o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 09 / 309   wrzesień 2017
Wielkie Święto Plonów w Rudzie Żmigrodzkiej
Okiem Burmistrza
Burmistrz Gminy Żmigród o reformie oświaty
Półkolonijne szaleństwo po raz pierwszy!
Co działo się podczas Wakacji Z ZPK?
Orla Korzeńsko ponownie z Pucharem Lata
Dzieci lubią muzea
Zaobserwowano
Festyn policyjny "Stop wypadkom, czyli bezpieczne wakacje"
Ogórkobranie u Sznajderów
50 lat minęło jak jeden dzień, czyli medale dla Państwa Kojrów
Poznajcie nasze organizacje pozarządowe
Kolejny 100-latek w Żmigrodzie
Pisk opon, zapach "palonej gumy" oraz "straszenie żmigrodzkiego smoka", czyli VAGDAY 2017
Owczarki w Rudzie
Co słychać u podopiecznych ŚDS "Pałacyk"?
Kronika policyjna
Organizacjo, masz pomysł na działanie w roku 2018? Zgłoś go!
Porada konsumencka
Widzisz? doświadczasz? reaguj! Stop przemocy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie przypomina
Jak wyrobić kartę EKUZ
Uroczyste Święto Plonów w Borzęcinie
Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzeńsku
Mówiąc poprawnie
Harcerska Akcja Letnia za nami
Urząd Miejski w Żmigrodzie informuje
Przypominamy!
Żmigrodzianie upamiętnili 73. rocznicę Powstania Warszawskiego
Niezwyczajna wycieczka rowerowa z fabułą
Postanowienia noworoczne (od nowego roku szkolnego)
O godność człowieka
Witaj maleństwo!
Wyciąg
 

Jak wyrobić kartę EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne.

Korzystając z EKUZ za granicą, pamiętaj, że leczysz się zgodnie z zasadami systemu danego kraju.

Idąc do lekarza, upewnij się, że honoruje EKUZ.

Jednocześnie przypominamy, że karta EKUZ zachowuje ważność przez 12 miesięcy. Termin ten dotyczy osób ubezpieczonych:
 • zatrudnionych,
 • prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
 • pobierających rentę,
 • studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
 • członków rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń).
 • kobiet w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia 18 lat).

  Wyrobienie karty EKUZ z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli nam uniknąć wakacyjnych kolejek.

  Kartę EKUZ na terenie Dolnego Śląska można uzyskać na podstawie przygotowanego wniosku:
 • osobiście poprzez złożenie wniosku we Wrocławiu przy ul. Dawida 2,
 • korespondencyjnie pop przesłaniu pocztą tradycyjną wniosku na adres: DOW Narodowego Funduszu Zdrowia, 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6,
 • pocztą elektroniczną zeskanowany, podpisany wniosek (tylko 1 strona) na adres email: wniosek_wr@nfz-wroclaw.pl.

  WAŻNE

  EKUZ na podstawie wniosku (prawidłowo wypełnionego i podpisanego) oraz kompletu stosownej dokumentacji - przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną, zostanie odesłana na wskazany adres we wniosku. Wnioski do pobrania na stronie: www.nfz.gov.pl.

      prześlij      drukuj      komentuj   
 •  
   
    Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie