
 

Jarosław Brodala


Wiek: 35

Wykształcenie:

2007 Zakwalifikowany na studia MBA w roku szkoleniowym 2008/2009 - „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu;
2007 W trakcie otwarcie „Przewodu Doktorskiego” Uniwersytet Wrocławski - Wydział Administracji Publicznej - Prof. Ludmiła Bohun - Dzewiecka. Aktualnie po pierwszej publikacji nt. „Umowy administracji z Organizacjami Pożytku Publicznego”.
2003 - 2004 - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej „Asesor” w Niemczech - Wydział Administracji Rządowej, doskonalący Administracji Rządowej w Polsce i Niemczech;
2002 - 2003 - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej „Asesor” w Niemczech - Wydział Administracji Rządowej. Administracji Rządowej w Polsce i Niemczech;
1998 - 2001 - Politechnika Wrocławska - Wydział Marketingu i Zarządzania. Magister Zarządzanie i Marketingu;
1992 - 1996 - Wyższa Szkoła Wojsk Inżynieryjnych. Inżynier Budowy Dróg i Mostów;
1987 - 1992 - Technikum Kolejowe we Wrocławiu. Technik elektryk;

Doświadczenie samorządowe:

2002 r. - Start w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
2007 r. - Radny Powiatu Trzebnickiego - Wybrany na Przewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego;

Ugrupowanie polityczne/partia którą reprezentuję: Niezależny - Popierany przez partie polityczne;

Główny powód, dla którego kandyduję:
Działalność włodarzy Żmigrodu jest w znaczącym stopniu sprzężona z rozwojem Gminy i Miasta Żmigród. Do tej pory rozwój Gminy i Miasta to raczej stagnacja i zaciąganie wielomilionowych kredytów (w chwili obecnej to 15mln zł). Do 5 lat dług Gminy wzrósł o prawie 8mln zł, w tym czasie również nie powstał żaden zakład pracy, nie udało się do Żmigrodu ściągnąć żadnego inwestora. Wszyscy inwestorzy, którzy chcieli coś zrobić ulokowali swoje interesy w gminach ościennych: Rawicz czy Prusice. Czas na zmiany, czas by w końcu Żmigród zaczął się rozwijać.

Oświata i kultura : „Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”.
Już w zmierzchłych czasach nasi przodkowie wiedzieli, iż systemy nauczania odgrywają znaczącą rolę w postępie kształcenia społeczeństwa, gdyż od tego zależały przyszłe losy kraju - od młodych umysłów dzisiejszych uczniów. Dziś oświata wciąż poddawana jest nurtowi reformacji, który pobudzany jest stale przez trzy zasadnicze czynniki : rosnące aspiracje młodzieży i nauczycieli, potrzeby rynku pracy, rozwój technologii. Szkoła musi dawać realną i atrakcyjną ofertę edukacyjną dla całej młodzieży, nie pomijając nikogo. Szkoła musi dostosować swoje programy nauczania do obecnych warunków panujących w społeczeństwie i na rynku pracy. Zamierzam utrzymać istniejącą bazę szkół na terenie Gminy Żmigród z jednoczesnym ich unowocześnieniem.
Jeżeli chodzi o kulturę, to zamierzam wnieść znaczące zmiany w tej dziedzinie. Przede wszystkim zamierzam internetyzować Gminę, tak by w każdej Świetlicy Wiejskiej był dostępny Internet z trzema stanowiskami komputerowymi. Ponadto zamierzam w budżecie Domu Kultury umieścić pieniądze dla Świetlic Wiejskich z których Wioski będą same mogły decydować o przeznaczeniu tych pieniędzy (oczywiście w celach kulturalnych: zabawy, turnieje itp.). Jeśli chodzi o Świta Narodowe to uważam, że to Dom Kultury jak i Władze Gminy mają być głównymi organizatorami Obchodów tych Świąt, a nie jak do tej pory miało to miejsce uczestniczyć tylko jako skromny współorganizator.

Budownictwo w mieście:
Budownictwo jak i całość działalności gospodarczej rządzi się prawami rynkowymi. Nie można w niego ingerować, lecz należy określać kierunki rozwoju. Jak do tej pory dla większości gminy nie został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowanie Przestrzennego co znacznie ogranicza budownictwo jak i rozwój gminy. Zamierzam to zmienić, tak jak ma to miejsce w innych gminach, tak jak odbywa się to w sąsiednich Prusicach, gdzie na decyzje lokalizacyjną czeka się zaledwie kilka dni (w Żmigrodzie niejednokrotnie trzeba czekać 20 m-cy na taką decyzję). Dodatkowo należy wesprzeć budownictwo domków jednorodzinnych poprzez umożliwienie dostępu do terenów na których będą mogły powstawać osiedla domków jednorodzinnych. Ponadto nie można zapomnieć o budownictwie socjalnym.

Problemy komunalne:

SPRAWNY I PRZYJAZNY URZĄD
Urząd jest miejscem gdzie krzyżują się drogi wielu ludzi, ludzi którzy tam pracują oraz ludzi którzy załatwiają swoje sprawy, i wszyscy, zarówno Ci pierwsi jak i Ci drudzy chcą się w urzędzie czuć dobrze i chcą zostać miło i przyjaźnie potraktowani. Niezależnie od okoliczności wszyscy muszą się w urzędzie czuć potrzebni i ważni. Aby to osiągnąć wszyscy niezależnie od tego, czy pracują w urzędzie, czy przyszli załatwiać swoje sprawy muszą traktować się partnersko, tak by ułatwić pracę tym pierwszym i jednocześnie umożliwić lepszy i łatwiejszy kontakt z Urzędem tym drugim.
GOSPODARKA KOMUNALNA
Gospodarka komunalna zawsze budziła wiele dyskusji i wzbudzała wiele emocji. Jak wskazują doświadczenia innych samorządów, w kwestii instytucji MZGK bez względu na jej charakter społeczny, istnieje możliwość ulepszenia bądź poprawy jej funkcjonowania, a co za tym idzie, zracjonalizowania procesów których celem działania jest zmniejszenie kosztów bez kolizji przyjętych w statucie myśli przewodniej i naruszania normatywnej misji instytucji.
Wejście Gminy Żmigród w Spółkę Komunalną „Doliny Baryczy” budzi wiele kontrowersji, chociażby z powodu ustalenia ceny odbioru ścieków które ustalona na poziomie:
Gmina Cieszków - 7,12;
Gmina Milicz - 7,14;
Gmina Żmigród - 7,50
Zadziwiające, że dla Żmigrodu ustalono najwyższą cenę. Lecz to nie jedyny nurtujący problem, jak wiadomo Spółka Komunalna nie posiada jeszcze gwarancji kredytowych, ale posiada zabezpieczenie w postaci Właścicieli, czyli między innymi Gminy Żmigród, która w razie splajtowania spółki poniesie obowiązek spłacenia długów Spółki. Ale to nie koniec istnieje duże prawdopodobieństwo, iż powstała Spółka w pierwszej kolejności zacznie kanalizować Gminę Milicz, potem Gminę Cieszków, a na końcu Gminę Żmigród (czyli za 5 do 10 lat). Lecz co się stanie, gdy za 6 lat Spółka ogłosi upadłość - poniesiemy koszty upadłości i kanalizacji innych Gmin. Czy to dobre pomysły? Chyba nie do końca przemyślane decyzje - brak w nich zabezpieczeń dla Gminy Żmigród.

Zieleń miejska i wiejska:

Istnienie zieleni miejskiej i wiejskiej jest nieodzownym czynnikiem funkcjonowania każdej społeczności. Każdy sołtys będzie miał możliwość uczestnictwa w jej projektowaniu.

Drogi i chodniki:

To jedna z najbardziej zaniedbanych dziedzin życia społecznego. Ulice miejskie zaniedbane są do takiego stopnia, iż wymagają natychmiastowego remontu. Natomiast jeśli chodzi o chodniki to zamierzam w każdej wiosce przy współfinansowaniu Powiatu i Województwa doprowadzić do budowy chodników przy jednoczesnym remoncie dróg Powiatowych.

Mój priorytet:

Najważniejszym zadaniem jakie stanie przed przyszłym burmistrzem to przede wszystkim ściągnięcie do Gminy Żmigród jak największej liczby inwestorów, którzy zapewnią rozwój jak i miejsca pracy niezbędne do polepszenia bytu mieszkańców Gminy. Nieodzownym w tym celu będzie, dokończenie oraz otwarcie działalności Podstrefy Ekonomicznej na terenie Gminy Żmigród.
Dodatkowo zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa medycznego. SŁUŻBA ZDROWIA - „Dostępna i fachowa pomoc medyczna”. Służba Zdrowia spełnia niezmiernie ważne zadanie w naszym społeczeństwie. Ma walczyć z chorobami wieku XXI, a nie walczyć z urzędnikami o środki finansowe potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. W pierwszej kolejności należy:
1. Utworzyć, w porozumieniu z Powiatowymi jak i Wojewódzkimi strukturami służby zdrowia, na bazie Zespołu Placówek Lecznictwa Ambulatoryjnego - Pogotowie Ratunkowe, zabezpieczające teren Gminy pod względem medycznym, tak iż każdy mieszkaniec naszej Gminy mógłby liczyć na szybką i fachową pomoc medyczną o każdej porze dnia i nocy baz konieczności długiego wyczekiwania na takową pomoc jak ma to miejsce obecnie;
2. Zapewnić poprawę dostępu do świadczeń medycznych i do lekarzy specjalistów. Sprawić by okres oczekiwania na wizytę do lekarzy specjalistów nie przekraczał okresu kilku dni;

Jarosław Brodala

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie