nr 01 (195)   styczeń 2008

Jan Czyżowicz

lat 50, absolwent Akademii Rolniczej., ukończone studia podyplomowe z zarządzania oświatą w 2001 roku oraz z przedsiębiorczości na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu w 2002 roku. Radny Rady Miejskie Żmigrodzie w latach 2002-2006,przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa , w kadencji 2006- 2010 Przewodniczący Rady Miejskiej. Przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej dwóch kadencji, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceprezes Zarządu Miejsko -Gminnego, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Trzebnicy.

Główny powód, dla którego kandyduję:
W zaistniałej sytuacji, rezygnacji burmistrza Z. Średniawskiego, kandyduję, by kontynuować pozytywne zmiany w Gminie Żmigród, a jednocześnie wprowadzić nowy impuls rozwoju, wykorzystując dobrą współpracę z Radą Miejską, Sołtysami, Radą Powiatu ,Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim, mając poparcie wśród wielu mieszkańców naszej Gminy.

Oświata i kultura:
Najważniejszą inwestycją oświatową obecnie jest budowa nowej Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie. Istnieje pilna potrzeba rozszerzenia oferty działalności Zespołu Placówek Kultury. Należy dążyć do upowszechnienia bezpłatnego dostępu do Internetu na terenie gminy. Zwiększyć ilość i różnorodność zajęć pozalekcyjnych, wykorzystując środki unijne z kapitału ludzkiego. Przyspieszyć budowę i remonty świetlic wiejskich, wykorzystując środki
zewnętrzne

Budownictwo w mieście:
W trybie pilnym przyspieszyć uchwalenie planów przestrzennego zagospodarowania , co znakomicie usprawni obsługę mieszkańców. Poprzez współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi poprawić estetykę budynków i zagospodarowanie terenów wokół nich. Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe, uzbrojenie terenu i umożliwienie zakupu działek dla wszystkich zainteresowanych, pod budownictwo indywidualne i wielorodzinne.

Problemy komunalne:
Istotnym problemem w Żmigrodzie jest brak miejsc parkingowych, należy dążyć do ich zwiększenia. Należy kontynuować rozszerzenie monitoringu w mieście celem zwiększenia bezpieczeństwa, likwidować bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych, uszczelnić system odbioru śmieci i wyeliminować „dzikie wysypiska” na terenie gminy. Jestem mieszkańcem gminy i miasta Żmigród, także dyrektorem szkoły i znam potrzeby młodych ludzi. Dlatego wiem, że ważną rzeczą jest urozmaicona oferta spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań. Należy pozyskać fundusze unijne na budowę sztucznego lodowiska przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie.

Zieleń miejska i wiejska:
W naszym mieście z gęstą siecią ulic i zwartą zabudową, zieleń jest spychana na dalszy plan. Chciałbym traktować zieleń w Żmigrodzie jako wizytówkę, której stan świadczył będzie o „kondycji” naszego miasta i naszych mieszkańców. Należy przystąpić do rewitalizacji zabytkowego parku wokół pałacu przy ulicy Poznańskiej oraz parku przy ulicy Sienkiewicza. Chciałbym również zagospodarować tzw. podwórza osiedlowe poprzez budowę bezpiecznych placów zabaw dla dzieci, miejsc parkingowych dla mieszkańców tych osiedli oraz zakładanie zieleni ozdobnej.
Na wioskach będę wspierał inicjatywy mieszkańców zmierzające do odnowy wsi poprzez zagospodarowanie centrów wsi i poprawę infrastruktury czyli, place zabaw dla dzieci, boiska dla młodzieży, chodniki, zieleń.
Jestem za kontynuacją konkursów odbywających się pod patronatem Urzędu Miejskiego na najpiękniejszy ogród na wsi i w mieście oraz na najpiękniejszą wieś.

Drogi i chodniki:
Opracowanie wspólnie z Radą Miejską i sołtysami harmonogramu budowy i remontów dróg i chodników z uwzględnieniem podstawowego kryterium bezpieczeństwo mieszkańców. Każdy mieszkaniec naszej gminy bez względu przy jakiej drodze mieszka gminnej, powiatowej, wojewódzkiej ma prawo do bezpiecznego poruszania się. Istotną poprawę można uzyskać wykorzystując środki zewnętrzne
Przy planowaniu kierunków rozwoju naszej Gminy będę się kierował jej zrównoważonym rozwojem. Przy pełnej konsultacji i akceptacji społecznej. Istotną rolę odegrają tutaj organizacje pozarządowe, które stanowią znakomitą bazę dla demokratycznego rozwoju naszej społeczności.

Mój priorytet:
Możliwie największe wykorzystanie środków zewnętrznych w latach 2007-2013 dla poprawy jakości życia mieszkańców, ułatwienia dla inwestorów, zmniejszenie bezrobocia, by Ci, którzy zechcą, mogli znaleźć pracę na terenie naszej gminy. Utworzenie stanowiska pracy, w Urzędzie Miejskim, gdzie pracownik udziela konkretnej pomocy dla szkół, sołectw, rolników, przedsiębiorców, zainteresowanych, bezpłatnie w pozyskiwaniu środków unijnych.

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.