nr 01 (218)   styczeń 2010

Trzeba robić swoje

Wywiad z burmistrzem gminy Żmigród Robertem Lewandowskim

: Panie burmistrzu, czy tak śnieżna zima zrujnuje budżet naszej gminy?
Rober Lewandowski: W budżecie na 2010 rok zaplanowaliśmy na utrzymanie dróg 120 tysięcy złotych. Zimowe utrzymanie zarówno dróg gminnych jak i powiatowych prowadzi nasza rodzima jednostka budżetowa MZGK. Dziś, czyli 26 stycznia wiemy już, że ta kwota będzie niewystarczająca. Z drugiej strony trudno już teraz powiedzieć, jak długo będzie taka śnieżna zima. W tej chwili do zapłaty wpłynęły dwa rachunki na kwotę łącznie około 90 tysięcy złotych. Drogi i chodniki trzeba odśnieżać, to nasze bezsporne zadanie. Prócz podstawowego oczyszczania zrobiliśmy więcej- wywoziliśmy śnieg z wąskich dróg głównie z centrum miasta.. W porównaniu z innymi ościennymi miastami wypadliśmy dobrze, tak przynajmniej oceniają nas mieszkańcy.

WŻ: Co mieszkaniec naszej gminy powinien wiedzieć o budżecie na 2010 rok?
R.L.:W budżecie mamy 9 milionów na inwestycje, jak zawsze dotyczą one miasta i wsi. Największe to modernizacja OSiR-u. Pierwszy etap wykonamy w całości w tym roku powstaną dwa nowe boiska (płyta główna z nawodnieniem i odwodnieniem oraz treningowa ze sztucznym oświetleniem), budynek administracyjno-socjalny, skate park, park linowy, plac zabaw oraz boisko do siatkówki plażowej. Pozyskane z funduszy unijnych środki pokryją 60 procent kosztów zadania, które wyceniono na 3,7 milionów zł. Z budżetu dajemy 1,5 mln złotych. Niecka basenowa jeszcze musi poczekać. W tym roku zabezpieczyliśmy środki na projekt. Koncepcja zakłada wybudowanie basenu odkrytego z podgrzewaną wodą. To kosz pomiędzy 6 a 12 mln złotych, dlatego musimy starać się o dodatkowe pieniądze spoza budżetu. Ale walka o nie będzie trudna.
Druga ważna inwestycja to II etap modernizacji zespołu pałacowo-parkowego, czyli renowacja parku, mała architektura, rozarium itp. Chciałbym przekonać wszystkich sceptyczne nastawionych do tej inwestycji. Główny argument przemawiający za, to fakt, że w ramach zadania turystyka kulturowa dostrzeżono dotychczasowe starania związane z obiektami pohatzfeldtowymi. Stąd pozytywne rozpatrzenie gminnego wniosku o dofinansowanie. Z UE otrzymamy dotację do wykorzystania w ciągu dwóch lat kwotę 2 milionów złotych. Park ma stworzyć przyjazne miejsce do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, jednocześnie ma być wizytówką naszego miasta, magnesem dla turystów, a turyści to również rozwój gospodarczy.
Poza tym zamierzamy inwestować w drogi, chodniki, oświatę (sale gimnastyczne przy szkołach), świetlice wiejskie z placami zabaw, mieszkania komunalne itd.


WŻ: Najdrażliwszy temat dla radnych, ale zapewne i dla zarządzających gminą to sprawa kanalizacji. Pierwsza łopata, jak sam Pan zapowiadał, miała być wbita do końca 2009 roku. Opóźnienie jest kilkumiesięczne.
R.L.: Kanalizacja to najbardziej kosztochłonna inwestycja. Realizujemy ją nie bezpośrednio, ale za pieniądze spółki utworzonej ze 100 % udziałem gmin. Ta spółka, którą stworzyły trzy gminy, w tym i Żmigród, to PGK Dolina Baryczy. Inwestycja przez nią prowadzona ma skanalizować całe miasto Żmigród, zmodernizować oczyszczalnie ścieków oraz dwie wsie- Borzęcin i Radziądz. To koszt 32 milionów złotych w nakładach tylko na naszą gminę ( dla porównania roczny budżet gminy to ok.40 mln). Dziś mamy za sobą mało spektakularną, bo niewidoczną część inwestycji- projekt, stworzenie struktur spółki, złożenie wniosku o dofinansowanie, potwierdzenie otrzymania dotacji. Przed nami przetarg na wykonawstwo, najpierw prac w Borzęcinie i Radziądzu. Nastąpi on w lutym br., a potem czekają nas prace ziemne, czyli samo sedno sprawy. Czas trwania to 14-16 miesięcy od podpisania umowy. Zakładam więc, że roboty w wymienionych miejscowościach oraz Żmigrodzie będą trwały od wiosny tego roku do przełomu 2011-12 roku. Ważne, że w ramach inwestycji są zaplanowane modernizacje znacznej części chodników i dróg miejskich (np. centrum miasta, a także ulice Szkolna, Krótka, Mickiewicza) natomiast po wykonaniu kanalizacji wykonamy nawierzchnie dróg z chodnikami (np. ulice: Kmicica, Prusa), Szkolna Mickiewicza, Krótka). Tak czasochłonne procedury spowodowane są wyczekiwaniem na dotację z funduszu spójności, do którego wnioski rozpatrywane są na szczeblu centralnym. Jednocześnie przypomnę, że będzie to największe dofinansowanie zewnętrzne dla naszej gminy w historii samorządności po roku 1990.
Kanalizacja to duże wyzwanie dla takiej gminy jak nasza. Świadomi mieszkańcy na pewno rozumieją, że infrastruktura potrzebna do dobrego życia nie zawsze jest barwna i ciesząca oko. Ta akurat jest pod ziemią. Ale dla ekologii zlewni Doliny Baryczy i naszego środowiska naturalnego jest nieoceniona. Nie możemy więc być krótkowzroczni, gdyż skanalizowanie gruntów gminnych to jedno z najważniejszych zadań samorządu. Mam nadzieję, że zostanie to należycie ocenione.

WŻ: Czy jest pan zadowolony z funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarski Komunalnej Dolina Baryczy?
R.L.:Spółka ogłosiła aktualnie trzy przetargi- po jednym dla każdej gminy. Myślę, że działa sprawnie i jak należycie zarządza majątkiem. Podkreślam, że dokumentację oraz pozwolenie na budowę już otrzymała. Ponadto przygotowała dokumentacje na potencjalne kolejne do skanalizowania wsie- w naszej gminie 19 miejscowości. Cena ścieków, pomimo że kontrowersyjna i często wykorzystywana przez malkontentów, jest niewygórowana. Mieszkańcy płacą 3, 97 złotego netto za metr sześcienny. Budżet wspomaga w dużej mierze poprzez dopłaty. Ale nowoczesne zarządzanie infrastrukturą gminny idzie w tym kierunku, by gmina nie zajmowała się bezpośrednio eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnej. Nie powinniśmy się bać takich przekształceń, gdyż wpływ na ceny wody i ścieków zawsze ma i je zatwierdza rada miejska. Ma więc wpływ na ich wysokość. Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala choćby na odliczenie VAT-u, jest więc najkorzystniejsze finansowo i organizacyjnie. A poza tym procentuje to np. jak w tej chwili w Węglewie. Pod chodnikami położono kanalizację sanitarną za 1,5 mln złotych z funduszy PGK Dolina Baryczy. Gmina nie wydała na ten cel ani złotówki.

WŻ: Czy urząd planuje sprzedać PGK Dolina Baryczy wodociągi będące własnością gminy? Pytanie nasuwa fakt zlecenia wyceny tegoż projektu właśnie tej spółce.
R.L.: Ten temat musimy rzetelnie przeanalizować z radnymi. Możliwe jest rozwiązanie polegające na przekazaniu części wodociągu gminnego w ręce PGK Dolina Baryczy. Najważniejszy argument- czy będzie to korzystne dla mieszkańców. Przy okazji kanalizacji należy położyć w tym samym wykopie sieć teletechniczną i oczywiście zmodernizować sieć wodociagową. Korzystając z usług PGK, moglibyśmy wydać na to kilkanaście tysięcy a nie kilka milionów złotych. To oszczędność. Ostateczną decyzje podejmą oczywiście radni po uprzednim przeanalizowaniu ceny metra sześciennego wody itp. Ale przecież już dziś Związek Gmin Bychowo dostarcza wodę do 40 procent mieszkańców gminy. Jest więc ona dystrybuowana przez istniejącą już od kilku lat jednostkę zewnętrzną. A przekazanie nastąpiło kiedyś po to, by uzyskać dotacje od państwa. Ponadto nam, mieszkańcom służy nowoczesny park maszynowy.
Jeśli jesteśmy przy sprawach komunalnych, to mieszkańcy powinni wiedzieć, że zamknęliśmy wyeksploatowane wysypisko śmieci w Gatce. Będziemy je rekultywować, w dużej mierze za środki pozabudżetowe (85 % dotacji unijnej). Dziś wywozimy śmieci na składowisko odpadów w Marcinowie. Zauważmy, ze cena za odbiór odpadów od mieszkańców w ogóle nie wzrosła, pomimo kosztów wywożenia ich poza gminę.

WŻ: Jakie ważne zmiany planuje pan dla mieszkańców miasta i gminy?
R.L.: N pewno mieszkańcy odczują kontynuację budowy oświetlenia ulicznego. Przed nami dobudowa nowych punktów ponad 160 nowych latarni na terenie gminy w 34 miejscach. Na dniach ogłosimy konkurs na koncepcje zagospodarowania rynku-serca miasta. W tym roku wybierzemy najlepszą zdaniem specjalnie utworzonego zespołu i wykonamy projekt. Odnowimy też elewacje i wykonamy nowe pokrycia dachowe kilku kamienic głównie w centrum. Projektujemy nową szkołę, trwają rozmowy o wykupie ziemi pod budowę. Na terenie gminy nastąpi modernizacja i budowa świetlic -w Kędziach, Borku, Niezgodzie i Żmigródku. Za 3-4 miesiące zacznie funkcjonować pogotowie ratunkowe. W maju zakończona zostanie modernizacja ośrodka zdrowia. Uważam to za ważną sprawę.
Tym sposobem służby publiczne w naszej gminie- policja, straż, służba zdrowia mogą pochwalić się nowoczesną bazą i -mam nadzieję- równie profesjonalną pracą tych służb.

WŻ: Jaka jest pańska koncepcja na rozwiązanie braku miejsc do parkowania w Żmigrodzie? Pytam tu nie tylko o plany na najbliższe miesiące, ale szersze potraktowanie tematu w perspektywie kilku lat.
R.L.: W tym roku projektujemy parking za urzędem na ok. 30 miejsc. Wykonanie pozostawiamy na rok następny, gdyż chcemy wykorzystać odzyskaną podczas robot kanalizacyjnych kostkę granitową. Obok parkingu powstanie także w tym roku wyczekiwana toaleta miejsca. Ponadto przed przebudowa rynku trzeba przemyśleć, w jaki kierunku zmierzamy. Zwarta zabudowa centrum miasta jakby narzuca pewne rozwiązania- rynek to raczej nie parking, ale zieleń, miejsce spotkań mieszkańców, małe ogródki restauracyjne, połączenie historii z funkcjonalnością.

WŻ: Jakie zmiany wprowadzi budowa drogi S5 w wariancie zachodnim?
R.L.: Cieszy mnie, że wysiłek pracowników i nasze lobbingowe starania o jak najkorzystniejszy przebieg S-5 zakończyły się sukcesem dla gminy Będziemy mieć dwie obwodnice miasta, a co za tym idzie aż trzy węzły komunikacyjne na terenie gminy. Tereny przy węzłach to naturalne znakomite, atrakcyjne tereny inwestycyjne umożliwiające rozwój przedsiębiorczości. Liczę na dobra koniunkturę na grunty. A ze względów komunikacyjnych to same zalety, o czym nie trzeba nikogo przekonywać.

WŻ: Jakimi osiągnięciami chciałby zakończyć pan 2010 rok?
R.L. Najważniejsze dla mnie to wykonać budżet z nadwyżką, szczególnie w inwestycjach. Chciałbym zrealizować ich więcej niż założono, oszczędzając pieniądze np. na zaplanowanych pierwszych przetargach. Na przełomie listopada i grudnia wybory samorządowe. To dla mnie ważna końcówka roku, mieszkańcy zdecydują, czy chcą abym w przyszłości pracował na rzecz dobra ludzi i gminy wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie i wiele ciekawych, strategicznych planów.

WŻ: Dziękuję za rozmowę.
R.L. Dziękuję.

Rozmawiała eco

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.