nr 01 (184)   styczeń 2007

Czas na kary

Skończyło się pobłażanie mieszkańcom naszej gminy, którzy nie respektują prawa miejscowego, jakim jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród, obowiązujący od 15 sierpnia 2006 roku. I tak w najbliższym czasie właściciele nieruchomości, którzy nie wyposażą nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów i nie udokumentują odbioru odpadów będą karani grzywną, która zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku wynosi: 100 zł za brak urządzenia do zbierania odpadów i 100 zł za niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Rachunek wydaje się dosyć prosty - taniej jest regularnie oddawać śmieci niż płacić karę.
Istnieje także inne rozwiązanie, jakie daje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a mianowicie Gmina organizuje za właściciela nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych, natomiast kosztami na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza obciąży właściciela. Jednakże wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych wyliczona będzie z zastosowaniem maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi. Decyzja taka wydawana jest na okres jednego roku i w przypadku dalszego nie wywiązywania się właściciela nieruchomości z ustawowych obowiązków, przedłużana jest na okres kolejnego roku.
Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z wyżej wymienionym Regulaminem - jest on dostępny w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(Urząd Miejski, pokój nr 21, tel. 071-385-30-57).

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.