nr 02 (209)   luty 2009

 

Z policją za pan brat

Bomba w Korzeńsku
W dniu 18.02.2009 r. w godzinach wieczornych mieszkanka Korzeńska powiadomiła dyżurnego KP w Żmigrodzie, iż ok. godz. 18.00 jej nieletnia córka odebrała telefon komórkowy połączenie, z którego w trakcie rozmowy usłyszała od n/n osoby, że w domu jest podłożona bomba. Natychmiast podjęto wszystkie niezbędne czynności zmierzające do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, angażując stosowne siły i środki, w tym policję, straż pożarną (OSP Żmigród i PSP z Trzebnicy), karetkę pogotowia ratunkowego. Ewakuowano jednocześnie mieszkańców budynku, w którym miał się znajdować ładunek wybuchowy. Przeprowadzono działania pirotechniczne. Przedsięwzięto także działania zmierzające do ustalenia właściciela numeru, z którego było wykonane połączenie. Niezwłocznie ustalono jego właściciela jak również użytkownika, którym okazał się 12-letni uczeń szkoły podstawowej. W czasie dalszych czynności okazało się, że informacja o podłożeniu bomby jest głupim żartem zrobionym koleżance.
Za powyższe nieletni odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich, a koszty związane z wykonaną operacją, zaangażowaniem znacznych sił i środków poniosą prawni opiekunowie nieletniego. Powinno to stanowić przestrogę dla wszystkich lekkomyślnych dzieci i ich rodziców, ponieważ zdarzenie to dowodzi, że konsekwencje, głównie finansowe, będą bardzo duże.

Kontrola chodlewskiego baru
W dniu 12.02.2009 r. policjanci z KP w Żmigrodzie wspólnie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień dokonali kontroli baru w miejscowości Chodlewo, w trakcie której stwierdzono u osoby prowadzącej powyższą działalność gospodarczą, że nie posiada stosownych dokumentów uprawniających do sprzedaży alkoholu, a także innych dokumentów związanych z obrotem tymże alkoholem. Osoba odpowiadająca za sprzedaż alkoholu bez koncesji odpowie przed Sądem Rejonowym w Trzebnicy z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Uroczystość KP w Żmigrodzie
24 lutego 2009 r. o godzinie 12.00 w Żmigrodzie, przy ul. 1-go Maja został podpisany uroczyście dokument w sprawie budowy nowego komisariatu Policji w Żmigrodzie. Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego stanowiło uwieńczeniem wieloletnich starań. W nowym budynku oprócz pomieszczeń dla pełniących tam służbę funkcjonariuszy różnych pionów, poprawiających znacznie warunki pracy, znajdą się również specjalne pokoje do obsługi osób pokrzywdzonych, w tym osobne do rozmów z poszkodowanymi dziećmi. Obszerniejszy materiał z tego wydarzenia zostanie opublikowany w kolejnym numerze WŻ.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w policji na terenie województwa dolnośląskiego. Termin realizacji przyjęć do służby w Policji określono na dni:
 • 02 marca 2009 r.
 • 29 kwietnia 2009 r.
 • 2 lipca 2009 r.
 • 31 sierpnia 2009 r.
 • 26 października 2009 r.
  Służbę w policji może pełnić:
 • obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii;
 • nie karany i korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
  Wymagane dokumenty:
 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i C);
 • odręcznie napisany życiorys w formie opisowej;
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych - ich tłumaczenie;
 • kserokopie książeczki wojskowej (mężczyźni) oraz prawa jazdy (w przypadku jego posiadania).
  Więcej informacji na www.trzebnica.policja.gov.pl

  AD

 • menu

   
   
   
  Wiadomości Żmigrodzkie
  rss wykonanie
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.