nr 01 (172)   styczeń 2006

"Decyzje środowiskowe"- zmorą wszystkich przedsiębiorców

Uchwalona w dniu 18 maja 2005 r. ustawa o zmianie ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw wprowadziła duże zmiany w zakresie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest warunkiem koniecznym do realizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, a także innych, jeżeli mogą one w sposób znaczący oddziaływać na obszar Natura 2000. Pamiętajmy, że decyzja ta jest wydawana przed decyzjami inwestycyjnymi, przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonywaniem robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
Zakres wniosku o wydanie decyzji obejmować będzie raport o oddziaływaniu na środowisko bądź „informację ekologiczną”- w zależności od kategorii przedsięwzięcia. Dodatkowo do wniosku trzeba dołączyć poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującego obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Jeżeli decyzja będzie wydawana przez wojewodę, to dochodzi do tego jeszcze wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszystko to w trzech egzemplarzach.
Decyzje środowiskowe wydaje w naszej gminie burmistrz po przeprowadzeniu uzgodnienia z organem ochrony środowiska i organem inspekcji sanitarnej. A to niestety trwa. Najpierw dokumenty wysyłane są do zaopiniowania, a następnie jeszcze raz trzeba je wysłać - tym razem do uzgodnienia.
Przedsiębiorcy skarżą się najbardziej na długotrwałe oczekiwanie na opinie i uzgodnienia od właściwych organów. Na pocieszenie pozostaje tylko fakt, że za wydanie takiej decyzji nie ma opłat administracyjnych.

mili

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.