o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 
spis treści   nr 11 / 311   listopad 2017
Zadbaj o swoją skórę - razem pokonamy raka
Edukacja i oświata
Żmigród w sieci Partnerska Inicjatywa Miast
Zwiedzaj Gminę Żmigród z Footsteps
Wywiad z Małgorzatą Hołówką
Spotkanie Rady Naukowo-Społecznej LKP "Lasy Doliny Baryczy"
10 lat "Dobrej Duszy"
ZNP dziękuje za współpracę
Informacje z PZZLA
Kabaret Moralnego Niepokoju, czyli śmiech do łez
Środowiskowe Domy Samopomocy ponownie biegają
Muzyczne pożegnanie lata w cudownym kimacie!
Mówiąc poprawnie
Co? Gdzie? Którego listopada?
Uroczysta intronizacja relikwii św. Ojca Pio w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Powidzku
Kilka słów o żmigrodzkiej kaplicy pałacowej i jej kamieniu węgielnym
Rok harcerski rozpoczęty – "Start" w Żmigrodzie
Kronika Policyjna
Spółka MZGK informuje
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Bezpieczeństwo na drodze
Poznajcie nasze organizacje pozarządowe
Informacja z urzędu
Podziękowania
Finał dolnośląskiego etapu konkursu literackiego "List do Taty"
Projekt Leśna Akademia Sportu
Szkoła promująca Ekorozwój
Rajd Granica 2017
Żmigrodzkie przedszkolaki wróciły do domu
Las wita jesiennie – już robi się sennie
Urząd informuje - palenie śmieci
Zaobserwowano
Podziękowania
Co słychać u podopiecznych ŚDŚ "Pałacyk"?
konferencja naukowa pt. "Dopalaczom STOP!
10 lat minęło...
Październik – miesiąc poświęcony różańcowi
Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Żmigrodzie
Święto Pieczonego Ziemniaka
 

Informacja z urzędu

Obowiązki w zakresie gospodarowania ściekami spoczywające na właścicielach nieruchomości.

Jeżeli w miejscowości, w której mieszkamy istnieje sieć kanalizacyjna to zobowiązani jesteśmy przyłączyć nieruchomości do tej sieci. Przyłączenie do kanalizacji nie jest obowiązkowe w przypadku, gdy wcześniej nieruchomość wyposażyliśmy w przydomową oczyszczalnię.

Natomiast jeżeli w naszej miejscowości nie ma kanalizacji to nieruchomość musi być wyposażona w szczelny zbiornik do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię.

W przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy (szambo) zobowiązani jesteśmy:

1. gromadzić nieczystości ciekłe w szczelnym zbiorniku;

2. podpisać umowę na opróżnianie zbiorników i transport ścieków, z podmiotem posiadającym zezwolenie burmistrza w tym zakresie (listę przedstawiamy poniżej);

3. opróżniać zbiornik z częstotliwością dostosowaną do potrzeb wynikających z zużycia wody i pojemności zbiornika tak, aby nie dopuścić do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;

4. w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika, usunięcia ich w terminie dwóch tygodni od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy.

Pamiętajmy, że w razie kontroli z zakresu opróżniania szamb, właściciele zobowiązani są okazać umowę o której mowa wyżej, oraz dowody płacenia (rachunek, faktura) za wywóz nieczystości ciekłych. Ilość wywożonych ścieków winna odpowiadać ilościom zużytej wody wykazanym na rachunkach za wodę.

Nie wolno samodzielnie opróżniać szamb oraz wylewać ścieki poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi.

Konsekwencje za uchylanie się od wymienionych obowiązków to przede wszystkim kara grzywny.

Należy pamiętać, że zarówno nowo wybudowaną przydomową oczyszczalnię ścieków, jak i zbiornik bezodpływowy należy zgłosić w odpowiednim organie ochrony środowiska (Urząd Miejski w Żmigrodzie, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska).

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie