nr 02 (209)   luty 2009

 

Unimog bohaterem sesji

XXVI sesja Rady Miejskiej

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie odbyła się 13 lutego 2009 roku. Radni podjęli 15 uchwał. Sesja miała spokojny i pracowity przebieg aż do momentu dyskusji na temat nowo zakupionego pojazdu wielofunkcyjnego Unimog.

Wśród nowo uchwalonych dokumentów dominowały dotyczące prac rady w bieżącym roku oraz oświaty. I tak radni przyjęli do realizacji uchwały: w sprawie ustalenia składów komisji rady miejskiej ( miejsce Roberta Korytkowskiego zajął Ryszard Wojtkowiak), zatwierdzające plany pracy komisji oraz plan pracy rady na 2008 rok, udzielenie pomocy finansowej dla województwa dolnośląskiego oraz powiatu ( na współfinansowanie dróg i chodników będących w zarządzie powiatu i województwa, a leżących w naszej gminie), w sprawie stypendiów burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce, artystyczne i sportowe, ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracyjno- obsługowych jednostek oświatowych gminy, w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli wiejskich, w sprawie przyznawania nagród nauczycielom i dyrektorom szkół.
Ponadto przyjęto uchwały związane z profilaktyka i pożytkiem publicznym: w sprawie rocznego programu współpracy gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
Ponadto zatwierdzono zmiany w budżecie gminy oraz przyznanie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Żmigrodzie ( 50 tysięcy zł na remont dachu kościoła św. Stanisława Kostki) oraz dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Powidzku ( 55 tysięcy złotych na remont zabytkowego muru i bramy wejściowej kościoła w Powidzku).
Najwięcej emocji wzbudził nowy samochód zakupiony na potrzeby usług komunalnych. Burmistrz odpowiadał na pytania dotyczące wykorzystania samochodu, przeszkolenia kadry, kosztów z tytułu pożyczki. Radny Waszkiewicz podkreślił, że samochód zakupiony w grudniu powinien już zarabiać na siebie. Burmistrz argumentował, że przestój związany jest raz z porą roku, dwa z brakiem odpowiedniego personelu.
Sołtysi podjęli temat zimowego utrzymania dróg, podkreślając dobry stan przejezdności dróg gminnych i duże uchybienia w odśnieżaniu dróg powiatowych.

eco

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.