o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 02 / 196   luty 2008
Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej
Studiować albo nie studiować - oto jest pytanie!
Walentynkowe szczerze z...
Okiem socjologa
V Gminny Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym!
Walka postu z karnawałem, czyli o żmigrodzkich zabawach
Prace archeologiczne w Zespole Pałacowo-Parkowym - rozmowa z Jackiem Wolframem
Powstało Przedsiębiorstwo gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy"
Zmiany w ZPK
Riposta do "Debaty na łamach"
Oświadczenie sołtysów
Konkurs Gwiazdkowa Witryna rozstrzygnięty
Niezapomniany bal
Dolny Śląsk - mała ojczyzna
Obradował gminny zjazd PSL w Żmigrodzie
Bal studniówkowy
Uczniowie PZS im Jana Pawła II w Żmigrodzie laureatami stypendium Starosty Powiatu
I Powiatowy Turniej Wiedzy Olimpijskiej "NA OLIMPIJSKIM SZLAKU"
Co tam słychać w Bargteheide?
Centrum Kształcenia w Korzeńsku
Nowy samochód dla żmigrodzkich strażaków
Egzamin maturalny w roku szkolnym 2007/2008
Dla kogo środki z Unii Europejskiej?
Pierwsze efekty IV edycji konkursu ekologicznego
Podsumowanie segregacji na terenie całej gminy w 2007 roku
Mieszkańcy Żmigrodu cenią zieleń
Rolnicy Gminy Żmigród na targach w Poznaniu
Ferie poprzez edukację
Żmigrodzka Liga Piłki Nożnej Zakładów Pracy i Organizacji
Plan najbliższych imprez sportowych
Halówka LZS i klubów sportowych
Piłka nożna. Robert Kaźmierczak zmienia klub
Siatkówka na finiszu
Sportowy tydzień w PZS
Żmigrodzkie Towarzystwo Cyklistów
Żmigrodzkie Towarzystwo Cyklistów - Zawiadomienie
Życzenia
Z życia parafii
Kronika strażacka
Iformacja MZGK
Włamywacze zatrzymani w WC
Zaobserwowano
 

Obradował gminny zjazd PSL w Żmigrodzie

Ludowcy wybrali

Ocena działalności stronnictwa w minionej kadencji, wybory władz i delegatów oraz przyjęcie planu pracy na kolejną kadencję, to tematyka Zjazdu Miejsko-Gminnego PSL, jaki odbył się w sali OSP w Żmigrodzie

W Polskim Stronnictwie Ludowym trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza, w ramach której odbywają się zjazdy poszczególnych ogniw organizacji. Gminny zjazd żmigrodzkiego PSL-u odbył się w ubiegłym miesiącu. Wzięło w nim udział ponad 30 delegatów, którzy podsumowali dotychczasową działalność Zarządu Gminnego oraz wybrali nowe władze i uchwalili program działania na następne 4 lata.
Na początku obrad odśpiewano hymn państwowy oraz uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych ludowców. Sprawozdanie z działalności Stronnictwa w upływającej kadencji przedstawił prezes - kol. Ryszard Wojtkowiak, który podkreślił, że żmigrodzka organizacja PSL należy do najsilniejszych struktur w województwie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach wyborów parlamentarnych i samorządowych. Działacze PSL cieszą się zaufaniem i uznaniem w lokalnej społeczności, a dzięki temu ludowcy od lat z powodzeniem kierują najważniejszymi sprawami w naszej gminie i inspirują jej rozwój.
Delegaci w dyskusji odnosili się do bieżących spraw gminy oraz do sytuacji społeczno-polityczej w kraju. Zwracano uwagę na rozregulowany rynek zbytu produktów rolnych. Za sprawę pilną uznano dalszą poprawę stanu dróg i chodników w mieście i gminie oraz konserwację, budowę i modernizację urządzeń melioracyjnych. Postulowano również, aby więcej uwagi poświęcać sprawom ideowym i statutowym partii, organizować zebrania szkoleniowe oraz propagować w społeczeństwie znajomość Roty, jako hymnu Stronnictwa.
Uczestniczący w obradach Wicewojewoda Dolnośląski - kol. Zdzisław Średniawski przedstawił swoje zadania na nowym stanowisku, a zebrani podziękowali Mu za dotychczasową, aktywną działalność w szeregach żmigrodzkiego PSL-u.
Zjazd jednomyślnie udzielił skwitowania ustępującemu Zarządowi Gminnemu i Komisji Rewizyjnej.

Wybrano nowe władze gminne Polskiego Stronnictwa Ludowego

Prezesem Zarządu został kol. Ryszard Wojtkowiak ze Żmigrodu, a jego zastępcami kol. Jan Czyżowicz (Żmigród) i kol. Mariusz Turowski (Borek). Funkcje sekretarza bedzie sprawował kol. Marian Siuda (Osiek), a skarbnikiem wybrano kol. Bożenę Żołnierowicz (Borzęcin). Członkami Zarządu zostali kol. kol.: Wiesław Kras (Przedkowice), Józef Łysikowski (Korzeńsko), Piotr Rutkowski (Dobrosławice), Jerzy Siuda (Żmigród), Zdzisław Średniawski (Żmigród).

Wybrano również 17 delegatów na zjazd powiatowy, który odbędzie się w Trzebnicy.

Uczestnicy Zjazdu uchwalili program działania lata 2008- 2012, który obejmuje:

 • pielęgnowanie tradycji polskiego ruchu ludowego, krzewienie jego ideałów i popularyzowanie wartości PSL w lokalnej społeczności;

 • podejmowanie aktywnych działań wspierających kandydatów PSL podczas kolejnych kampanii wyborczych (samorządowych, prezydenckich, parlamentarnych);

 • włączanie wszystkich członków PSL w proces wyznaczania celów i działalność społeczno-polityczną na rzecz rozwoju sołectwa, gminy, powiatu;

 • udzielanie porad i pomocy członkom PSL w sprawach urzędowych, organizowanie szkoleń i spotkań z przedstawicielami urzędów i instytucji;

 • wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez nawiązywanie partnerstwa z innymi organizacjami (OSP, KGW, LZS, FML, Izby Ro lnicze, ZNP);

 • pozyskiwanie nowych członków i sympatyków PSL, szczególnie wśród młodzieży;

 • wzmacnianie lokalnej społeczności ludowców poprzez systematyczne organizowanie zebrań i spotkań okolicznościowych, kształtowanie życzliwości i pozytywnych wartości w relacjach międzyludzkich;

 • zorganizowanie wycieczki do miejsc związanych z historią Ruchu Ludowego;

 • promowanie inicjatyw i działań członków PSL w lokalnej prasie;

 • zwiększenie dyscypliny w przestrzeganiu założeń statutowych, zwłaszcza opłacaniu składek członkowskich;

 • uaktualnienie wykazu członków PSL.

  Gminny Zjazd PSL udzieli rekomendacji kol. Janowi Czyżowiczowi w najbliższych wyborach na stanowisko Burmistrza Gminy.

  W końcowym wystąpieniu nowowybrany Prezes podziękował za dotychczasową współpracę i prosił o dalszą, aby wszyscy wszyscy członkowie tworzyli prawdziwą siłę Stronnictwa. Oficjalne obrady zakończyło odśpiewanie Roty.

  Osobom zainteresowanym warto przypomnieć, że biuro PSL mieści się przy ul. Zamkowej i czynne jest w każdy piątek.

  przewodniczący Zjazdu
  Józef Łysikowski

      prześlij      drukuj      komentuj   
 •  
   
    Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie