nr 01 (195)   styczeń 2008

Szansa dla mieszkańców wsi

Centrum w Korzeńsku

1 lutego w Korzeńsku odbędzie się otwarcie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na Wsi. Siedziba Centrum będzie znajdować się w świetlicy wiejskiej (ul. 22 Stycznia 6). Opiekunem tej placówki będzie Józef Łysikowski. Mieszkańcy gminy i całego powiatu będą mogli korzystać z jej usług przez ok. 20 godzin w tygodniu.
Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej i ma na celu stworzenie na terenie całego kraju sieci 379 współpracujących ze sobą ośrodków oświatowo - edukacyjnych. Założenie jest takie, aby centra były zlokalizowane wyłącznie na terenach wiejskich, przez co przyczynią się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy wsią a miastem. W ramach swojej działalności będą prowadziły bezpłatne szkolenia e- learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych. W ten sposób centra przyczynią się do promowania idei kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponad gimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Centrum będzie wyposażone w sprzęt komputerowy ( 10 komputerów ) i biurowy. Placówka będzie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Za realizację projektu odpowiedzialne jest konsorcjum Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z Zielonej Góry, które pracuje wspólnie z partnerami regionalnymi oraz firmami 4system Polska, Ecorys Polska Sp. z o.o. jak również z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.
W najblizszym czasie uruchomiona zostanie strona internetowa z informacjami o oferowanych kursach i szkoleniach (m.in. dla maturzystów): cekno.firmowa.eu
Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do bezpłatnego korzystania z usług Centrum już od 1 lutego.
Jednoczesnie informujemy, że podobnie jak w przypadku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na Wsi, 1 lutego w Korzeńsku nastąpi otwarcie kolejnej, podobnej placówki, której siedziba będzie znajdować się w remizie OSP Korzeńsko. Inicjatywa utworzenia takiego centrum należała do Ochotniczej Straży Pożarnej, która uzyskała fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe na Wsi będzie czynne 7 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 17-tej do 21-szej oraz w weekend od 12-tej do 22-giej i będzie przeznaczone w szczególnosci dla młodzieży. Placówka będzie wyposażona w 6 komputerów, projektor oraz wielofunkcyjne urządzenie biurowe. W Centrum powstanie także sala konferencyjna na ok. 30 osób i będą przeprowadzane różnego rodzaju konferencje i szkolenia.

MK

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.