nr 01 (195)   styczeń 2008

Paweł Łukaszewski

Wiek: 43 lata

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Doświadczenie samorządowe:
Od 1997 roku dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie, w latach 1995 - 2002 wiceprzewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Uzależnień w Żmigrodzie, członek honorowego komitetu organizacyjnego obchodów 750 - lecia Żmigrodu, organizator i współorganizator wielu imprez i uroczystości o charakterze lokalnym.

Ugrupowanie polityczne/partia, którą reprezentuję:
Platforma Obywatelska RP

Główny powód, dla którego kandyduję:
Uważam, że zmiany są motorem postępu. Jako mieszkaniec Żmigrodu dostrzegam, że w ostatnich latach miasto nie było w centrum zainteresowania władz samorządowych. Oczywiście należało i należy nadal inwestować w infrastrukturę wiejską i podnosić standard życia mieszkańców terenów wiejskich, ale nie wolno przy tym zaniedbywać miasta i jego mieszkańców. Dlatego kandydując w wyborach zapewniam mieszkańców naszej Gminy, że moim celem jest zachowanie równowagi w podnoszeniu jakości życia wszystkich bez względu na to czy mieszkają na wsi czy w mieście. Każde inne podejście uważam za niepotrzebne przeciwstawianie sobie społeczności wiejskiej i miejskiej.

Oświata i kultura:
Z oświatą żmigrodzką jestem związany już od 1986 roku początkowo jako nauczyciel, a od 1997 roku jako dyrektor Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie. W latach ubiegłych samorząd realizował ambitne inwestycje oświatowe na terenach wiejskich, ale zapewne mało kto, zwrócił uwagę, że to do Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie uczęszcza jedna trzecia wszystkich wiejskich dzieci, a obwód szkoły obejmuje aż 13 okolicznych wiosek. Uważam, więc, że nadeszła już pora na budowę nowej szkoły w Żmigrodzie, by dzieci mogły uczyć się w warunkach na miarę XXI wieku.
Jeśli chodzi o kulturę to widzę sporo możliwości. Koniecznie należy dokończyć modernizację Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury, żeby nie było tak jak jest obecnie, czyli piękne sale reprezentacyjne, a za sceną „po staremu”. Poza tym należy zdecydowanie zaktywizować działalność kulturalną na wsiach i wzbogacić ofertę ŻOK - u szczególnie w weekendy.

Budownictwo w mieście:

Obecnie w Żmigrodzie na mieszkania komunalne oczekuje kilkadziesiąt rodzin i osób samotnych. Pilnego rozwiązania wymaga więc problem budowy komunalnych lokali mieszkalnych dla rodzin o niskich dochodach. Dla osób średniozamożnych konieczne jest podjęcie budowy mieszkań w oparciu o możliwości, jakie stwarza ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W tym celu należy utworzyć Żmigrodzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, (TBS), którepoprzez budownictwo czynszowe realizowałoby na terenie Gminy politykę mieszkaniową.

Problemy komunalne:
Poważnego zastanowienia wymaga sprawa zmiany zarządcy oczyszczalni ścieków, która zaowocowała jak na razie jedynie przeniesieniem do Milicza większości maszyn i urządzeń. Dla mieszkańców Gminy oznacza to opóźnienia w likwidacji awarii oraz drastyczną podwyżką ceny za m3 ścieków.
Konieczne jest dalsze kanalizowanie wsi przy jednoczesnym modernizowaniu przestarzałej i ulegającej częstym awariom kanalizacji miejskiej.
Należy podjąć kompleksową modernizację oraz budowę infrastruktury komunalnej w parku zamkowym (ścieżki, chodniki, ławki, parking, oświetlenie, monitoring).

Zieleń miejska i wiejska:
Zieleń miejsko - wiejska to nie tylko skwerki i klomby. Konieczne jest pełniejsze wykorzystanie walorów Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy w celu skutecznego ściągnięcia „turystów weekendowych” szczególnie z Wrocławia.
Niezwykle istotna jest kompleksowa renowacja zespołu zamkowo - parkowego w celu stworzenia warunków dla rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów oraz stworzenie przyjaznych warunków dla lokalnych inwestorów chcących zainwestować w rozwój bazy noclegowo - gastronomicznej i turystycznej.

Drogi i chodniki:
Koniecznie należy rozbudowywać sieć chodników na wsiach, bo służy to nie tylko podniesieniu estetyki, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo pieszych. Również w mieście należy naprawiać i modernizować chodniki szczególnie uwzględniając potrzeby ludzi starszych i niepełnosprawnych. Od kilkunastu lat w mieście nie było kompleksowych remontów nawierzchni asfaltowych, a nasze jezdnie są pełne dziur i nierówności. Należy to zdecydowanie zmienić.
Rozwiązania wymaga też przejście dla pieszych przez drogę nr 5 do Żmigródka - budowa kładki znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych w tym miejscu.
Należy wprowadzić bezwzględny zakaz wjazdu TiR - ów do miasta i podjąć starania o prawidłowe oznakowanie zjazdów z obwodnicy w celu wytyczenia trasy tranzytowej z ominięciem centrum miasta.

Mój priorytet:
Edukacja na wysokim poziomie oraz zapewnienie młodym ludziom miejsc pracy to wielka szansa, by nasze dzieci nie musiały emigrować w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Nie ma pilniejszej kwestii niż stworzenie nowych miejsc pracy i zatrzymanie w Gminie młodych ludzi. Można to uzyskać dzięki wspieraniu przedsiębiorczości oraz ściągając do Żmigrodu poważnych inwestorów. Udaje się to w Obornikach Śląskich, w Prusicach, więc dlaczego by nie w Żmigrodzie?

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.