nr 06 (153)   czerwiec 2004

Podsumowanie wyników ankietyzacji mieszkańców gminy Żmigród na temat problemów gminy i preferowanych kierunków rozwoju.

ANKIETA

1. Jak Pan/Pani ocenia jakość szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w gminie?:

 • bardzo dobra 59 15%
 • dobra 161 41%
 • zadowalająca 107 27%
 • niezadowalająca 28 7%
 • nie mam zdania 38 10%

  2. Jaka jest Pana/Pani zdaniem dostępność do usług podstawowej opieki zdrowotnej?:

 • bardzo dobra 12 3%
 • dobra 89 22%
 • zadowalająca 107 27%
 • niezadowalająca 172 44%
 • nie mam zdania 13 4%

  3. Jaka jest Pana/Pani zdaniem jakość świadczonych usług komunalnych?:

 • bardzo dobra 25 6%
 • dobra 112 29%
 • zadowalająca 112 29%
 • niezadowalająca 97 24%
 • trudno powiedzieć 47 12%

  4. Czy z warunków mieszkaniowych jest Pan/Pani zadowolony?:

 • bardzo zadowolony 52 13%
 • zadowolony 204 53%
 • niezadowolony 100 26%
 • nie mam zdania 29 8%

  10. Jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie władz samorządowych:

 • bardzo dobrze 14 4%
 • dobrze 117 30%
 • słabo 163 42%
 • nie zadawalająco 46 11%
 • trudno powiedzieć 50 13%

  11. W jakim stopniu czuje się Pan/Pani poinformowana o działaniach władz gminy:

 • bardzo dobrym 21 5%
 • dobrym 107 27%
 • słabym 164 43%
 • nie zadawalającym 73 19%
 • trudno powiedzieć 25 6%

  5. Czy mieszkając w mieście/gminie Żmigród czuje się Pan/Pani bezpiecznie?:

 • tak, bezpiecznie 56 14%
 • w miarę bezpiecznie 233 60%
 • nie czuję się niebezpiecznie 88 22%
 • nie mam zdania 15 4%

  6. Jak według Pana/Pani dzieci podróżują lub chodzą do szkoły?:

 • bezpiecznie 104 26%
 • w miarę bezpiecznie 252 65%
 • bez zachowania podstawowych warunków bezpieczeństwa 35 9%

  7. Czy jest Pan/pani zadowolony/a z jakości środowiska w gminie?:

 • bardzo zadowolony 18 5%
 • zadowolony 102 26%
 • raczej zadowolony 152 39%
 • nie jestem zadowolony 67 17%
 • trudno powiedzieć 50 13%

  8. Czy uciążliwość podmiotów gospodarczych dla środowiska i zdrowia mieszkańców w gminie ocenia Pan/Pani jako:

 • bardzo dużą 6 2%
 • dużą 35 9%
 • średnią 181 46%
 • niską 116 30%
 • nie mam zdania 52 13%

  9. Czy Pana/Pani zdaniem obsługa mieszkańców przez Urząd Miasta i Gminy w Żmigrodzie jest:

 • bardzo dobra 17 4%
 • dobra 112 28%
 • zadawalająca 137 36%
 • nie zadawalająca 91 23%
 • nie mam zdania 36 9%

  W ankiecie uczestniczyły 393 osoby z gminy Żmigród (w tym 231 mieszkających na wsi i 162 osoby mieszkające w mieście). 56 ankietowanych to osoby z wykształceniem wyższym, 182 - średnim, 124 - zawodowym, 31 - podstawowym.

   

 • menu

   
   
   
  Wiadomości Żmigrodzkie
  rss wykonanie
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.