o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
 
spis treści   nr 10 / 310   październik 2017
Karp królował w Rudzie Żmigrodzkiej
Okiem burmistrza
Modernizacja żmigrodzkiego rynku ruszyła pełną parą!
Gmina Żmigród gminą wzorową!
Informacja z urzędu
Żmigrodzki Bal Smoka 2018
Podziękowanie
Andrzej Kubik w plebiscycie "Sołtys i Sołectwo roku 2017"
Miasto partnerskie z wizytą w Żmigrodzie
Tomek Wędrowniczek w Żmigrodzie
Jedyny taki rezerwat
Skrzypce, kontrabas i alt
Senioriada 2017
Koszyki do zbierania organicznych odpadów kuchennych
Zaobserwowano
Podziękowania
Kolarskie pary zaliczyły Żmigród
Felieton(ik)
Rajd Rowerowy, czyli aktywnie i radośnie
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Żmigród
Informacje z PZZLA
Mówiąc poprawnie
Co słychać w sołectwach?
Poznajcie nasze organizacje pozarządowe
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
Poczet sztandarowy na uroczystej mszy świętej z okazji Dnia Sybiraka
Sołectwo Łapczyce z nowymi tablicami informacyjnymi
Wyjątkowy ślub w plenerze
Rady nie od parady - W kontakcie z urzędem
Święty Wincenty - otwórz nasze oczy i przygotuj nasze ręce do czynienia dobra...
Przywitanie Jesieni
Widzisz? doświadczasz? reaguj! stop przemocy
Kronika policyjna
XXIV Festiwal Muzyki Kameralnej i organowej
Konkursy - Postawmy zieleń na cztery łapy
 

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Żmigród

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

Gmina Żmigród w 2017 roku pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Żmigród”. Zadanie zrealizowano ze środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Całkowity koszt zadania wyniósł 36.705,15 zł, z czego otrzymana dotacja wynosi 31.199,37 zł. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, w tym 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - www.wfosigw.wroclaw.pl.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia z terenu Gminy Żmigród usunięto 77,614 Mg wyrobów zawierających azbest.

Zadanie miało na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a co za tym idzie wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Nieruchomości objęte zadaniem zostały zinwentaryzowane i ujęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żmigród na lata 2015-2032”.

Referat IRL

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie