nr 11 (158)   listopad 2004

 

Moje zdrowie w moich rękach

 
Tradycyjnie, jak każdego roku miesiąc październik poświęcony był w Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie profilaktyce prozdrowotnej. W tym roku szkolnym Dni Kultury Zdrowotnej przebiegały pod hasłem „Moje zdrowie w moich rękach”.
Młodzież naszego gimnazjum brała udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach poświęconych zdrowiu. Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie nie tylko biernie uczestniczyli w różnego rodzaju pogadankach i imprezach o tej tematyce, ale również na miarę swoich możliwości podejmowali różne działania promujące zdrowy tryb życia.
Drugoklasiści zorganizowali Szkolny Punkt Medyczny, gdzie pod nadzorem higienistki szkolnej p. Izabeli Rolnik oraz nauczycielki biologii, Jadwigi Syrko - Bolaczek i chemii, Bożeny Szymanowicz dokonywali pomiaru ciśnienia krwi, tętna, poziomu cukru we krwi oraz współczynnika masy ciała (WMC). W szkole gościła dr Z. Hatowska oraz położna K. Kalenkiewicz-Bratek. Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzili w ramach zajęć ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne.
Nie zabrakło też pogadanek przeprowadzonych przez higienistkę I. Rolnik.
W holu głównym przyciągała oko ciekawa wystawa kukiełkowa -„Zdrowie w literaturze”, wykonana pod nadzorem kierownik świetlicy, Danuty Stelmaszyk .
O przebiegu dni kultury zdrowotnej przypominał wystrój: plakaty, hasła, wystawa ulotek. Podsumowaniem imprezy był Konkurs Wiedzy o Zdrowiu, zorganizowany przez nauczycielkę wychowania fizycznego, Joannę Wojtkowiak. W konkursie rywalizowały ze sobą klasy drugie. Najwięcej zabawy dostarczyły scenki promujące zdrowy styl życia, w których niejednokrotnie uczniowie popisali się talentem aktorskim.

Bożena Szymanowicz
Jadwiga Syrko-Bolaczek

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.