o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 01 / 195   styczeń 2008
Podziękowania sztabu WOŚP
Relacja z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Spowiedź burmistrza i wojewody
Debata na łamach
Henryk Bagiński
Jarosław Brodala
Jan Czyżowicz
Robert Korytkowski
Robert Grzegorz Lewandowski
Paweł Łukaszewski
Oświadczenie Mirosława Motwickiego
Szansa dla mieszkańców wsi
Szczerze z Arturem Kanickim
Burmistrzem być...
Nowy gospodarz
Kiedy wybory
Bezpłatne szkolenia dla rolników
Goście z Kudowy
Współpraca Mostostalu z Powiatowym Zespołem Szkół im. Jana Pawła II
Poeci docenieni
Do siego Roku 2008r
Coraz bliżej... SESJA!
Niecodzienne znalezisko w baszcie
Kościoły pod ochroną
Boże Narodzenie po europejsku
Jeszcze więcej możliwości dla przedsiębiorców
Remont dachu
Zadania publiczne Gminy ŻMigród realizowane przez organizacje pozarządowe w 2008 r.
Przygotowania Gimnazjalistów do wielkiego balu.
piłka nożna. liga okręgowa seniorów
Zostań dobrodziejem...
Nauczyciele protestują
Ferie 2008
Ferie zimowe 2008r.
Program Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie adresowany do dzieci i młodzieży z gminy Żmigród.
Regulamin i wykaz konkurencji sportowo- rekreacyjnych Turnieju Sportowego "Ferie’ 2008",
Plan pracy GCI na ferie zimowe
Co tam słychać w Bargteheide?
Nowe grunty dla żmigrodzkiej policji
Tajemnicza wyprawa do TVP we Wrocławiu
Nowoczesny system monitoringu w Gimnazjum im. M. Rataja
Publiczna przestrzeń małego miasta- kobiety
Przedstawienie bożonarodzeniowe w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II Żmigrodzie
Sport - wielkie emocje sportowe w 2008 roku.
Sportowa Rodzina
Gimnazjum Rataja na podium
Czwarta kolejka siatkówki
Żmigrodzka liga piłki nożnej halowej LZS
Żmigrodzka liga piłki nożnej halowej zakładów pracy i organizacji
Uwaga Rodzice!
Informacja OSP
Kronika policyjna
Narkotyki pod psią budą, spirytus w szopie.
Z życia parafii
Zaobserwowano
Święto Babci i Dziadka
 

Paweł Łukaszewski


Wiek: 43 lata

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Doświadczenie samorządowe:
Od 1997 roku dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie, w latach 1995 - 2002 wiceprzewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Uzależnień w Żmigrodzie, członek honorowego komitetu organizacyjnego obchodów 750 - lecia Żmigrodu, organizator i współorganizator wielu imprez i uroczystości o charakterze lokalnym.

Ugrupowanie polityczne/partia, którą reprezentuję:
Platforma Obywatelska RP

Główny powód, dla którego kandyduję:
Uważam, że zmiany są motorem postępu. Jako mieszkaniec Żmigrodu dostrzegam, że w ostatnich latach miasto nie było w centrum zainteresowania władz samorządowych. Oczywiście należało i należy nadal inwestować w infrastrukturę wiejską i podnosić standard życia mieszkańców terenów wiejskich, ale nie wolno przy tym zaniedbywać miasta i jego mieszkańców. Dlatego kandydując w wyborach zapewniam mieszkańców naszej Gminy, że moim celem jest zachowanie równowagi w podnoszeniu jakości życia wszystkich bez względu na to czy mieszkają na wsi czy w mieście. Każde inne podejście uważam za niepotrzebne przeciwstawianie sobie społeczności wiejskiej i miejskiej.

Oświata i kultura:
Z oświatą żmigrodzką jestem związany już od 1986 roku początkowo jako nauczyciel, a od 1997 roku jako dyrektor Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie. W latach ubiegłych samorząd realizował ambitne inwestycje oświatowe na terenach wiejskich, ale zapewne mało kto, zwrócił uwagę, że to do Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie uczęszcza jedna trzecia wszystkich wiejskich dzieci, a obwód szkoły obejmuje aż 13 okolicznych wiosek. Uważam, więc, że nadeszła już pora na budowę nowej szkoły w Żmigrodzie, by dzieci mogły uczyć się w warunkach na miarę XXI wieku.
Jeśli chodzi o kulturę to widzę sporo możliwości. Koniecznie należy dokończyć modernizację Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury, żeby nie było tak jak jest obecnie, czyli piękne sale reprezentacyjne, a za sceną „po staremu”. Poza tym należy zdecydowanie zaktywizować działalność kulturalną na wsiach i wzbogacić ofertę ŻOK - u szczególnie w weekendy.

Budownictwo w mieście:

Obecnie w Żmigrodzie na mieszkania komunalne oczekuje kilkadziesiąt rodzin i osób samotnych. Pilnego rozwiązania wymaga więc problem budowy komunalnych lokali mieszkalnych dla rodzin o niskich dochodach. Dla osób średniozamożnych konieczne jest podjęcie budowy mieszkań w oparciu o możliwości, jakie stwarza ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W tym celu należy utworzyć Żmigrodzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, (TBS), którepoprzez budownictwo czynszowe realizowałoby na terenie Gminy politykę mieszkaniową.

Problemy komunalne:
Poważnego zastanowienia wymaga sprawa zmiany zarządcy oczyszczalni ścieków, która zaowocowała jak na razie jedynie przeniesieniem do Milicza większości maszyn i urządzeń. Dla mieszkańców Gminy oznacza to opóźnienia w likwidacji awarii oraz drastyczną podwyżką ceny za m3 ścieków.
Konieczne jest dalsze kanalizowanie wsi przy jednoczesnym modernizowaniu przestarzałej i ulegającej częstym awariom kanalizacji miejskiej.
Należy podjąć kompleksową modernizację oraz budowę infrastruktury komunalnej w parku zamkowym (ścieżki, chodniki, ławki, parking, oświetlenie, monitoring).

Zieleń miejska i wiejska:
Zieleń miejsko - wiejska to nie tylko skwerki i klomby. Konieczne jest pełniejsze wykorzystanie walorów Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy w celu skutecznego ściągnięcia „turystów weekendowych” szczególnie z Wrocławia.
Niezwykle istotna jest kompleksowa renowacja zespołu zamkowo - parkowego w celu stworzenia warunków dla rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów oraz stworzenie przyjaznych warunków dla lokalnych inwestorów chcących zainwestować w rozwój bazy noclegowo - gastronomicznej i turystycznej.

Drogi i chodniki:
Koniecznie należy rozbudowywać sieć chodników na wsiach, bo służy to nie tylko podniesieniu estetyki, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo pieszych. Również w mieście należy naprawiać i modernizować chodniki szczególnie uwzględniając potrzeby ludzi starszych i niepełnosprawnych. Od kilkunastu lat w mieście nie było kompleksowych remontów nawierzchni asfaltowych, a nasze jezdnie są pełne dziur i nierówności. Należy to zdecydowanie zmienić.
Rozwiązania wymaga też przejście dla pieszych przez drogę nr 5 do Żmigródka - budowa kładki znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych w tym miejscu.
Należy wprowadzić bezwzględny zakaz wjazdu TiR - ów do miasta i podjąć starania o prawidłowe oznakowanie zjazdów z obwodnicy w celu wytyczenia trasy tranzytowej z ominięciem centrum miasta.

Mój priorytet:
Edukacja na wysokim poziomie oraz zapewnienie młodym ludziom miejsc pracy to wielka szansa, by nasze dzieci nie musiały emigrować w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Nie ma pilniejszej kwestii niż stworzenie nowych miejsc pracy i zatrzymanie w Gminie młodych ludzi. Można to uzyskać dzięki wspieraniu przedsiębiorczości oraz ściągając do Żmigrodu poważnych inwestorów. Udaje się to w Obornikach Śląskich, w Prusicach, więc dlaczego by nie w Żmigrodzie?

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie