o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 09 / 309   wrzesień 2017
Wielkie Święto Plonów w Rudzie Żmigrodzkiej
Okiem Burmistrza
Burmistrz Gminy Żmigród o reformie oświaty
Półkolonijne szaleństwo po raz pierwszy!
Co działo się podczas Wakacji Z ZPK?
Orla Korzeńsko ponownie z Pucharem Lata
Dzieci lubią muzea
Zaobserwowano
Festyn policyjny "Stop wypadkom, czyli bezpieczne wakacje"
Ogórkobranie u Sznajderów
50 lat minęło jak jeden dzień, czyli medale dla Państwa Kojrów
Poznajcie nasze organizacje pozarządowe
Kolejny 100-latek w Żmigrodzie
Pisk opon, zapach "palonej gumy" oraz "straszenie żmigrodzkiego smoka", czyli VAGDAY 2017
Owczarki w Rudzie
Co słychać u podopiecznych ŚDS "Pałacyk"?
Kronika policyjna
Organizacjo, masz pomysł na działanie w roku 2018? Zgłoś go!
Porada konsumencka
Widzisz? doświadczasz? reaguj! Stop przemocy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie przypomina
Jak wyrobić kartę EKUZ
Uroczyste Święto Plonów w Borzęcinie
Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzeńsku
Mówiąc poprawnie
Harcerska Akcja Letnia za nami
Urząd Miejski w Żmigrodzie informuje
Przypominamy!
Żmigrodzianie upamiętnili 73. rocznicę Powstania Warszawskiego
Niezwyczajna wycieczka rowerowa z fabułą
Postanowienia noworoczne (od nowego roku szkolnego)
O godność człowieka
Witaj maleństwo!
Wyciąg
 

Urząd Miejski w Żmigrodzie informuje

15 września 2017 r. upływa termin zapłaty III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz II raty podatku od środków transportowych. Osoby, które nie wpłaciły wcześniejszych rat, są zobowiązane do niezwłocznego uregulowania zaległych kwot. Wystosowanie do podatnika upomnienia - spowoduje doliczenie kwoty w wysokości 11,60 zł (są to ustalone ustawowo koszty upomnienia).

Przypominamy, że osoby, które nie złożyły deklaracji dotyczących podatku od środków transportowych na rok 2017, powinny zrobić to niezwłocznie - termin upłynął 15 lutego 2017r.

Do 10-go każdego miesiąca należy regulować czynsze wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych z Gminą Żmigród, w szczególności dotyczące najmu lokali, dzierżawy gruntów pod działalność, dzierżawy gruntów pod garażami. 30-go września br. należy najpóźniej uregulować czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolniczych.

31 marca stała się wymagalna opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Opłatę należy regulować każdego roku bez uprzedniego wezwania z urzędu do 31 marca, po tym terminie staje się zaległością, w związku z czym informujemy osoby, które nie dokonały zapłaty, o niezwłoczne jej uregulowanie.

15 stycznia 2017 r. upłynął termin płatności opłaty za zajęcie pasa drogowego. Osoby, które nie dopełniły tego obowiązku, proszone są o jak najszybszą wpłatę zaległości.

Referat Finansów

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie