o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 01 / 195   styczeń 2008
Podziękowania sztabu WOŚP
Relacja z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Spowiedź burmistrza i wojewody
Debata na łamach
Henryk Bagiński
Jarosław Brodala
Jan Czyżowicz
Robert Korytkowski
Robert Grzegorz Lewandowski
Paweł Łukaszewski
Oświadczenie Mirosława Motwickiego
Szansa dla mieszkańców wsi
Szczerze z Arturem Kanickim
Burmistrzem być...
Nowy gospodarz
Kiedy wybory
Bezpłatne szkolenia dla rolników
Goście z Kudowy
Współpraca Mostostalu z Powiatowym Zespołem Szkół im. Jana Pawła II
Poeci docenieni
Do siego Roku 2008r
Coraz bliżej... SESJA!
Niecodzienne znalezisko w baszcie
Kościoły pod ochroną
Boże Narodzenie po europejsku
Jeszcze więcej możliwości dla przedsiębiorców
Remont dachu
Zadania publiczne Gminy ŻMigród realizowane przez organizacje pozarządowe w 2008 r.
Przygotowania Gimnazjalistów do wielkiego balu.
piłka nożna. liga okręgowa seniorów
Zostań dobrodziejem...
Nauczyciele protestują
Ferie 2008
Ferie zimowe 2008r.
Program Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie adresowany do dzieci i młodzieży z gminy Żmigród.
Regulamin i wykaz konkurencji sportowo- rekreacyjnych Turnieju Sportowego "Ferie’ 2008",
Plan pracy GCI na ferie zimowe
Co tam słychać w Bargteheide?
Nowe grunty dla żmigrodzkiej policji
Tajemnicza wyprawa do TVP we Wrocławiu
Nowoczesny system monitoringu w Gimnazjum im. M. Rataja
Publiczna przestrzeń małego miasta- kobiety
Przedstawienie bożonarodzeniowe w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II Żmigrodzie
Sport - wielkie emocje sportowe w 2008 roku.
Sportowa Rodzina
Gimnazjum Rataja na podium
Czwarta kolejka siatkówki
Żmigrodzka liga piłki nożnej halowej LZS
Żmigrodzka liga piłki nożnej halowej zakładów pracy i organizacji
Uwaga Rodzice!
Informacja OSP
Kronika policyjna
Narkotyki pod psią budą, spirytus w szopie.
Z życia parafii
Zaobserwowano
Święto Babci i Dziadka
 

Robert Grzegorz Lewandowski


Wiek: 35 lat

Wykształcenie: wyższe - inżynier budownictwa (Politechnika Wrocławska 1998 r.), magister marketingu i zarządzania o profilu menedżerskim (Politechnika Wrocławska 2007 r.) ; dodatkowo ukończone studium zarządzania, utrzymania i wyceny nieruchomości oraz studium samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej. Posiadam poza tym uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego i uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.

Doświadczenie samorządowe: W samorządzie pracuje od ponad 11 lat. 6 lat pracowałem jako Główny Specjalista d/s wodociągu grupowego „Bychowo”, natomiast od stycznia 2003 r. byłem Zastępcą Burmistrza Gminy Żmigród. W 2006 r. wybrany zostałem Radnym Powiatu Trzebnickiego. Od 2003 r. byłem członkiem zarządu, a od 2007 r. V-ce Prezesem Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Od 14 stycznia br. po objęciu przez pana Zdzisława Średniawskiego funkcji Wicewojewody Dolnośląskiego wyznaczony zostałem przez premiera Donalda Tuska do pełnienia funkcji Burmistrza Żmigrodu.

Ugrupowanie polityczne/partia którą reprezentuję: Jestem bezpartyjny. Będę kandydował jako kandydat niezależny.

Główny powód, dla którego kandyduję: Wiedzę merytoryczną, duże doświadczenie samorządowe i konkretne plany w wielu dziedzinach (część z nich jest mocno zaawansowanych) mogę i chciałbym wykorzystać dla dobra mieszkańców oraz wszechstronnego rozwoju gminy Żmigród. Stąd też stawiam do pełnej dyspozycji moją skromną osobę.

Oświata i kultura: Dalsza poprawa infrastruktury oświatowej, w tym przede wszystkim budowa szkoły podstawowej w Żmigrodzie; rozpoczęcie modernizacji OSiR-u (głównie kwestii związanych z basenem); wykorzystanie nowych możliwości zmodernizowanego Domu Kultury pod kątem atrakcji kulturalno-sportowych oraz więcej imprez plenerowo- sportowych dla mieszkańców na bazie OSiR i w Zespole Pałcowo-Parkowym w Żmigrodzie, który rozpocznie funkcjonowanie od czerwca tego roku, czyli akurat na sezon letni.

Budownictwo w mieście: Przygotowywanie i sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową: wielorodzinną w centrum miasta i jednorodzinną na jego obrzeżach; dalsza adaptacja budynków gminnych na mieszkania komunalne.

Problemy komunalne: Dalszy rozwój segregacji odpadów, budowa i modernizacja kanalizacji dla terenu całej gminy głównie z funduszy unijnych poprzez spółkę PGK „Dolina Baryczy” oraz poprawa jakości pozostałych usług komunalnych ku zadowoleniu ich odbiorców

Zieleń miejska i wiejska: Zakładania nowych obszarów zielonych: ogródków jordanowskich, skwerów, alei, placów zabaw itp. i fachowa pielęgnacji już istniejącej zieleni. Chciałbym aby Żmigród stał się „zielonymi płucami powiatu trzebnickiego”.

Drogi i chodniki: Moim planem jest wybudowanie do końca 2010 r. tylu dróg utwardzonych (bitumicznych lub z kostki), aby do każdego domu mieszkalnego dojechać w taki właśnie sposób. Chodniki będą systematycznie budowane i modernizowane przy drogach gminnych, natomiast przy drogach powiatowych i wojewódzkich będę współpracował z ich zarządcami w celu ich jak najszybszej realizacji, szczególnie w miejscach niebezpiecznych.

Mój priorytet: Maksymalne pozyskanie środków unijnych na gminne inwestycje oraz pozyskanie inwestorów i budowa firm produkcyjno-usługowych tworzących nowe, atrakcyjne miejsca pracy na terenach wokół obwodnicy, które włączone zostały pod koniec 2007 r. do Kamieniogórskiej Strefy Ekonomicznej jako podstrefa Trzebnica, obszar Żmigród. Jestem przekonany, że ulgi podatkowe i inwestycyjne wynikające z posiadania strefy ekonomicznej są gwarantem sukcesu w tym względzie.

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie