o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 02 / 196   luty 2008
Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej
Studiować albo nie studiować - oto jest pytanie!
Walentynkowe szczerze z...
Okiem socjologa
V Gminny Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym!
Walka postu z karnawałem, czyli o żmigrodzkich zabawach
Prace archeologiczne w Zespole Pałacowo-Parkowym - rozmowa z Jackiem Wolframem
Powstało Przedsiębiorstwo gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy"
Zmiany w ZPK
Riposta do "Debaty na łamach"
Oświadczenie sołtysów
Konkurs Gwiazdkowa Witryna rozstrzygnięty
Niezapomniany bal
Dolny Śląsk - mała ojczyzna
Obradował gminny zjazd PSL w Żmigrodzie
Bal studniówkowy
Uczniowie PZS im Jana Pawła II w Żmigrodzie laureatami stypendium Starosty Powiatu
I Powiatowy Turniej Wiedzy Olimpijskiej "NA OLIMPIJSKIM SZLAKU"
Co tam słychać w Bargteheide?
Centrum Kształcenia w Korzeńsku
Nowy samochód dla żmigrodzkich strażaków
Egzamin maturalny w roku szkolnym 2007/2008
Dla kogo środki z Unii Europejskiej?
Pierwsze efekty IV edycji konkursu ekologicznego
Podsumowanie segregacji na terenie całej gminy w 2007 roku
Mieszkańcy Żmigrodu cenią zieleń
Rolnicy Gminy Żmigród na targach w Poznaniu
Ferie poprzez edukację
Żmigrodzka Liga Piłki Nożnej Zakładów Pracy i Organizacji
Plan najbliższych imprez sportowych
Halówka LZS i klubów sportowych
Piłka nożna. Robert Kaźmierczak zmienia klub
Siatkówka na finiszu
Sportowy tydzień w PZS
Żmigrodzkie Towarzystwo Cyklistów
Żmigrodzkie Towarzystwo Cyklistów - Zawiadomienie
Życzenia
Z życia parafii
Kronika strażacka
Iformacja MZGK
Włamywacze zatrzymani w WC
Zaobserwowano
 

Dla kogo środki z Unii Europejskiej?
O tym, że istnieje możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na realizację różnych przedsięwzięć, projektów słyszał niejeden z nas, ale jak je sprawnie zdobyć często bywa wielką niewiadomą. Zawiłe wnioski, formularze, druki skutecznie odstraszają i sprawiają, że zniechęceni rezygnujemy z możliwości ubiegania się o unijne fundusze.

Mając na celu przygotowanie do efektywnego korzystania z owych funduszy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 przeprowadzono w Żmigrodzie specjalne szkolenie doradcze. Organizatorami spotkania byli Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród, pracownicy Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie oraz Fundacja Dolina Baryczy. Na szkolenie zostali zaproszeni pracownicy urzędów i jednostek organizacyjnych, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, proboszczowie oraz inne osoby, które są zainteresowane pozyskaniem wsparcia działań i inicjatyw na terenie gmin Doliny Baryczy objętej pilotażowym programem LEADER+.
O możliwościach pozyskania środków unijnych dla mieszkańców naszej gminy oraz o korzyściach płynących z przynależności do Fundacji Dolina Baryczy, dowiedzieliśmy się dzięki uprzejmości Wiesława Krasa, który szczegółowo o nich opowiedział:
„Dzięki temu, że nasza gmina należy do Lokalnej Grupy Działania - Fundacji Dolina Baryczy, działającej w ramach programu LEADER+, dla organizacji, instytucji, ale również dla osób fizycznych pojawiają się nowe szanse na pozyskanie funduszy unijnych. Będzie można uzyskać wsparcie na realizację przedsięwzięć zgodnych z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, a w szczególności z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Doliny Baryczy, która jest aktualnie opracowywana. Wsparcie będzie można otrzymać na:
1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - dla rolników
2. Tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw - dla osób fizycznych
3. Małe granty - dla osób fizycznych, organizacji, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
W związku z tym, że ilość przedsięwzięć z tych trzech dziedzin musi być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju i niej zapisana, prosimy o zgłaszanie swoich pomysłów w Referacie ROŚ - u Wiesława Krasa lub w Referacie AGN - u Julii Minierzy, dodaje Wiesław Kras.
Zorganizowane spotkanie doradcze miało na celu przybliżyć i zachęcić do pozyskiwania środków unijnych, które mogą pomóc w realizacji różnych projektów i przedsięwzięć. Często dobry pomysł to za mało, potrzebne są jeszcze pieniądze. Dlatego też, jeżeli istnieje szansa uzyskania wsparcia finansowego ze środków unijnych warto z niej skorzystać. Nie pozostaje nic innego jak życzyć wszystkim, którzy mają jakieś ciekawe koncepcje, powodzenia w ich realizacji.

Tomek Nowik, AS

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie