o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 11 / 311   listopad 2017
Zadbaj o swoją skórę - razem pokonamy raka
Edukacja i oświata
Żmigród w sieci Partnerska Inicjatywa Miast
Zwiedzaj Gminę Żmigród z Footsteps
Wywiad z Małgorzatą Hołówką
Spotkanie Rady Naukowo-Społecznej LKP "Lasy Doliny Baryczy"
10 lat "Dobrej Duszy"
ZNP dziękuje za współpracę
Informacje z PZZLA
Kabaret Moralnego Niepokoju, czyli śmiech do łez
Środowiskowe Domy Samopomocy ponownie biegają
Muzyczne pożegnanie lata w cudownym kimacie!
Mówiąc poprawnie
Co? Gdzie? Którego listopada?
Uroczysta intronizacja relikwii św. Ojca Pio w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Powidzku
Kilka słów o żmigrodzkiej kaplicy pałacowej i jej kamieniu węgielnym
Rok harcerski rozpoczęty – "Start" w Żmigrodzie
Kronika Policyjna
Spółka MZGK informuje
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Bezpieczeństwo na drodze
Poznajcie nasze organizacje pozarządowe
Informacja z urzędu
Podziękowania
Finał dolnośląskiego etapu konkursu literackiego "List do Taty"
Projekt Leśna Akademia Sportu
Szkoła promująca Ekorozwój
Rajd Granica 2017
Żmigrodzkie przedszkolaki wróciły do domu
Las wita jesiennie – już robi się sennie
Urząd informuje - palenie śmieci
Zaobserwowano
Podziękowania
Co słychać u podopiecznych ŚDŚ "Pałacyk"?
konferencja naukowa pt. "Dopalaczom STOP!
10 lat minęło...
Październik – miesiąc poświęcony różańcowi
Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Żmigrodzie
Święto Pieczonego Ziemniaka
 

Wywiad z Małgorzatą Hołówką


Będą zmiany?

Małgorzata Hołówka to nowy prezes zarządu spółki MZGK. Ma 35 lat, od urodzenia mieszka w Żmigrodzie. Ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu - kierunek Handel zagraniczny na Wydziale Gospodarki Narodowej oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku Asessment Development. Od września stanęła przed nowymi zadaniami realizowanymi na rzecz naszego miasta. I o tym poniższa rozmowa.

Na czym polega Pani praca jako prezesa spółki?
Jako prezes stoję na czele zarządu, który odpowiada bezpośrednio przed radą nadzorczą. Reprezentuję spółkę na zewnątrz i prowadzę jej sprawy - m.in. dbam o jej ciągły rozwój, nadzoruję finanse. Moim głównym zadaniem jest zarządzanie przedsiębiorstwem w taki sposób, aby funkcjonowało zgodnie z założeniami rady nadzorczej. Do podjęcia wielu decyzji lub wdrożenia nowych rozwiązań potrzebuję zgody jego członków.
Do moich obowiązków należy sprawowanie kontroli kierowniczej nad całokształtem działalności MZGK Sp. zo.o., zarządzanie kapitałem ludzkim, koordynowanie i kontrolowanie pracy podległych mi kierowników, prawidłowe gospodarowanie majątkiem oraz współpraca z radą nadzorczą.

Jakie zadania uważa Pani za najważniejsze do zrealizowania?
W pierwszej kolejności musimy zakończyć prace związane z modernizacją placu przy ul. Akacjowej, z uwagi na terminowość wykonania prac wynikających z podpisanej umowy. Drugie ważne zadanie to przygotować się do AKCJI ZIMA poprzez zabezpieczenie materiału i przygotowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg w naszej gminie. Oprócz tego kontynuacja zadań bieżących w każdym z naszych działów, poprawa wizerunku spółki na zewnątrz oraz dążenie do lepszej sytuacji materialnej spółki.

Co należy usprawnić w funkcjonowaniu?
Celem przedsiębiorstwa jest uzyskanie zysku z działalności. Niezbędna w naszym przypadku jest zdolność regulowania zobowiązań oraz kwestia sprawnej współpracy pomiędzy poszczególnymi działami spółki. Chciałabym, żeby to właśnie współdziałanie w firmie znacznie wpłynęło na jej rozwój, zmotywowało pracowników do pracy oraz budowało pozytywny obraz spółki na rynku. Okazuje się, że komunikacja w zespole oraz morale pracowników jest głównym determinantem, nierzadko przesądzającym o sukcesie firmy. Brakuje jasno wytyczonych i zrozumiałych przez wszystkich celów. Nie chcę, żeby działy ze sobą konkurowały i walczyły o indywidualne wyniki, przy jednoczesnym braku świadomości swoich wzajemnych potrzeb i problemów, ponieważ to może stać się przeszkodą w dalszym jej rozwoju.

Dlaczego zarządzanie mieniem komunalnym wywołuje takie emocje?
Tematyka zarządzania mieniem komunalnym jest złożona, a jej źródła stanowią głównie regulacje ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządzania zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.
Obejmuje ono dobra publiczne, w odniesieniu do których niemożliwe jest wykluczenie kogokolwiek z korzystania z nich. Są to dobra, od których oczekujemy określonej jakości - niezależnie od liczby osób z nich korzystających, a jak wiemy, tam gdzie mamy do czynienia z czynnikiem ludzkim zawsze będą występowały emocje - zarówno te dobre, jak i złe.

Co sądzi Pani o zieleni w naszym mieście?
Niewątpliwie tereny zieleni są bardzo potrzebne w obszarach zurbanizowanych.
Tereny zieleni większości kojarzą się z rekreacją i wypoczynkiem. I słusznie, ponieważ to jest ich podstawowa rola. Estetyka i urozmaicenie, które wprowadzają do miast, są niezbędne do tego, by wśród szkła, betonu i asfaltu żyło nam się lepiej.

Zieleń miejska to nie tylko parki. Oprócz parków miejskich możemy znaleźć inne tereny zawierające zieleń, takie jak zieleńce, kwietniki czy zieleń uliczna. Wszelka zieleń obecna w mieście pełni ważniejszą rolę niż nam się wydaje, dlatego tak ważne jest, aby zajmowała dużą część miasta i żeby była planowana z głową.
W naszym mieście terenów zielonych mamy z roku na rok coraz więcej. Każdej wiosny dochodzi nam nowy skwer na podwórkach gminnych, a już w przyszłym roku dzięki staraniom władz naszej gminy mieszkańcy będą mogli przechadzać się piękną promenadą wzdłuż rzeki Sąsiecznicy oraz usiąść na ławce pod drzewem na przebudowanym rynku. Mam nadzieję, że bardzo dobrze układająca się współpraca pracowników zieleni spółki wraz z referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, nadzorującym bezpośrednio tereny zielone w naszym mieście, zaowocuje bogactwem i różnorodnością kwiatów i krzewów w mieście, utrzymanych we właściwym porządku i estetyce.
Zieleń to życie.

Dziękuje za rozmowę.
Także dziękuję.

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie