o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 
informacje   redakcja pisma
skład redakcji
 

Redakcja "Wiadomości Żmigrodzkich"

Grzegorz Paryna - artykuły o tematyce sportowej, głównie dotyczące Miejskiego Klubu Sportowego Piast Żmigród. Absolwent „Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej” o specjalności „Dziennikarstwo Sportowe” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu.

Małgorzata Kosińska - redaktor prowadząca - koordynuje prace zespołu redakcyjnego, przygotowuje makietę miesięcznika, pisze artykuły związane z bieżącymi wydarzeniami w mieście i gminie- ukończyła Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (specjalizacja dziennikarstwo), podinspektor ds. współpracy z zagranicą w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie.

Marta Maćkowiak - skład komputerowy, opracowuje techniczne szczegóły gazety oraz dodatki specjalne. Była redaktor naczelna „Życia Rawicza”, obecnie dyrektor portali informacyjnych Południowej Oficyny-Wydawniczej.

Elżbieta Kostecka - korekta oraz stałe rubryki autorskie m.in. Szczerze z..., Zaobserwowano, Eko -strona, artykuły bieżące - absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie, opiekunka gazetki szkolnej "Ratajówka" oraz klasy dziennikarskiej, organizatorka międzyszkolnych warsztatów dziennikarskich oraz Powiatowego Turnieju Reportażu.

Robert Kolebuk - stała rubryka "Co słychać w Bargteheide"? oraz artykuły na temat współpracy z miastem partnerskim w Niemczech - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, germanista w Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie.

Stanisław Chorążyczewski - artykuły o tematyce sportowej - instruktor ds. sportu i rekreacji w Zespole Placówek Kultury, prezes LZS w gminie Żmigród

Andrzej Krzywda - artykuły dotyczące bieżąych spraw z terenu gminy Żmigród, promotor Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, absolwent Politologii i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Aleksandra Krystaszek - absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, o specjalności Edytorstwo. Pisze artykuły o różnej tematyce, w tym prowadząca stale rubryki - autorskie "Porady językoznawcy" i "Kronikę policyjną".
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie