nr 06 (153)   czerwiec 2004

Informacje

Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród
ogłasza trzeci publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Żmigrodzie.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Żmigrodu stanowiącej własność Gminy Żmigród.

Dz. nr 115 AM 19 o pow. 5066 m2
Cena wywoławcza - 61 620,11 zł
Minimalne postąpienie - 650,00 zł
Wadium - 10 000,00 zł

Nieruchomość w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmigród obowiązującego do 31 grudnia 2003 roku przeznaczona była jako place składowe.

Przetarg odbędzie się 28 lipca 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żmigrodzie, pok. 12 / sala konferencyjna/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargów jest wpłacenie w kasie tut. Urzędu wadium w wysokości po 10 000,00 zł do dnia 23 lipca 2004 do godz. 1500.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności nieusprawiedliwione niestawienie się kandydata, który przetarg wygra w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy.

Gmina Żmigród zobowiązuje się do przekazania nabywcy nieruchomość w dniu sporządzenia umowy notarialnej.
Cena osiągnięta w przetargu płatna będzie jednorazowo na konto Gminy Żmigród nr 95980007-361-36000-1-01-01 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie bankowym najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i starania nabywcy - Gmina Żmigród nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez uprawnionego geodetę może dokonać organizator przetargu na koszt Nabywcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród zastrzega sobie prawo:
- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego
rozpoczęcia,
- odstąpienia od przetargu w przypadku, gdy zgłosi się osoba
uprawniona do nabycia przedmiotowej nieruchomości w trybie
pierwszeństwa, o którym mowa w art.34 ust. 1 pkt. 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami i wyrazi wole jej nabycia,
- odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że
przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, tel./071 385-30-57, wew. 31.


Burmistrz Miasta i Gminy w Żmigrodzie informuje o wykazaniu do sprzedaży następujące lokale mieszkalne:

1 Żmigród ul. 23 Stycznia 9/7 na rzecz najemcy
2. Żmigród ul. 23 Stycznia 5/3 na rzecz najemcy
3. Żmigród ul. Batorego 9/6 na rzecz najemcy
4. Żmigród ul. Batorego 7/8 na rzecz najemcy
5. Żmigród ul. Batorego 9/5 na rzecz najemcy
6. Żmigród ul. PKWN 39/20 na rzecz najemcy
7. Żmigród ul. Rybacka 16/2 na rzecz najemcy

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia wykazanych nieruchomości z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski do Zarządu Miasta i Gminy w Żmigrodzie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia 25 marca 2004
Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żmigrodzie.
Szczegółowe informacje: tel./071/ 385-30-57, wew. 31.


Zespół Placówek Kultury zaprasza młodzież do uczestniczenia w zajęciach sekcji modelarstwa lotniczego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 5 lipca o godz. 1700 w domu kultury.

 

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.