nr 02 (196)   luty 2008

Riposta do "Debaty na łamach"

Z ogromną uwagą przeczytałem w „Wiadomościach Żmigrodzkich” nr 1/2008 „Debatę” prezentującą cele i zamierzenia kandydatów na burmistrza Gminy Żmigród. Nie jest bowiem dla mnie obojętnym, kto nim zostanie, tak jak nie jest mi obojętna przyszłość naszej gminy. Generalnie, propozycje sformułowane przez kandydatów wydają się być racjonalnymi, niemniej jednak, z jedną z nich zgodzić się nie mogę. Tani populizm i obietnice, mijające się z prawdą, które prezentuje Pan Jarosław Brodala spowodowały moją reakcję.
Po pierwsze, na pytanie jakie ugrupowanie polityczne kandydat reprezentuje - odpowiada: „Niezależny - Popierany przez partie polityczne”. Panie Jarosławie, jak można być niezależnym i jednocześnie popieranym przez partie? Kto zatem Pana popiera? Na pewno nie PSL i PO! Pozostaje zatem PiS, LiD, LPR lub Samoobrona. Czyżby Pan się czegoś lub kogoś wstydził?
Po drugie, pisze Pan dalej w „Debacie...” - „do tej pory rozwój Gminy i Miasta to raczej stagnacja i zaciąganie wielomilionowych kredytów (w chwili obecnej to 15 mln. złotych).” Tak, to prawda, ale zapomniał Pan wspomnieć, iż w tym roku dług ten może zmniejszyć się do kwoty 8 lub 9 mln. złotych. Uzależnione jest to od wysokości zrefundowanych środków finansowych przyznanych z UE, o które wystąpimy z przeznaczeniem na wybudowaną już Szkołę Podstawową w Korzeńsku i od wysokości dochodów uzyskanych ze sprzedaży gruntów z tzw. „strefy ekonomicznej”. A jak to się ma do budżetu powiatu trzebnickiego, którego deficyt po raz pierwszy przekracza 9,63 mln. złotych? - W Trzebnicy można, w Żmigrodzie nie?
Chwaląc się, iż uchwalony budżet na rok 2008 jest „największy, najbardziej inwestycyjny i ... po raz pierwszy zadłużający powiat” - (pisze o tym gazeta „NOWa” nr 5/586). W powiecie można a w gminie nie?
Po trzecie, Pański tupet i obłuda przekracza wszelkie możliwości, gdy Pan pisze, że władze Gminy mają być głównymi organizatorami Świąt Narodowych „a nie jak do tej pory miało to miejsce, uczestniczyć, jako skromny organizator.” Wstydu Pan nie masz! To Gmina w zdecydowanej większości finansowała tego typu uroczystości a Pan na jej plecach wyrósł na pseudobohatera, budując sobie tym samym wątpliwą popularność.
Po czwarte, twierdzi Pan, że „wejście Gminy Żmigród w Spółkę Komunalną „Doliny Baryczy” budzi wiele kontrowersji.” Twierdzi Pan nadto, iż rozpoczęcie kanalizacji Gminy Żmigród nastąpi za pięć do dziesięciu lat. Otóż informuję Pana, iż zadanie pt. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy znalazło się na liście finansowanej z Funduszu Spójności UE. Następnie w pierwszej kolejności realizowane będą zadania: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie i Miliczu oraz Kanalizacja Żmigrodu oraz Sołectwa Radziądz i Borzęcin. Taka jest prawda, takie są fakty.
Po piąte. Znowu mija się Pan z prawdą, deklarując, iż „w każdej wiosce, przy współfinansowaniu Powiatu i Województwa doprowadzi Pan do budowy chodników przy jednoczesnym remoncie dróg Powiatowych.” Nie zgodzę się również z tym, iż uda się Panu utworzyć w Żmigrodzie Pogotowie Ratunkowe (czego sobie i mieszkańcom gminy bardzo bym życzył). Twierdzę tak, bowiem jestem przekonany, iż z przyczyn finansowo - prawnych jest to po prostu niemożliwe.
Po szóste, wreszcie pragnę pogratulować Panu wszechstronnego wykształcenia. Życzę dalszej edukacji, ukończenia przynajmniej jeszcze trzech fakultetów. Dedykuję Panu do rozważań znaną myśl Arthur'a Schopenhauer'a: „Zdrowy rozsądek może zastąpić prawie każdy stopień wykształcenia, ale żadne wykształcenie nie zastąpi zdrowego rozsądku.”
Szanowni Państwo! Drodzy Czytelnicy! Wczytując się w artykuł „Debata na łamach” z ogromnym podziwem, ale i wzruszeniem przyjąłem oświadczenie Mirosława Motwickiego o wycofaniu swojej kandydatury na stanowisko burmistrza. To wymaga odwagi, wewnętrznej charyzmy, ale i odpowiedzialności. Zrezygnował On, udzielając tym samym poparcia mojemu byłemu, długoletniemu zastępcy Robertowi Lewandowskiemu, którego kandydaturę ja również popieram. Pan Motwicki pisze: „Robert Lewandowski jest człowiekiem sprawdzonym, odpowiedzialnym, kompetentnym i doświadczonym, jako samorządowiec, znający potrzeby mieszkańców miasta i gminy Żmigród”.
Podzielam ten pogląd, jestem przekonany, że Państwo również, co potwierdzicie w dniu 16 marca 2008 roku, oddając głos na Roberta Lewandowskiego.
Zapewniam Was, głos ten nie będzie zmarnowany.


Z wyrazami najwyższego szacunku

Były Burmistrz Gminy Żmigród
Zdzisław Średniawski

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.