nr 11 (158)   listopad 2004

 

Dysleksja - problem twojego dziecka

Problemów w szkole uczniowie mają coraz więcej. W tym miesiącu zaczyny cykl artykułów przygotowanych przez pracowników Poradni Psychologicznio-Pedagogicznej w Żmigrodzie, którzy chcieliby, aby także rodzice umieli rozpoznać problemy u swoich dzieci i wyjść im naprzeciw z pomocą.

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie zagadnieniami związanymi z edukacją i wychowaniem dzieci w na różnych poziomach edukacji zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Żmigrodzie proponuje Państwu przybliżenie kilku najbardziej typowych problemów, z którymi od kilku lat najczęściej zgłaszają się do naszej placówki rodzice, uczniowie , nauczyciele. Z pewnością na uwagę zasługują zagadnienia związane ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania o charakterze dyslektycznym, zarówno w kontekście diagnozy jak i terapii. Ponadto rozpoznawanie objawów i praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo. Pierwszą część poświęcona zostanie omówieniu podstawowych zagadnień związanych z problematyką zaburzeń typu dyslektycznego u dzieci i młodzieży.

Wójek juzek ma rzułtom kurtkem - wbrew pozorom nie chodzi o żart ani błąd drukarski. Tak najprawdopodobniej zdanie Wujek Józek ma żółtą kurtkę napisałby uczeń, którego w praktyce poradnianej określamy jako dziecko” o specyficznych trudnościach w nauce czytania i pisania” .Terminy dysleksja, dysortografia, dysgrafia są coraz częściej stosowane zarówno przez nauczycieli w stosunku do uczniów z określoną symptomologią trudności szkolnych, ale również przez samych rodziców w stosunku do swoich dzieci. Obecnie określenie „moje dziecko jest dysortografikiem lub dyslektykiem „ nikogo nie szokuje, wręcz odwrotnie, świadczy o świadomym stosunku rodziców do problemów własnego dziecka . Nauczyciele wiedzą coraz więcej , coraz skuteczniej przystosowują metody swojej pracy do potrzeb dzieci z trudnościami w nauce. Wiedzą bowiem, jak ważne dla każdego człowieka są jego doświadczenia z pierwszych lat nauki w szkole. Pozytywne doświadczenia mobilizują i rozbudzają ciekawość, negatywne związane z pokonywaniem trudności przekraczających możliwości dziecka często są przyczyną trudności wtórnych związanych ze spadkiem motywacji do nauki, drugorocznością.
W każdej klasie, szkole jest pewien odsetek dzieci , których rozwój z różnych przyczyn jest nieharmonijny. Od początku odstają od swoich rówieśników w różnych dziedzinach szkolnych. Dzieci ryzyka dysleksji już w okresie poprzedzającym naukę w szkole manifestują charakterystyczne trudności:
- opóźnienia rozwoju ruchowego, małą sprawność ruchową i koordynację ruchów podczas czynności samoobsługowych jak ubieranie się , wiązanie sznurowadeł , niezręczność podczas zabawy klockami, układankami, niechęć do rysowania, wycinania, odtwarzania szlaczków i wzorów graficznych a także niechęć do zabaw ruchowych ,
- opóźnienia rozwoju mowy jak długo utrzymujące się niewymawianie lub zniekształcanie niektórych głosek, słabsze umiejętności językowe w wypowiadaniu złożonych wyrazów, wypowiadanie się z błędami gramatycznymi,
- trudności z zapamiętaniem nazw, imion i nazwisk lub uporczywe ich zniekształcanie, a także problemy z zapamiętaniem wierszyków i piosenek , trudności z samodzielnym budowaniem dłuższych wypowiedzi .

Manifestowanie przez dziecko trudności opisanych wyżej może wskazywać na ryzyko wystąpienia specyficznych problemów w nauce czytania i pisania , które w literaturze związanej z tematem określane są mianem dysleksji , dysortografii, dysgrafii.
Wg M. Bogdanowicz uczniowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu , nazywani uczniami dyslektycznymi lub dziećmi z dysleksją rozwojową,, mają problemy z uczeniem się czytania i pisania. Trudności te występują pomimo dobrej sprawności intelektualnej, posiadanej wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów oraz motywacji do nauki i ćwiczeń .
Dysleksja rozwojowa - specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu . Jest to syndrom zaburzeń uczenia się czytania i opanowania poprawnej pisowni i poziomu graficznego pisma.
Dysleksja - specyficzne trudności tylko w czytaniu.
Dysortografia - specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni .
Dysgrafia - trudności w opanowaniu poprawnej formy graficznej pisma.
Głęboka dysleksja rozwojowa - określa się tak bardzo poważne trudności w nauce czytania i pisania tzw. ślepota słowna przejawiająca się w niemożności opanowania techniki czytania i pisania.
Ryzyko dysleksji - symptomy dysharmonijnego rozwoju psychoruchowego , które zapowiadają wystąpienie dysleksji rozwojowej.
W nauce czytania i pisania zaangażowane są analizatory : wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny. Dzieci dyslektyczne przejawiają zaburzenia następujących funkcji odpowiedzialnych za naukę czytania i pisania .
Percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz lateralizacji.
Percepcji słuchowej w tym słuchu fonematycznego , mowy oraz wymowy .

Za miesiąc: Jak objawiają się trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów i jak postępować w przypadku dziecka z takimi trudnościami

Gdzie szukać pomocy?
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Żmigrodzie ul Rybacka 17 tel.385-30-02 a także w szkole lub przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko - u wychowawcy, nauczyciela, pedagoga.

Opracowałą Anna Łusiarczyk - dyrektor PPP

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.