nr 01 (172)   styczeń 2006

Certyfikat ISO na zakończenie roku

 
Ostatnia sesja w roku stała się okazją do uroczystego przekazania na ręce burmistrza Zdzisława Średniawskiego przyznanego Urzędowi Miejskiemu certyfikatu ISO 9001:2001. Certyfikat wręczył Zbigniew Rak, dyrektor Oddziału Dolnośląskiego Polskiej Izby Handlu
Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. - Pragnę serdecznie pogratulować wszystkim tym, których wysiłek dzisiaj zostanie zwieńczony otrzymaniem certyfikatu - powiedział Zbigniew Rak - Norma ISO to nie tylko zbiór wymagań, ale także filozofia, według której w centrum naszej uwagi jest klient. Burmistrz Średniawski, po przyjęciu certyfikatu zaznaczył, że to odznaczenie to nie tylko sukces, ale także zobowiązanie Urzędu Miejskiego wynikające ze służebnej roli wobec petenta.
W dalszej części sesji głosowano nad przyjęciem uchwał, omówionych wcześniej na komisjach. Radni większością głosów przyjęli m in. uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2006 rok i w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej odcinek drogi ulicy H. Sienkiewicza (nadano nazwę Bolesława Prusa).
Po podjęciu uchwał burmistrz Średniawski złożył sprawozdanie ze swej działalności, poinformował o sporych szansach na pozyskanie inwestorów zainteresowanych terenami gminy Żmigród i zaprosił mieszkańców do zapoznania się z makietą przedstawiającą koncepcję zagospodarowania rejonu żmigrodzkiego rynku i wyrażenia swej opinii w ankiecie.
W wolnych wnioskach głos zabrał Czesław Hatowski, który poruszył temat służby zdrowia i poinformował, że PZZLA w Żmigrodzie podpisał umowę na świadczenie usług medycznych z NFZ. Radny zwrócił uwagę na kiepską kondycję finansową służby zdrowia, obiecując jednak, że w żmigrodzkim ośrodku pomoc otrzymają wszyscy chorzy.
Na koniec obrad burmistrz Zdzisław Średniawski oraz wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Niedopytalska-Kaczmarek złożyli wszystkim noworoczne życzenia.

MK

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.