o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 07 / 201   lipiec 2008
Sezon ogórkowy w fotografii
Żmigród wśród najlepszych w Polsce
Koncert organowy w Żmigrodzie
Sposób na wakacje
Fakty o żmigrodzkim ROD
Ostatni festyn edukacyjny
Dni Karpia 2008
Dożynki Wojewódzkie w Żmigrodzie
Ziomkowie w Żmigrodzie
Życzenia
Krótka lekcja historii
Stalowa klasa Mostostalu - Energomontażu
Ruin czar
Wywiad z Robertem Korytkowskim
Projekt - "Pracuję więc jestem"
Na rowerach do Golejewka
O słuchaniu
Wyprawa w Bieszczady
Porady językoznawcy
Z policją za pan brat
Spotkanie w Springe
Wielkie rocznice
Wieści Towarzystwa Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej
Konkurs segregacji śmieci
Regulamin - kto go zna?
Przeciwnicy zieleni
Piłka nożna - liga okręgowa seniorów
Piłka nożna - Maciej Wachowicz w Górniku Polkowice
Oferta pomocowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych na terenie Gminy Żmigród
Zaobserwowano
Z życia parafii
Kronika policyjna i strażacka
 

Żmigród wśród najlepszych w Polsce

18 lipca „Rzeczpospolita” opublikowała ranking samorządów za ubiegły rok. W klasyfikacji gmin miejskich Gmina Żmigród znalazła się w dziesiątce najlepszych. Nagrodę z rąk profesora Buzka odebrał Wojciech Smoliński, Sekretarz Gminy Żmigród.

Tak dobra ocena jest wynikiem konsekwentnej kilkuletniej polityki zrównoważonego rozwoju miasta w wielu obszarach oraz dobrej kondycji finansowej gminy. Na sukces w tegorocznej edycji złożyło się kilka czynników, wśród których decydujące znaczenie miało szybkie tempo wzrostu wydatków majątkowych gminy. (...)

więcej >>>Krótka lekcja historii

Nasze miasteczko jest bogate we wspaniałe dobra kultury materialnej, których pozazdrościć nam może niejedna gmina. Posiadamy zabytki zarówno architektury sakralnej, jak i świeckiej, mamy przepiękne kamienice oraz wyjątkowy zespół pałacowo-parkowy. Większość z tych obiektów jest mieszkańcom Żmigrodu powszechnie znana.
W poniższym artykule zaprezentowana została historia obiektu, o którym nie przeczytamy w książkach czy przewodnikach turystycznych. Nie znajdziemy również żadnych informacji na stronach internetowych poświęconych naszej gminie. (...)

więcej >>>Projekt - "Pracuję więc jestem"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie rozpoczął realizację projektu systemowego "Pracuję więc jestem" w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest aktywizacja 20 osób w wieku aktywności zawodowej korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej, nie pozostających w zatrudnieniu, z terenu gminy Żmigród w okresie kwiecień 2008-grudzień 2008 r. (...)

więcej >>>


 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie