o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 10 / 310   październik 2017
Karp królował w Rudzie Żmigrodzkiej
Okiem burmistrza
Modernizacja żmigrodzkiego rynku ruszyła pełną parą!
Gmina Żmigród gminą wzorową!
Informacja z urzędu
Żmigrodzki Bal Smoka 2018
Podziękowanie
Andrzej Kubik w plebiscycie "Sołtys i Sołectwo roku 2017"
Miasto partnerskie z wizytą w Żmigrodzie
Tomek Wędrowniczek w Żmigrodzie
Jedyny taki rezerwat
Skrzypce, kontrabas i alt
Senioriada 2017
Koszyki do zbierania organicznych odpadów kuchennych
Zaobserwowano
Podziękowania
Kolarskie pary zaliczyły Żmigród
Felieton(ik)
Rajd Rowerowy, czyli aktywnie i radośnie
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Żmigród
Informacje z PZZLA
Mówiąc poprawnie
Co słychać w sołectwach?
Poznajcie nasze organizacje pozarządowe
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
Poczet sztandarowy na uroczystej mszy świętej z okazji Dnia Sybiraka
Sołectwo Łapczyce z nowymi tablicami informacyjnymi
Wyjątkowy ślub w plenerze
Rady nie od parady - W kontakcie z urzędem
Święty Wincenty - otwórz nasze oczy i przygotuj nasze ręce do czynienia dobra...
Przywitanie Jesieni
Widzisz? doświadczasz? reaguj! stop przemocy
Kronika policyjna
XXIV Festiwal Muzyki Kameralnej i organowej
Konkursy - Postawmy zieleń na cztery łapy
 

Informacja z urzędu

Urząd Miejski w Żmigrodzie informuje, że uchwałą nr 0007.XXVIII.241.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Żmigrodzie zmieniły się dotychczasowe nazwy ulic w Żmigrodzie :

  • ulica PKWN zmieniła nazwę na „ulica Św. Jana Pawła II”;
  • ulica 22-go Lipca zmieniła nazwę na „ulica Akacjowa”;
  • ulica J. Krasickiego zmieniła nazwę na „ulica Ignacego Krasickiego”.

    Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. poz. 2861 i weszła w życie z dniem 29 czerwca 2017 r.

    Zmiana ulic została dokonana w związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2016 r. ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie z tą ustawą nazwy ulic należy zmienić w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 2 września 2017 r.

    W świetle tej ustawy nie ma potrzeby wymiany dowodów osobistych oraz innych dokumentów, gdyż zmiana nazwy dokonana na podstawie tej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

    „Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat” - art. 5 ustawy.

    Jednocześnie informujemy iż o zmianie adresu zamieszkania właściciele nieruchomości powinni poinformować Starostwo Powiatowe w Trzebnicy jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków (druk zgłoszenia zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków dostępny w Starostwie Powiatowym w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Leśna 1).

    Referat AGN

        prześlij      drukuj      komentuj   
  •  
     
      Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie