o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 01 / 195   styczeń 2008
Podziękowania sztabu WOŚP
Relacja z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Spowiedź burmistrza i wojewody
Debata na łamach
Henryk Bagiński
Jarosław Brodala
Jan Czyżowicz
Robert Korytkowski
Robert Grzegorz Lewandowski
Paweł Łukaszewski
Oświadczenie Mirosława Motwickiego
Szansa dla mieszkańców wsi
Szczerze z Arturem Kanickim
Burmistrzem być...
Nowy gospodarz
Kiedy wybory
Bezpłatne szkolenia dla rolników
Goście z Kudowy
Współpraca Mostostalu z Powiatowym Zespołem Szkół im. Jana Pawła II
Poeci docenieni
Do siego Roku 2008r
Coraz bliżej... SESJA!
Niecodzienne znalezisko w baszcie
Kościoły pod ochroną
Boże Narodzenie po europejsku
Jeszcze więcej możliwości dla przedsiębiorców
Remont dachu
Zadania publiczne Gminy ŻMigród realizowane przez organizacje pozarządowe w 2008 r.
Przygotowania Gimnazjalistów do wielkiego balu.
piłka nożna. liga okręgowa seniorów
Zostań dobrodziejem...
Nauczyciele protestują
Ferie 2008
Ferie zimowe 2008r.
Program Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie adresowany do dzieci i młodzieży z gminy Żmigród.
Regulamin i wykaz konkurencji sportowo- rekreacyjnych Turnieju Sportowego "Ferie’ 2008",
Plan pracy GCI na ferie zimowe
Co tam słychać w Bargteheide?
Nowe grunty dla żmigrodzkiej policji
Tajemnicza wyprawa do TVP we Wrocławiu
Nowoczesny system monitoringu w Gimnazjum im. M. Rataja
Publiczna przestrzeń małego miasta- kobiety
Przedstawienie bożonarodzeniowe w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II Żmigrodzie
Sport - wielkie emocje sportowe w 2008 roku.
Sportowa Rodzina
Gimnazjum Rataja na podium
Czwarta kolejka siatkówki
Żmigrodzka liga piłki nożnej halowej LZS
Żmigrodzka liga piłki nożnej halowej zakładów pracy i organizacji
Uwaga Rodzice!
Informacja OSP
Kronika policyjna
Narkotyki pod psią budą, spirytus w szopie.
Z życia parafii
Zaobserwowano
Święto Babci i Dziadka
 

Szansa dla mieszkańców wsi

Centrum w Korzeńsku

1 lutego w Korzeńsku odbędzie się otwarcie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na Wsi. Siedziba Centrum będzie znajdować się w świetlicy wiejskiej (ul. 22 Stycznia 6). Opiekunem tej placówki będzie Józef Łysikowski. Mieszkańcy gminy i całego powiatu będą mogli korzystać z jej usług przez ok. 20 godzin w tygodniu.
Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej i ma na celu stworzenie na terenie całego kraju sieci 379 współpracujących ze sobą ośrodków oświatowo - edukacyjnych. Założenie jest takie, aby centra były zlokalizowane wyłącznie na terenach wiejskich, przez co przyczynią się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy wsią a miastem. W ramach swojej działalności będą prowadziły bezpłatne szkolenia e- learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych. W ten sposób centra przyczynią się do promowania idei kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponad gimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Centrum będzie wyposażone w sprzęt komputerowy ( 10 komputerów ) i biurowy. Placówka będzie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Za realizację projektu odpowiedzialne jest konsorcjum Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z Zielonej Góry, które pracuje wspólnie z partnerami regionalnymi oraz firmami 4system Polska, Ecorys Polska Sp. z o.o. jak również z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.
W najblizszym czasie uruchomiona zostanie strona internetowa z informacjami o oferowanych kursach i szkoleniach (m.in. dla maturzystów): cekno.firmowa.eu
Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do bezpłatnego korzystania z usług Centrum już od 1 lutego.
Jednoczesnie informujemy, że podobnie jak w przypadku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na Wsi, 1 lutego w Korzeńsku nastąpi otwarcie kolejnej, podobnej placówki, której siedziba będzie znajdować się w remizie OSP Korzeńsko. Inicjatywa utworzenia takiego centrum należała do Ochotniczej Straży Pożarnej, która uzyskała fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe na Wsi będzie czynne 7 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 17-tej do 21-szej oraz w weekend od 12-tej do 22-giej i będzie przeznaczone w szczególnosci dla młodzieży. Placówka będzie wyposażona w 6 komputerów, projektor oraz wielofunkcyjne urządzenie biurowe. W Centrum powstanie także sala konferencyjna na ok. 30 osób i będą przeprowadzane różnego rodzaju konferencje i szkolenia.

MK

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie