nr 02 (196)   luty 2008

Obradował gminny zjazd PSL w Żmigrodzie

Ludowcy wybrali

Ocena działalności stronnictwa w minionej kadencji, wybory władz i delegatów oraz przyjęcie planu pracy na kolejną kadencję, to tematyka Zjazdu Miejsko-Gminnego PSL, jaki odbył się w sali OSP w Żmigrodzie

W Polskim Stronnictwie Ludowym trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza, w ramach której odbywają się zjazdy poszczególnych ogniw organizacji. Gminny zjazd żmigrodzkiego PSL-u odbył się w ubiegłym miesiącu. Wzięło w nim udział ponad 30 delegatów, którzy podsumowali dotychczasową działalność Zarządu Gminnego oraz wybrali nowe władze i uchwalili program działania na następne 4 lata.
Na początku obrad odśpiewano hymn państwowy oraz uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych ludowców. Sprawozdanie z działalności Stronnictwa w upływającej kadencji przedstawił prezes - kol. Ryszard Wojtkowiak, który podkreślił, że żmigrodzka organizacja PSL należy do najsilniejszych struktur w województwie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach wyborów parlamentarnych i samorządowych. Działacze PSL cieszą się zaufaniem i uznaniem w lokalnej społeczności, a dzięki temu ludowcy od lat z powodzeniem kierują najważniejszymi sprawami w naszej gminie i inspirują jej rozwój.
Delegaci w dyskusji odnosili się do bieżących spraw gminy oraz do sytuacji społeczno-polityczej w kraju. Zwracano uwagę na rozregulowany rynek zbytu produktów rolnych. Za sprawę pilną uznano dalszą poprawę stanu dróg i chodników w mieście i gminie oraz konserwację, budowę i modernizację urządzeń melioracyjnych. Postulowano również, aby więcej uwagi poświęcać sprawom ideowym i statutowym partii, organizować zebrania szkoleniowe oraz propagować w społeczeństwie znajomość Roty, jako hymnu Stronnictwa.
Uczestniczący w obradach Wicewojewoda Dolnośląski - kol. Zdzisław Średniawski przedstawił swoje zadania na nowym stanowisku, a zebrani podziękowali Mu za dotychczasową, aktywną działalność w szeregach żmigrodzkiego PSL-u.
Zjazd jednomyślnie udzielił skwitowania ustępującemu Zarządowi Gminnemu i Komisji Rewizyjnej.

Wybrano nowe władze gminne Polskiego Stronnictwa Ludowego

Prezesem Zarządu został kol. Ryszard Wojtkowiak ze Żmigrodu, a jego zastępcami kol. Jan Czyżowicz (Żmigród) i kol. Mariusz Turowski (Borek). Funkcje sekretarza bedzie sprawował kol. Marian Siuda (Osiek), a skarbnikiem wybrano kol. Bożenę Żołnierowicz (Borzęcin). Członkami Zarządu zostali kol. kol.: Wiesław Kras (Przedkowice), Józef Łysikowski (Korzeńsko), Piotr Rutkowski (Dobrosławice), Jerzy Siuda (Żmigród), Zdzisław Średniawski (Żmigród).

Wybrano również 17 delegatów na zjazd powiatowy, który odbędzie się w Trzebnicy.

Uczestnicy Zjazdu uchwalili program działania lata 2008- 2012, który obejmuje:

 • pielęgnowanie tradycji polskiego ruchu ludowego, krzewienie jego ideałów i popularyzowanie wartości PSL w lokalnej społeczności;

 • podejmowanie aktywnych działań wspierających kandydatów PSL podczas kolejnych kampanii wyborczych (samorządowych, prezydenckich, parlamentarnych);

 • włączanie wszystkich członków PSL w proces wyznaczania celów i działalność społeczno-polityczną na rzecz rozwoju sołectwa, gminy, powiatu;

 • udzielanie porad i pomocy członkom PSL w sprawach urzędowych, organizowanie szkoleń i spotkań z przedstawicielami urzędów i instytucji;

 • wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez nawiązywanie partnerstwa z innymi organizacjami (OSP, KGW, LZS, FML, Izby Ro lnicze, ZNP);

 • pozyskiwanie nowych członków i sympatyków PSL, szczególnie wśród młodzieży;

 • wzmacnianie lokalnej społeczności ludowców poprzez systematyczne organizowanie zebrań i spotkań okolicznościowych, kształtowanie życzliwości i pozytywnych wartości w relacjach międzyludzkich;

 • zorganizowanie wycieczki do miejsc związanych z historią Ruchu Ludowego;

 • promowanie inicjatyw i działań członków PSL w lokalnej prasie;

 • zwiększenie dyscypliny w przestrzeganiu założeń statutowych, zwłaszcza opłacaniu składek członkowskich;

 • uaktualnienie wykazu członków PSL.

  Gminny Zjazd PSL udzieli rekomendacji kol. Janowi Czyżowiczowi w najbliższych wyborach na stanowisko Burmistrza Gminy.

  W końcowym wystąpieniu nowowybrany Prezes podziękował za dotychczasową współpracę i prosił o dalszą, aby wszyscy wszyscy członkowie tworzyli prawdziwą siłę Stronnictwa. Oficjalne obrady zakończyło odśpiewanie Roty.

  Osobom zainteresowanym warto przypomnieć, że biuro PSL mieści się przy ul. Zamkowej i czynne jest w każdy piątek.

  przewodniczący Zjazdu
  Józef Łysikowski

 • spis treści

  menu

   
   
   
  Wiadomości Żmigrodzkie
  rss wykonanie
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.