nr 01 (160)   styczeń 2005

Odpadów segregowanie to najlepsze rozwiązanie

Rady nie od parady
O tym, że odpadów segregowanie to najlepsze rozwiązanie, piszą także autorzy 42 sposobów na poprawienie swojego życia („Newsweek Polska”, 1/2005). Oprócz tego, byśmy nauczyli się przebaczać, uśmiechali się do siebie samych, wyspali się wreszcie i jak najczęściej mówili sobie: smacznego, powinniśmy, zgodnie z 33 radą segregować odpady. Według statystyk każdy z nas produkuje 300 kg śmieci rocznie. I niestety tylko 1,2 proc. Polaków segreguje śmieci, mimo iż aż 94 proc. naszych rodaków razi fakt, iż nasze środowisko jest takie zaśmiecone.

Baterie szkodzą
Zaburzenie czynności nerek, choroby nadciśnieniowe, zmiany nowotworowe - to efekty toksycznego działania kadmu. bezsenność, zawroty głowy, zmęczenie, stany depresyjne, Osłabienie pamięci i koordynacji ruchów, osłabienie ostrości wzroku i słuchu, labilność emocjonalna, drżenie rąk - takie dolegliwości mogą stać się naszymi przez skażenie środowiska rtęcią, która także powoduje uszkodzenie nerek, nadciśnienie, deformuje kości, powoduje zmiany nowotworowe. Skąd takie pierwiastki w naszym organizmie? Z niedbale rzuconych baterii. Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii znajduje się 3 kg rtęci (tlenku rtęci) i 0,5 kg kadmu. Oczywiście to tylko część pierwiastków, które znajdują się w małych akumulatorkach, bez których wiele codziennych czynności nie byłoby w ogóle możliwych. Tablica Mendelejewa jest reprezentowana przez więcej równie szkodliwych dla środowiska i organizmu ludzkiego chemikaliów.

Maleńka guzikowa bateria srebrowa jest w stanie skazić 1m3 gleby i zatruć 400 litrów wody.
Aby unieszkodliwić baterie należy poddać je odpowiednim procesom, dzięki którym poszczególne elementy trafiają bądź do hut metali, bądź do elektrociepłowni, bądź na składowiska unieszkodliwionych odpadów. Ale najpierw trzeba je WYSEGREGOWAĆ. I to już jest nasze zadanie.

Na razie niestety można wrzucać baterie do odpowiednich pojemników, które mieszczą się m.in. w żmigrodzkiej szkole podstawowej i gimnazjum. Kilku zapytanych dyrektorów, którzy przed kilkoma laty ogłosili akcje zbiórki baterii w szkole, skarżyło się, że miało później problemy z odbiorem pełnych już baterii pojemników przez firmę, która się tego zadania podjęła. Mamy nadzieję, że ten rok przyniesie rozwiązanie tego problemu w całej gminie.

Jak rozwiązano problem zużytych baterii w gimnazjum im. Macieja Rataja powiedziała nam pani Bożena Szymanowicz, nauczycielka chemii: - Akcję zbierania baterii rozpoczęliśmy w zeszłym roku szkolnym. A to dzięki uczestnictwu w akcji, którą ogłosiła Reba- Organizacja Odzysku S.A.czyli uczestnictwu w ogólnopolskiej akcji zbiorki baterii pod hasłem „Zbierajac baterie- chronimy środowisko”. Specjalny pojemnik stoi w pracowni chemicznej. Gdy mamy zebrana dużą ilość odpadów, dzwonię do firmy i przyjeżdżają po ich odbiór specjalni pracownicy. Teraz zbieramy baterie do pomalowanego kartonu, ale czekamy na obiecany bardziej profesjonalny kontenerek obiecany przez kierownika referatu ochrony środowiska. Dodam, że warto brać udział w akcji, bo są za to nagrody.

W skrócie

Ile mniej na składowisku w Gatce
W 2004 roku wysegregowaliśmy 137 ton odpadów. Akcja trwa od kwietnia minionego roku. W tych 137 tonach znalazły się 63 tony opakowań szklanych, 50 ton odpadów z papieru i tektury, 18 ton - z tworzyw sztucznych i 4 tony opakowań aluminiowych, głównie puszek.

Będą stojaki
Został ogłoszony przetarg na stojaki na worków do segregowani odpadów, które prawdopodobnie pod koniec marca trafią do sołectw. Oczywiście segregowanie będzie dobrowolne. Wiążą się z tym wymierne korzyści: odciążenie składowiska śmieci w Gatce i fakt, że wysegregowane odpady będą odbierane za darmo. Planowo przewidziane jest 30 stojaków na każde sołectwo.

Plan gospodarki
Uchwalony przez Radę Miejską Plan Gospodarki Odpadami zakłada realizację trzech kolejnych etapów: opracowanie programu zbiórki odpadów wielkogabarytowych (np. szaf, pralek itp.), odpadów niebezpiecznych i kompostowni. Jeśli wdrożymy skutecznie te trzy etapy, ekolodzy będą mogli odetchnąć z ulgą: gmina Żmigród żyje zgodnie z prawidłami ochrony środowiska, a jej mieszkańcy są świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą degradacja środowiska i chcą im przeciwdziałać.

jota

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.