nr 01 (195)   styczeń 2008

Robert Grzegorz Lewandowski

Wiek: 35 lat

Wykształcenie: wyższe - inżynier budownictwa (Politechnika Wrocławska 1998 r.), magister marketingu i zarządzania o profilu menedżerskim (Politechnika Wrocławska 2007 r.) ; dodatkowo ukończone studium zarządzania, utrzymania i wyceny nieruchomości oraz studium samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej. Posiadam poza tym uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego i uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.

Doświadczenie samorządowe: W samorządzie pracuje od ponad 11 lat. 6 lat pracowałem jako Główny Specjalista d/s wodociągu grupowego „Bychowo”, natomiast od stycznia 2003 r. byłem Zastępcą Burmistrza Gminy Żmigród. W 2006 r. wybrany zostałem Radnym Powiatu Trzebnickiego. Od 2003 r. byłem członkiem zarządu, a od 2007 r. V-ce Prezesem Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Od 14 stycznia br. po objęciu przez pana Zdzisława Średniawskiego funkcji Wicewojewody Dolnośląskiego wyznaczony zostałem przez premiera Donalda Tuska do pełnienia funkcji Burmistrza Żmigrodu.

Ugrupowanie polityczne/partia którą reprezentuję: Jestem bezpartyjny. Będę kandydował jako kandydat niezależny.

Główny powód, dla którego kandyduję: Wiedzę merytoryczną, duże doświadczenie samorządowe i konkretne plany w wielu dziedzinach (część z nich jest mocno zaawansowanych) mogę i chciałbym wykorzystać dla dobra mieszkańców oraz wszechstronnego rozwoju gminy Żmigród. Stąd też stawiam do pełnej dyspozycji moją skromną osobę.

Oświata i kultura: Dalsza poprawa infrastruktury oświatowej, w tym przede wszystkim budowa szkoły podstawowej w Żmigrodzie; rozpoczęcie modernizacji OSiR-u (głównie kwestii związanych z basenem); wykorzystanie nowych możliwości zmodernizowanego Domu Kultury pod kątem atrakcji kulturalno-sportowych oraz więcej imprez plenerowo- sportowych dla mieszkańców na bazie OSiR i w Zespole Pałcowo-Parkowym w Żmigrodzie, który rozpocznie funkcjonowanie od czerwca tego roku, czyli akurat na sezon letni.

Budownictwo w mieście: Przygotowywanie i sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową: wielorodzinną w centrum miasta i jednorodzinną na jego obrzeżach; dalsza adaptacja budynków gminnych na mieszkania komunalne.

Problemy komunalne: Dalszy rozwój segregacji odpadów, budowa i modernizacja kanalizacji dla terenu całej gminy głównie z funduszy unijnych poprzez spółkę PGK „Dolina Baryczy” oraz poprawa jakości pozostałych usług komunalnych ku zadowoleniu ich odbiorców

Zieleń miejska i wiejska: Zakładania nowych obszarów zielonych: ogródków jordanowskich, skwerów, alei, placów zabaw itp. i fachowa pielęgnacji już istniejącej zieleni. Chciałbym aby Żmigród stał się „zielonymi płucami powiatu trzebnickiego”.

Drogi i chodniki: Moim planem jest wybudowanie do końca 2010 r. tylu dróg utwardzonych (bitumicznych lub z kostki), aby do każdego domu mieszkalnego dojechać w taki właśnie sposób. Chodniki będą systematycznie budowane i modernizowane przy drogach gminnych, natomiast przy drogach powiatowych i wojewódzkich będę współpracował z ich zarządcami w celu ich jak najszybszej realizacji, szczególnie w miejscach niebezpiecznych.

Mój priorytet: Maksymalne pozyskanie środków unijnych na gminne inwestycje oraz pozyskanie inwestorów i budowa firm produkcyjno-usługowych tworzących nowe, atrakcyjne miejsca pracy na terenach wokół obwodnicy, które włączone zostały pod koniec 2007 r. do Kamieniogórskiej Strefy Ekonomicznej jako podstrefa Trzebnica, obszar Żmigród. Jestem przekonany, że ulgi podatkowe i inwestycyjne wynikające z posiadania strefy ekonomicznej są gwarantem sukcesu w tym względzie.

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.