nr 01 (160)   styczeń 2005

W skrócie

Jak wypełnić wniosek?
23 grudnia pracownicy wrocławskiego Urzędu Miejskiego zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi zapoznali naszych lokalnych liderów stowarzyszeń i organizacji z zasadami wypełniania ofert i formularzy. Tylko kompletne i zgodne z zasadami wypełnienie dokumentów gwarantuje bowiem sukces w uzyskaniu środków na realizację inicjatyw.

Ile dla stowarzyszeń i organizacji
Zarządzeniami burmistrza zostały powołane komisje konkursowe, które rozpatrzą złożone przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia wnioski o dotacje. Projekt budżetu przewiduje konkretne kwoty na poszczególne zadania. Komisje rozpatrywały oferty w ramach realizacji pięciu zadań z zakresu: ochrony i promocji zdrowia (na które łącznie zostały zaplanowane 80 tys. zł), edukacji, nauki, oświaty i wychowania (2 tys. zł), kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (11 tys. zł), upowszechniania kultury fizycznej i sportu (54 tys. zł) i pomocy społecznej.

Jak będą rozwiązywane problemy społeczne?
Powołany został zespół do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Żmigród.. W jego skład weszli: wiceburmistrz Robert Lewandowski, komendant Robert Grabkowski oraz odpoweidzialny w komisariacie za sprawy prewencyjne Wacław Bienias, kierownik Referatu Organizacyjnego Grażyna Kalicka, kierownik żmigrodzkiej filii UP Elżbieta Krysztowiak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Anna Łusiarczyk,, pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki Halina Szaniawska, pełnomocnik burmistrza ds. pożytku publicznego Małgorzata Matusiak, kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Mularczyk, kierownik GOPS-u Maria Pelc, pracownicy Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą: Andrzej Krzywda i Joanna Monastyrska.
Dokument musi być gotowy do 1 lutego. Samodzielne przygotowanie strategii, której posiadanie przez gminę to obowiązek ustawowy, pozwoli zaoszczędzić około 20 tys. zł. Tyle bowiem kosztowałoby zlecenie tego zadania.
Strategia ma uwzględniać między innymi programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. I oczywiście oprócz diagnozy ma wyznaczać cele działania i sposoby osiągania tych celów.

Uczniowska pomoc
5 stycznia z inicjatywy samorządu uczniowskiego PZS im. Jana Pawła II w szkole została zorganizowana zbiórka pieniędzy na rzecz ofiar kataklizmów w Azji. Zebrano 200 zł. Pieniądze zostały wpłacone na konto Caritas Polska.

Przejrzysty Żmigród
Gmina Żmigród zgłosiła swój udział w akcji„Przejrzysta Polska” prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą”. Celem akcji jest promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, co w konsekwencji ma się przyczynić do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej.
Adresatem akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą pracować nad udoskonaleniem praktyki sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.


W mieście partnerskim
27 stycznia burmistrz Zdzisław Średniawski będzie uczestniczył w inauguracji rozbudowanej części Urzędu Miejskiego w mieście partnerskim Bargteheide.

jota

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.