o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 
spis treści   nr 10 / 310   październik 2017
Karp królował w Rudzie Żmigrodzkiej
Okiem burmistrza
Modernizacja żmigrodzkiego rynku ruszyła pełną parą!
Gmina Żmigród gminą wzorową!
Informacja z urzędu
Żmigrodzki Bal Smoka 2018
Podziękowanie
Andrzej Kubik w plebiscycie "Sołtys i Sołectwo roku 2017"
Miasto partnerskie z wizytą w Żmigrodzie
Tomek Wędrowniczek w Żmigrodzie
Jedyny taki rezerwat
Skrzypce, kontrabas i alt
Senioriada 2017
Koszyki do zbierania organicznych odpadów kuchennych
Zaobserwowano
Podziękowania
Kolarskie pary zaliczyły Żmigród
Felieton(ik)
Rajd Rowerowy, czyli aktywnie i radośnie
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Żmigród
Informacje z PZZLA
Mówiąc poprawnie
Co słychać w sołectwach?
Poznajcie nasze organizacje pozarządowe
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
Poczet sztandarowy na uroczystej mszy świętej z okazji Dnia Sybiraka
Sołectwo Łapczyce z nowymi tablicami informacyjnymi
Wyjątkowy ślub w plenerze
Rady nie od parady - W kontakcie z urzędem
Święty Wincenty - otwórz nasze oczy i przygotuj nasze ręce do czynienia dobra...
Przywitanie Jesieni
Widzisz? doświadczasz? reaguj! stop przemocy
Kronika policyjna
XXIV Festiwal Muzyki Kameralnej i organowej
Konkursy - Postawmy zieleń na cztery łapy
 

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Żmigród

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

Gmina Żmigród w 2017 roku pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Żmigród”. Zadanie zrealizowano ze środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Całkowity koszt zadania wyniósł 36.705,15 zł, z czego otrzymana dotacja wynosi 31.199,37 zł. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, w tym 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - www.wfosigw.wroclaw.pl.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia z terenu Gminy Żmigród usunięto 77,614 Mg wyrobów zawierających azbest.

Zadanie miało na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a co za tym idzie wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Nieruchomości objęte zadaniem zostały zinwentaryzowane i ujęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żmigród na lata 2015-2032”.

Referat IRL

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie