o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 01 / 195   styczeń 2008
Podziękowania sztabu WOŚP
Relacja z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Spowiedź burmistrza i wojewody
Debata na łamach
Henryk Bagiński
Jarosław Brodala
Jan Czyżowicz
Robert Korytkowski
Robert Grzegorz Lewandowski
Paweł Łukaszewski
Oświadczenie Mirosława Motwickiego
Szansa dla mieszkańców wsi
Szczerze z Arturem Kanickim
Burmistrzem być...
Nowy gospodarz
Kiedy wybory
Bezpłatne szkolenia dla rolników
Goście z Kudowy
Współpraca Mostostalu z Powiatowym Zespołem Szkół im. Jana Pawła II
Poeci docenieni
Do siego Roku 2008r
Coraz bliżej... SESJA!
Niecodzienne znalezisko w baszcie
Kościoły pod ochroną
Boże Narodzenie po europejsku
Jeszcze więcej możliwości dla przedsiębiorców
Remont dachu
Zadania publiczne Gminy ŻMigród realizowane przez organizacje pozarządowe w 2008 r.
Przygotowania Gimnazjalistów do wielkiego balu.
piłka nożna. liga okręgowa seniorów
Zostań dobrodziejem...
Nauczyciele protestują
Ferie 2008
Ferie zimowe 2008r.
Program Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie adresowany do dzieci i młodzieży z gminy Żmigród.
Regulamin i wykaz konkurencji sportowo- rekreacyjnych Turnieju Sportowego "Ferie’ 2008",
Plan pracy GCI na ferie zimowe
Co tam słychać w Bargteheide?
Nowe grunty dla żmigrodzkiej policji
Tajemnicza wyprawa do TVP we Wrocławiu
Nowoczesny system monitoringu w Gimnazjum im. M. Rataja
Publiczna przestrzeń małego miasta- kobiety
Przedstawienie bożonarodzeniowe w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II Żmigrodzie
Sport - wielkie emocje sportowe w 2008 roku.
Sportowa Rodzina
Gimnazjum Rataja na podium
Czwarta kolejka siatkówki
Żmigrodzka liga piłki nożnej halowej LZS
Żmigrodzka liga piłki nożnej halowej zakładów pracy i organizacji
Uwaga Rodzice!
Informacja OSP
Kronika policyjna
Narkotyki pod psią budą, spirytus w szopie.
Z życia parafii
Zaobserwowano
Święto Babci i Dziadka
 

Robert Korytkowski


Wiek: 39 lat

Wykształcenie:
Wyższe - socjolog, studia podyplomowe „prawo pracy i prawa socjalnego- specjalizacja - organizacja pomocy społecznej”, studium ds. zapobiegania narkomanii obecnie studiuję na studiach podyplomowych - profilaktyka i terapia uzależnień.
Jestem wykładowcą w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Edukacji, gdzie na kierunku „Terapia zajęciowa” wykładam przedmiot „socjologia rodziny”

Doświadczenie samorządowe:
W latach: 1998-2002 byłem radnym Rady Miejskiej w Żmigrodzie, w 2002 - 2005 radnym Powiatu Trzebnickiego gdzie pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady i członka Zarządu Powiatu Trzebnickiego. Obecnie Radny Rady Miejskiej w Żmigrodzie, Dyrektor jednostki organizacyjnej Powiatu Trzebnickiego - Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śl.

Ugrupowanie polityczne/partia którą reprezentuję:
Bezpartyjny - uważam, że burmistrz musi współpracować ze wszystkimi partiami, organizacjami, stowarzyszeniami itp. Osoba sprawująca ten Urząd musi być ponad podziałami.

Główny powód, dla którego kandyduję:
Chcę sprawić by nasze miasto dynamicznie się rozwijało, by urzędy, szkoły itd. były przyjazne dla każdego człowieka. Chcę by ludzie nie tylko nie musieli się wstydzić swojego burmistrza lecz by byli z niego dumni. Chcę być dobrym gospodarzem tej gminy, dbać o jej mieszkańców i rozwiązywać ich problemy. Widzę wiele możliwości rozwojowych. Chcę lepiej wykorzystać potencjał materialny i ludzki jakim nasze Miasto i gmina dysponuje. Chcę by wszystkim ludziom w naszej gminie mieszkało się lepiej i bezpieczniej.

Oświata i kultura:
Oświata, kultura - można by dodać jeszcze kilka innych sfer działalności samorządu jak np. sport - to tak zwane dziedziny kosztowe. Samorząd pokrywa koszty realizacji tych zadań z dochodów. Nadal chcę wspierać wszelkie inicjatywy służące pomnażaniu dorobku w tym zakresie. Uważam, że w naszej Gminie jest wiele osób tzw. zapaleńców, którzy w dużym stopniu są zaangażowani w krzewieniu kultury, sportu. Należy im pomóc finansowo i nie przeszkadzać! W zakresie oświaty należy nadal, stale poprawiać stan bazy i wyposażenia. Od jakości bazy zależy przecież także jakość kształcenia, jego efektywność i osiągnięcia. Na tych zagadnieniach będę chciał się w dużej mierze skupić.


Budownictwo w mieście:
W zakresie budownictwa miejskiego możemy mówić o konieczności stwarzania warunków do jego rozwoju. Samorząd sam bezpośrednio nie ma w zadaniach realizacji budownictwa a konkretnie budownictwa mieszkaniowego. W gestii samorządu są zadania związane z mieszkalnictwem socjalnym, a więc dla tych mieszkańców, których sytuacja bytowa jest bardzo zła. W tym zakresie należy bardzo dokładnie zdiagnozować potrzeby naszej gminy i miasta i opracować program zaspokajania niezbędnych, minimalnych potrzeb dla tej grupy naszych mieszkańców, np. poprzez stworzenie systemu mieszkań socjalnych. - np. budowę ich lub adaptację. W realizacji tego programu jest możliwe sięganie po środki pozabudżetowe. Z kolei w zakresie budownictwa mieszkaniowego mówiąc o stwarzaniu warunków do jego rozwoju mamy na uwadze te wszystkie podmioty, które taką działalność chcą prowadzić. Nasz samorząd może to realizować przez uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania, mających na celu lepsze wykorzystanie tych nieruchomości gruntowych, które są w zasobach gminy a także w zasobach właścicieli prywatnych, a także min. poprzez ułatwianie procedur administracyjnych. Musimy pamiętać, że każdy metr zagospodarowanej powierzchni naszej gminy to dodatkowe dochody, z których następnie można zaspokajać inne potrzeby naszych mieszkańców. Każdy metr wybudowany na tej powierzchni to także rozwój przedsiębiorczości związanej z budownictwem, i zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych naszych mieszkańców. Musimy jednak także przy tym pamiętać o pewnym ładzie przestrzennym i estetyce budowlanej. Konieczna jest także rewitalizacja historycznej zabudowy centrum miasta - tu także możemy aplikować o regionalne środki pozabudżetowe.

Problemy komunalne:
Tych problemów jest bardzo dużo. Wymienię tu choćby poprawę estetyki gminy, porządek czy pilną potrzebę wybudowania nowego - nowoczesnego wysypiska śmieci. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie sobie z tymi problemami poradzić wykorzystując do tego zaangażowanie mieszkańców oraz fundusze i środki unijne.

Zieleń miejska i wiejska:
Uważam, że w tym temacie w naszej gminie i w naszym mieście zostało zrobione już wiele. Chciałbym kontynuować przyjazne naszym mieszkańcom zagospodarowywanie terenów . To zadanie samorządowe leży w kompetencjach dyrektora MZGK. Należy jak najszybciej opracować wieloletni program zagospodarowywania terenów zielonych Miasta i całej gminy - w tym koniecznie terenów wiejskich, również poprzez konsultacje społeczne i zaplanować środki na jego realizacje w kolejnych budżetach gminy. Do nasze gminy przyjeżdża coraz więcej gości, turystów. Chcę by oni także cieszyli się z tego że byli w gospodarnej, zadbanej i przyjaznej im gminie. Dlatego dołożę wszelkich starań by zadbane tereny zielone naszej gminy były naszym wielkim atutem.

Drogi i chodniki:
Burmistrz przygotowuje i proponuje Radzie Miejskiej plan inwestycyjny dotyczący budowy chodników i dróg gminnych - a także ich modernizacji, utrzymania. Należy dokonać inwentaryzacji wszystkich potrzeb w tym zakresie i we współpracy z mieszkańcami, z Radami Sołeckimi zaktualizować te wszystkie propozycje i przedłożyć je Radzie Miejskiej do analizy i uchwalenia. Budowa dróg i chodników to poprawa standardu życia mieszkańców, sprawniejsza komunikacja i co najważniejsze - zwiększenie bezpieczeństwa. Szczególnie ważne jest to na terenach wiejskich. Mamy tu wieloletnie zaniedbania i opóźnienia z uwagi na niewystarczające środki finansowe.. To jest często przyczyną niezadowolenia mieszkańców. Chcę zmienić ten stan i przyspieszyć realizację zadań w tym temacie. Widzę tu również możliwość starania się o środki zewnętrzne. W tym kierunku zaangażuje się szczególnie.

Mój priorytet:
Zawsze byłem i będę z ludźmi i dla ludzi.

    prześlij      drukuj      komentuj   


liczba komentarzy: 1

2008.02.23
10:24:05
gobio
Gmina Zmigród
77.253.185.183
rybakstawowy@op.pl

Co z bezrobociem?.Proszę o konkrety.Dość frazesów.

 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie