nr 01 (195)   styczeń 2008

Henryk Bagiński

Wiek: 56 lat

Wykształcenie: wyższe interdyscyplinarne

Doświadczenie samorządowe: Zastępca Burmistrza Gminy Żmigród, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Żmigrodzie.

Ugrupowanie polityczne/partia którą reprezentuję: Komitet Wyborców „ RAZEM dla ziemi żmigrodzkiej”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej, żmigrodzian kreatywnych, żmigrodzian z wyobraźnią.

Główny powód, dla którego kandyduję:
Swoje umiejętności, wiedzę i wieloletnie doświadczenie jakie zdobyłem pracując wśród WAS, znajomość spraw gospodarczych i zasobów ludzkich, które poznałem dzięki Wam, wrażliwość na problemy młodzieży, osób starszych, bezrobotnych i tych którym jest trudno, której uczyłem się razem z Wami. Wszystko to chcę poświęcić żmigrodzkiej ziemi i jej mieszkańcom, ziemi na której to, wszystko co było ważne w moim życiu tu się zdarzyło.

Oświata i kultura:
Konieczność wybudowania nowego obiektu szkoły podstawowej w Żmigrodzie. Warunki lokalowe w jakich obecnie uczą się najmłodsi żmigrodzianie nie zachęcają do uczęszczania do szkoły. Należy to jak najszybciej zmienić. Kulturę zarówno w mieście jak i w terenie należy wzbogacić programowo adekwatnie do bazy materialnej. Odnowiony obiekt Domu Kultury w Żmigrodzie i niektóre świetlice wiejskie, powinny realizować bardziej bogatszą ofertę dla mieszkańców .

Budownictwo w mieście:
W granicach administracyjnych miasta dla budownictwa wielorodzinnego nie ma już miejsca. Istnieje potrzeba wyjścia poza granice miasta. Ale jeszcze nie jest ustalona ostatecznie trasa drogi szybkiego ruchu, należy z tym jeszcze zaczekać i później, realizować je we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Zaś dla budownictwa jednorodzinnego wyznaczyć nowe tereny i na nich realizować budowy.

Problemy komunalne:
Zadbać bardziej o estetykę miejsc w których zamieszkujemy, poprzez większą edukację mieszkańców w tym zakresie, bo służby miejskie same nie sprostają tym wymaganiom.

Zieleń miejska i wiejska:
W mieście należy kompleksowo zająć się tym problemem, a nie tylko sporadycznie robić nasadzenia. To wymaga fachowych zabiegów.

Drogi i chodniki:
Remonty dróg i budowę nowych, należy poprzedzić głęboką analizą. Często ciągi piesze mało uczęszczane mają chodniki, a tam gdzie częstotliwość jest większa, są w opłakanym stanie. Poszukać więcej pieniędzy w budżecie na naprawę dróg.

Mój priorytet:
Uzyskać jak najwięcej środków z różnych programów unijnych, bo jeśli się z tym spóźnimy, to z środków własnych gminy nie jesteśmy w stanie zrealizować większych inwestycji i pozostaniemy dalej sypialnią dla większych miast.

eco

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.