nr 01 (195)   styczeń 2008

Jarosław Brodala

Wiek: 35

Wykształcenie:

2007 Zakwalifikowany na studia MBA w roku szkoleniowym 2008/2009 - „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu;
2007 W trakcie otwarcie „Przewodu Doktorskiego” Uniwersytet Wrocławski - Wydział Administracji Publicznej - Prof. Ludmiła Bohun - Dzewiecka. Aktualnie po pierwszej publikacji nt. „Umowy administracji z Organizacjami Pożytku Publicznego”.
2003 - 2004 - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej „Asesor” w Niemczech - Wydział Administracji Rządowej, doskonalący Administracji Rządowej w Polsce i Niemczech;
2002 - 2003 - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej „Asesor” w Niemczech - Wydział Administracji Rządowej. Administracji Rządowej w Polsce i Niemczech;
1998 - 2001 - Politechnika Wrocławska - Wydział Marketingu i Zarządzania. Magister Zarządzanie i Marketingu;
1992 - 1996 - Wyższa Szkoła Wojsk Inżynieryjnych. Inżynier Budowy Dróg i Mostów;
1987 - 1992 - Technikum Kolejowe we Wrocławiu. Technik elektryk;

Doświadczenie samorządowe:

2002 r. - Start w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
2007 r. - Radny Powiatu Trzebnickiego - Wybrany na Przewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego;

Ugrupowanie polityczne/partia którą reprezentuję: Niezależny - Popierany przez partie polityczne;

Główny powód, dla którego kandyduję:
Działalność włodarzy Żmigrodu jest w znaczącym stopniu sprzężona z rozwojem Gminy i Miasta Żmigród. Do tej pory rozwój Gminy i Miasta to raczej stagnacja i zaciąganie wielomilionowych kredytów (w chwili obecnej to 15mln zł). Do 5 lat dług Gminy wzrósł o prawie 8mln zł, w tym czasie również nie powstał żaden zakład pracy, nie udało się do Żmigrodu ściągnąć żadnego inwestora. Wszyscy inwestorzy, którzy chcieli coś zrobić ulokowali swoje interesy w gminach ościennych: Rawicz czy Prusice. Czas na zmiany, czas by w końcu Żmigród zaczął się rozwijać.

Oświata i kultura : „Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”.
Już w zmierzchłych czasach nasi przodkowie wiedzieli, iż systemy nauczania odgrywają znaczącą rolę w postępie kształcenia społeczeństwa, gdyż od tego zależały przyszłe losy kraju - od młodych umysłów dzisiejszych uczniów. Dziś oświata wciąż poddawana jest nurtowi reformacji, który pobudzany jest stale przez trzy zasadnicze czynniki : rosnące aspiracje młodzieży i nauczycieli, potrzeby rynku pracy, rozwój technologii. Szkoła musi dawać realną i atrakcyjną ofertę edukacyjną dla całej młodzieży, nie pomijając nikogo. Szkoła musi dostosować swoje programy nauczania do obecnych warunków panujących w społeczeństwie i na rynku pracy. Zamierzam utrzymać istniejącą bazę szkół na terenie Gminy Żmigród z jednoczesnym ich unowocześnieniem.
Jeżeli chodzi o kulturę, to zamierzam wnieść znaczące zmiany w tej dziedzinie. Przede wszystkim zamierzam internetyzować Gminę, tak by w każdej Świetlicy Wiejskiej był dostępny Internet z trzema stanowiskami komputerowymi. Ponadto zamierzam w budżecie Domu Kultury umieścić pieniądze dla Świetlic Wiejskich z których Wioski będą same mogły decydować o przeznaczeniu tych pieniędzy (oczywiście w celach kulturalnych: zabawy, turnieje itp.). Jeśli chodzi o Świta Narodowe to uważam, że to Dom Kultury jak i Władze Gminy mają być głównymi organizatorami Obchodów tych Świąt, a nie jak do tej pory miało to miejsce uczestniczyć tylko jako skromny współorganizator.

Budownictwo w mieście:
Budownictwo jak i całość działalności gospodarczej rządzi się prawami rynkowymi. Nie można w niego ingerować, lecz należy określać kierunki rozwoju. Jak do tej pory dla większości gminy nie został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowanie Przestrzennego co znacznie ogranicza budownictwo jak i rozwój gminy. Zamierzam to zmienić, tak jak ma to miejsce w innych gminach, tak jak odbywa się to w sąsiednich Prusicach, gdzie na decyzje lokalizacyjną czeka się zaledwie kilka dni (w Żmigrodzie niejednokrotnie trzeba czekać 20 m-cy na taką decyzję). Dodatkowo należy wesprzeć budownictwo domków jednorodzinnych poprzez umożliwienie dostępu do terenów na których będą mogły powstawać osiedla domków jednorodzinnych. Ponadto nie można zapomnieć o budownictwie socjalnym.

Problemy komunalne:

SPRAWNY I PRZYJAZNY URZĄD
Urząd jest miejscem gdzie krzyżują się drogi wielu ludzi, ludzi którzy tam pracują oraz ludzi którzy załatwiają swoje sprawy, i wszyscy, zarówno Ci pierwsi jak i Ci drudzy chcą się w urzędzie czuć dobrze i chcą zostać miło i przyjaźnie potraktowani. Niezależnie od okoliczności wszyscy muszą się w urzędzie czuć potrzebni i ważni. Aby to osiągnąć wszyscy niezależnie od tego, czy pracują w urzędzie, czy przyszli załatwiać swoje sprawy muszą traktować się partnersko, tak by ułatwić pracę tym pierwszym i jednocześnie umożliwić lepszy i łatwiejszy kontakt z Urzędem tym drugim.
GOSPODARKA KOMUNALNA
Gospodarka komunalna zawsze budziła wiele dyskusji i wzbudzała wiele emocji. Jak wskazują doświadczenia innych samorządów, w kwestii instytucji MZGK bez względu na jej charakter społeczny, istnieje możliwość ulepszenia bądź poprawy jej funkcjonowania, a co za tym idzie, zracjonalizowania procesów których celem działania jest zmniejszenie kosztów bez kolizji przyjętych w statucie myśli przewodniej i naruszania normatywnej misji instytucji.
Wejście Gminy Żmigród w Spółkę Komunalną „Doliny Baryczy” budzi wiele kontrowersji, chociażby z powodu ustalenia ceny odbioru ścieków które ustalona na poziomie:
Gmina Cieszków - 7,12;
Gmina Milicz - 7,14;
Gmina Żmigród - 7,50
Zadziwiające, że dla Żmigrodu ustalono najwyższą cenę. Lecz to nie jedyny nurtujący problem, jak wiadomo Spółka Komunalna nie posiada jeszcze gwarancji kredytowych, ale posiada zabezpieczenie w postaci Właścicieli, czyli między innymi Gminy Żmigród, która w razie splajtowania spółki poniesie obowiązek spłacenia długów Spółki. Ale to nie koniec istnieje duże prawdopodobieństwo, iż powstała Spółka w pierwszej kolejności zacznie kanalizować Gminę Milicz, potem Gminę Cieszków, a na końcu Gminę Żmigród (czyli za 5 do 10 lat). Lecz co się stanie, gdy za 6 lat Spółka ogłosi upadłość - poniesiemy koszty upadłości i kanalizacji innych Gmin. Czy to dobre pomysły? Chyba nie do końca przemyślane decyzje - brak w nich zabezpieczeń dla Gminy Żmigród.

Zieleń miejska i wiejska:

Istnienie zieleni miejskiej i wiejskiej jest nieodzownym czynnikiem funkcjonowania każdej społeczności. Każdy sołtys będzie miał możliwość uczestnictwa w jej projektowaniu.

Drogi i chodniki:

To jedna z najbardziej zaniedbanych dziedzin życia społecznego. Ulice miejskie zaniedbane są do takiego stopnia, iż wymagają natychmiastowego remontu. Natomiast jeśli chodzi o chodniki to zamierzam w każdej wiosce przy współfinansowaniu Powiatu i Województwa doprowadzić do budowy chodników przy jednoczesnym remoncie dróg Powiatowych.

Mój priorytet:

Najważniejszym zadaniem jakie stanie przed przyszłym burmistrzem to przede wszystkim ściągnięcie do Gminy Żmigród jak największej liczby inwestorów, którzy zapewnią rozwój jak i miejsca pracy niezbędne do polepszenia bytu mieszkańców Gminy. Nieodzownym w tym celu będzie, dokończenie oraz otwarcie działalności Podstrefy Ekonomicznej na terenie Gminy Żmigród.
Dodatkowo zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa medycznego. SŁUŻBA ZDROWIA - „Dostępna i fachowa pomoc medyczna”. Służba Zdrowia spełnia niezmiernie ważne zadanie w naszym społeczeństwie. Ma walczyć z chorobami wieku XXI, a nie walczyć z urzędnikami o środki finansowe potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. W pierwszej kolejności należy:
1. Utworzyć, w porozumieniu z Powiatowymi jak i Wojewódzkimi strukturami służby zdrowia, na bazie Zespołu Placówek Lecznictwa Ambulatoryjnego - Pogotowie Ratunkowe, zabezpieczające teren Gminy pod względem medycznym, tak iż każdy mieszkaniec naszej Gminy mógłby liczyć na szybką i fachową pomoc medyczną o każdej porze dnia i nocy baz konieczności długiego wyczekiwania na takową pomoc jak ma to miejsce obecnie;
2. Zapewnić poprawę dostępu do świadczeń medycznych i do lekarzy specjalistów. Sprawić by okres oczekiwania na wizytę do lekarzy specjalistów nie przekraczał okresu kilku dni;

Jarosław Brodala

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.