o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 01 / 195   styczeń 2008
Podziękowania sztabu WOŚP
Relacja z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Spowiedź burmistrza i wojewody
Debata na łamach
Henryk Bagiński
Jarosław Brodala
Jan Czyżowicz
Robert Korytkowski
Robert Grzegorz Lewandowski
Paweł Łukaszewski
Oświadczenie Mirosława Motwickiego
Szansa dla mieszkańców wsi
Szczerze z Arturem Kanickim
Burmistrzem być...
Nowy gospodarz
Kiedy wybory
Bezpłatne szkolenia dla rolników
Goście z Kudowy
Współpraca Mostostalu z Powiatowym Zespołem Szkół im. Jana Pawła II
Poeci docenieni
Do siego Roku 2008r
Coraz bliżej... SESJA!
Niecodzienne znalezisko w baszcie
Kościoły pod ochroną
Boże Narodzenie po europejsku
Jeszcze więcej możliwości dla przedsiębiorców
Remont dachu
Zadania publiczne Gminy ŻMigród realizowane przez organizacje pozarządowe w 2008 r.
Przygotowania Gimnazjalistów do wielkiego balu.
piłka nożna. liga okręgowa seniorów
Zostań dobrodziejem...
Nauczyciele protestują
Ferie 2008
Ferie zimowe 2008r.
Program Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie adresowany do dzieci i młodzieży z gminy Żmigród.
Regulamin i wykaz konkurencji sportowo- rekreacyjnych Turnieju Sportowego "Ferie’ 2008",
Plan pracy GCI na ferie zimowe
Co tam słychać w Bargteheide?
Nowe grunty dla żmigrodzkiej policji
Tajemnicza wyprawa do TVP we Wrocławiu
Nowoczesny system monitoringu w Gimnazjum im. M. Rataja
Publiczna przestrzeń małego miasta- kobiety
Przedstawienie bożonarodzeniowe w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II Żmigrodzie
Sport - wielkie emocje sportowe w 2008 roku.
Sportowa Rodzina
Gimnazjum Rataja na podium
Czwarta kolejka siatkówki
Żmigrodzka liga piłki nożnej halowej LZS
Żmigrodzka liga piłki nożnej halowej zakładów pracy i organizacji
Uwaga Rodzice!
Informacja OSP
Kronika policyjna
Narkotyki pod psią budą, spirytus w szopie.
Z życia parafii
Zaobserwowano
Święto Babci i Dziadka
 

Jan Czyżowicz


lat 50, absolwent Akademii Rolniczej., ukończone studia podyplomowe z zarządzania oświatą w 2001 roku oraz z przedsiębiorczości na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu w 2002 roku. Radny Rady Miejskie Żmigrodzie w latach 2002-2006,przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa , w kadencji 2006- 2010 Przewodniczący Rady Miejskiej. Przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej dwóch kadencji, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceprezes Zarządu Miejsko -Gminnego, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Trzebnicy.

Główny powód, dla którego kandyduję:
W zaistniałej sytuacji, rezygnacji burmistrza Z. Średniawskiego, kandyduję, by kontynuować pozytywne zmiany w Gminie Żmigród, a jednocześnie wprowadzić nowy impuls rozwoju, wykorzystując dobrą współpracę z Radą Miejską, Sołtysami, Radą Powiatu ,Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim, mając poparcie wśród wielu mieszkańców naszej Gminy.

Oświata i kultura:
Najważniejszą inwestycją oświatową obecnie jest budowa nowej Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie. Istnieje pilna potrzeba rozszerzenia oferty działalności Zespołu Placówek Kultury. Należy dążyć do upowszechnienia bezpłatnego dostępu do Internetu na terenie gminy. Zwiększyć ilość i różnorodność zajęć pozalekcyjnych, wykorzystując środki unijne z kapitału ludzkiego. Przyspieszyć budowę i remonty świetlic wiejskich, wykorzystując środki
zewnętrzne

Budownictwo w mieście:
W trybie pilnym przyspieszyć uchwalenie planów przestrzennego zagospodarowania , co znakomicie usprawni obsługę mieszkańców. Poprzez współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi poprawić estetykę budynków i zagospodarowanie terenów wokół nich. Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe, uzbrojenie terenu i umożliwienie zakupu działek dla wszystkich zainteresowanych, pod budownictwo indywidualne i wielorodzinne.

Problemy komunalne:
Istotnym problemem w Żmigrodzie jest brak miejsc parkingowych, należy dążyć do ich zwiększenia. Należy kontynuować rozszerzenie monitoringu w mieście celem zwiększenia bezpieczeństwa, likwidować bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych, uszczelnić system odbioru śmieci i wyeliminować „dzikie wysypiska” na terenie gminy. Jestem mieszkańcem gminy i miasta Żmigród, także dyrektorem szkoły i znam potrzeby młodych ludzi. Dlatego wiem, że ważną rzeczą jest urozmaicona oferta spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań. Należy pozyskać fundusze unijne na budowę sztucznego lodowiska przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie.

Zieleń miejska i wiejska:
W naszym mieście z gęstą siecią ulic i zwartą zabudową, zieleń jest spychana na dalszy plan. Chciałbym traktować zieleń w Żmigrodzie jako wizytówkę, której stan świadczył będzie o „kondycji” naszego miasta i naszych mieszkańców. Należy przystąpić do rewitalizacji zabytkowego parku wokół pałacu przy ulicy Poznańskiej oraz parku przy ulicy Sienkiewicza. Chciałbym również zagospodarować tzw. podwórza osiedlowe poprzez budowę bezpiecznych placów zabaw dla dzieci, miejsc parkingowych dla mieszkańców tych osiedli oraz zakładanie zieleni ozdobnej.
Na wioskach będę wspierał inicjatywy mieszkańców zmierzające do odnowy wsi poprzez zagospodarowanie centrów wsi i poprawę infrastruktury czyli, place zabaw dla dzieci, boiska dla młodzieży, chodniki, zieleń.
Jestem za kontynuacją konkursów odbywających się pod patronatem Urzędu Miejskiego na najpiękniejszy ogród na wsi i w mieście oraz na najpiękniejszą wieś.

Drogi i chodniki:
Opracowanie wspólnie z Radą Miejską i sołtysami harmonogramu budowy i remontów dróg i chodników z uwzględnieniem podstawowego kryterium bezpieczeństwo mieszkańców. Każdy mieszkaniec naszej gminy bez względu przy jakiej drodze mieszka gminnej, powiatowej, wojewódzkiej ma prawo do bezpiecznego poruszania się. Istotną poprawę można uzyskać wykorzystując środki zewnętrzne
Przy planowaniu kierunków rozwoju naszej Gminy będę się kierował jej zrównoważonym rozwojem. Przy pełnej konsultacji i akceptacji społecznej. Istotną rolę odegrają tutaj organizacje pozarządowe, które stanowią znakomitą bazę dla demokratycznego rozwoju naszej społeczności.

Mój priorytet:
Możliwie największe wykorzystanie środków zewnętrznych w latach 2007-2013 dla poprawy jakości życia mieszkańców, ułatwienia dla inwestorów, zmniejszenie bezrobocia, by Ci, którzy zechcą, mogli znaleźć pracę na terenie naszej gminy. Utworzenie stanowiska pracy, w Urzędzie Miejskim, gdzie pracownik udziela konkretnej pomocy dla szkół, sołectw, rolników, przedsiębiorców, zainteresowanych, bezpłatnie w pozyskiwaniu środków unijnych.

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie