nr 11 (158)   listopad 2004

 

Narkotyki także w Żmigrodzie

Wyniki raportu
Został opracowany Raport na temat nadużywania alkoholu i środków odurzających w gminie Żmigród. Badanie miało na celu przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych, w szczególności raport wykazuje stopień nadużywania alkoholu oraz środków odurzających i palenia papierosów oraz występowania przemocy wobec młodzieży przez rodziców pod wpływem alkoholu. Łącznie przebadano 500 uczniów na terenie gminy.
Rodzice powinni przede wszystkim wiedzieć, że na przykład ponad 45% uczniów szkoły średniej nabywa narkotyki z pieniędzy otrzymywanych od rodziców. Ponad 50 % młodzieży przyznało, że miejscem pierwszego kontaktu z narkotykami była dyskoteka. Obniża się wiek inicjacji alkoholowej. Ponad 59% uczniów szkoły podstawowej ma za sobą inicjację alkoholową (największa liczba na imprezach rodzinnych), a 18% uczniów przyznaje, że pod wpływem alkoholu doświadczyli już tzw. „urwania się filmu”. Ponad 35% gimnazjalistów przyznało, że nie ma żadnego problemu z zakupem alkoholu. To tylko niektóre dane.

I co dalej? Zalecenia
Raport zawiera także zalecenia. Z dziećmi i młodzieżą powinno się rozmawiać na temat niebezpieczeństw i skutków zażywania narkotyków (tym bardziej, że raport zawiera informacje, iż uczniowie sami przyznali się, że sprzedają i kupują narkotyki na terenie szkoły). Dyskusje i programy profilaktyczne powinny obalać mit alkoholu, jako wszelkiego remedium na pozbycie się problemów oraz najbardziej atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Do działań powinni zostać także zaangażowani rodzice, którzy powinni wiedzieć, jak funkcjonują dzieci po zażyciu narkotyków, a przede wszystkim mieć świadomość, ze problem narkomani dotknęła także Żmigród i to właśnie rodzice powinni zwrócić uwag e na to, jak spędzają wolny czas ich pociechy. Szereg działań powinni także podjąć nauczyciele i pedagodzy (którzy, zgodnie z danymi zawartymi w raporcie, stanowią, oprócz mass mediów, główne źródło informacji na temat zagrożeń związanych z zażywaniem używek) oraz komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-Uzależnień. Upowszechnić dane zawarte w raporcie, wskazywać punkty, gdzie można uzyskać pomoc, mówić o zagrożeniach związanych z używkami - tak w skrócie można ująć kierunek działań. Komisja została także zobligowana do kontynuowania kontroli w punktach sprzedaży alkoholu - wyniki badań jednoznacznie wskazują, ze sprzedawcy mimo zakazy, sprzedają alkohol nieletniej młodzieży.

jota

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.