nr 01 (254)   styczeń 2013

 

Korzeńsko w czołówce sołectw Doliny Baryczy

Chojnik najaktywniejszym sołectwem w Dolinie Baryczy w roku 2012! W tej wsi w gminie Sośnie aż huczy! Prężnie działa Stowarzyszenie, które organizuje niezliczoną ilość wydarzeń i aktywności dla mieszkańców - zarówno dzieci jak i osób w średnim wieku i starszych. W ich organizację włącza się za każdym razem silna grupa entuzjastów lokalnej aktywności. Chojnik to „wieś pachnąca choinką przez cały rok” - w ramach oferty tematycznej wsi można wziąć udział np. w zdobieniu ozdób świątecznych metodą decoupage czy stroików zarówno wiosną, latem, jesienią jak i zimą! A najważniejsze, że wieś się rozwija a mieszkańcy się po prostu świetnie w swoim towarzystwie czują. Na drugim miejscu uplasowała się Ruda Milicka (gm. Milicz) - tematyczna wioska
ptasia. W ciągu roku mieszkańcom pod wodzą pani sołtys udało się stworzyć imponujące centrum integracyjno - rekreacyjne. Zaangażowani mieszkańcy otrzymali w zamian piękne tabliczki z wizerunkami różnych ptaków typowych dla tej wsi, położonej w
ptasim rezerwacie. Do wsi coraz częściej przyjeżdżają turyści - pasjonaci ptaków czy wręcz zorganizowane grupy studyjne z lornetkami i lunetami - jedni i drudzy obowiązkowo fotografują się przy pięknych witaczach z postacią świętego Franciszka -
patrona ekologów, który ma u swych stóp wyrzeźbione czaple, żurawie i bociany, następnie udają się do pobliskich czatowni w celu obserwacji ptaków na stawach. Słodką pamiątką ze wsi jest ciaste czko kształtem przypominające swojskiego wróbelka.
Trzecie miejsce należy do sołectwa Chynowa (gm. Przygodzice) - którego atrybutem są różnorodne dekoracje wykonane w warzywach i owocach (carving). To tu działa od przeszło 60 lat Koło Gospodyń Wiejskich - panie gotują, pieką, organizują imprezy, czas wolny dla dzieci, zajęcia taneczne, wspólnie z młodym stowarzyszeniem „Zielona Dolina” pielęgnują lokalne tradycje kulinarne, z leśniczym uczą dzieci jak dokarmiać zwierzęta w lesie. Prężnie działa też OSP, rada sołecka, szkoła, parafia oraz miłośnicy jazdy konnej - ci ostatni kultywują wieloletnią tradycję „Kaczora” we wsi. Wieś pięknieje w oczach i zyskuje nowych mieszkańców przyciągniętych serdeczną atmosferą panującą w Chynowej. A pomysł na wieś - oczywiście warzywa i owoce! Komisja postanowiła wyróżnić 4 sołectwa:

Korzeńsko - gm. Żmigród, którego mieszkańcy świetnie się czują sami ze sobą i konsekwentnie współpracują na rzecz rozwoju swojego sołectwa - na działce o powierzchni przeszło 1 ha powstaje piękny Ekopark - centrum wsi dla mieszkańców, organizowane są imprezy oraz letnia szkoła przetrwania, której uczestnicy pod okiem sołtysa nabywają wielu niezbędnych w życiu dorosłym umiejętności, uczą się zaradności i samodzielności; we wsi działa też znany w regionie zespół Dyszel, który jest chlubą nie tylko mieszkańców Korzeńska;

Łazy - gm. Krośnice, w których w stosunku do lat ubiegłych dokonał się rewolucyjny wręcz postęp w aktywności mieszkańców i działalności na rzecz wspólnego dobra - zawiązało się stowarzyszenie, świetlica tętni życiem, mieszkańcy angażują się w wytwarzanie rękodzieła a ich wyroby można kupić na sołeckich kiermaszach we wsi i imprezach w regionie.

Dziadkowo - gm. Cieszków, które buduje ofertę tematyczną wsi opartą o las, leśne aktywności (biegi na orientacje, przełaje rowerowe) i bogactwo lasu - grzyby, jagody, igliwie, szyszki we współpracy z leśniczym oraz miejscowym kołem łowieckim,
Pakosławsko - gm. Cieszków, w którym zdumiewa ilość zaangażowanych mieszkańców, zgoda i radość z przebywania ze sobą, wspólne działania dla młodych i starszych, pozytywne relacje ze szkołą, parafią, gminnym centrum kultury oraz gminą z wójtem na
czele.

Komisja zadecydowała również o przyznaniu indywidualnego wyróżnienia dla redaktora podstrony sołectwa Korzeńsko - szczególnie godne uwagi są ciekawe opisy, linki do informacji zawartych w innych serwisach, dokumentacja działań z wykorzystaniem techniki krótkich filmików.

Punktacja (max. 140 pkt):
I miejsce: Chojnik - 120,8 pkt
II miejsce: Ruda Milicka - 113, 3 pkt
III miejsce: Chynowa - 106,4 pkt

Wyróżnienia:
Łazy - 93,3 pkt
Korzeńsko - 88,9 pkt
Dziadkowo - 86,5 pkt
Pakosławsko - 85,1 pkt

A teraz od początku - czyli na czym polega konkurs?
Konkurs to całoroczny wysiłek a nie tylko jednorazowe wydarzenie. Aktywne sołectwa zgłaszają swój akces zawsze na początku roku. Każde otrzymuje podstronę w serwisie www.aktywni.barycz.pl oraz szkolenie z jej obsługi. Zadaniem każdego sołectwa jest
wypełnienie podstrony treścią - od opisu wsi, jej zabytków, atrakcji, oferowanych produktów i usług, walorów i zasobów naturalnych, po relacjonowanie bieżących wydarzeń, urozmaiconych galeriami zdjęć czy filmami. I tak przez prawie cały rok. W
pierwszym etapie oceny, który ma miejsce na początku grudnia, komisja ocenia aktywność sołectw w serwisie. Nie chodzi jednak tylko o ilość umieszczanych artykułów ale głównie o ich kompleksowość, różnorodność i atrakcyjność.
W tegorocznej edycji spośród 23 sołectw uczestniczących w konkursie do II etapu oceny (finału) zakwalifikowało się 9: Korzeńsko w gminie Żmigród, Godnowa i Ruda Milicka w gminie Milicz, Łazy i Pierstnica w gminie Krośnice, Dziadkowo i Pakosławsko w gminie Cieszków oraz Chojnik w gminie Sośnie i Chynowa w gminie Przygodzice. Aby wydać sprawiedliwy werdykt komisja odwiedziła w grudniu wszystkich finalistów, by osobiście zobaczyć i usłyszeć jak mieszkańcy oceniają i prezentują swoje aktywne
działania. Kryteria oceny w drugim etapie, z którymi konfrontowane były sołectwa, to ład przestrzenny i estetyka wsi oraz obejść prywatnych, pielęgnowanie tradycyjnej architektury i krajobrazu przyrodniczego, dbanie o miejsca wspólne we wsi, samoorganizacja mieszkańców, tzn. prężenie działające grupy nieformalne lub stowarzyszenia, które w celu skuteczniejszego działania wspólnie tworzą strategię rozwoju wsi, pozyskują środki na realizację własnych pomysłów, budują ofertę wolnego czasu dla mieszkańców (małych i dorosłych w różnym wieku) oraz, wykorzystując lokalnie dostępne walory i zasoby, budują wizerunek wsi w oparciu o jakiś
charakterystyczny temat, promują produkt lokalny, k ultywują tradycje i pamięć ohistorii itp. Nie bez znaczenia dla oceny jest sposób i forma zaprezentowania sołectwa podczas wizyty komisji - najlepiej oceniane są te, gdzie widać autentyczny zapał, entuzjazm i radość ze wspólnych dokonań oraz motywację do dalszej pracy. 6 - osobowe Jury w składzie Beata Piekalska, Halina Smolińska, Zofia Pietryka, Marta Kamińska, Piotr Kryszczak oraz Paweł Chudy nie miało łatwego zadania - w latach ubiegłych laureaci mocno wyprzedzili konkurencję a w tym roku poziom konkursu był bardzo wysoki a forma samoorganizacji mieszkańców i aktywności, ilości podejmowanych inicjatyw była wprost zdumiewająca! Tym bardziej gratulujemy laureatom podium!
Czy jest o co walczyć?
Sołectwa poza atrakcyjnymi nagrodami od organizatora konkursu - Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - otrzymują do dyspozycji bezpłatnie podstronę w serwisie www.aktywni.barycz.pl, dzięki której mogą promować swoją wieś w
internecie oraz całoroczne wsparcie w postaci szkoleń np. z zakładania stowarzyszeń czy pisania projektów oraz warsztatów rzemieślniczych: w 2012 odbyło się ich aż 6 - carving, zdobienie ceramiki, wykonywanie kartek okolicznościowych, filcowanie wełny, ozdoby z suszu, decoupage oraz prezentacji wiejskiej wytwórczości na imprezach w regionie. Dla przedstawicieli sołectw organizowane są też spotkania integracyjne czy wyjazdy studyjne (w tym roku 40 osób było 3 dni na Mazurach), które przyczyniają się do lepszego wzajemnego poznania, integracji, wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy pomiędzy sołectwami. Z tej oferty mogą korzystać wszyscy a najlepsi - Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe (które sami sobie wybiorą) o wartości: I miejsce - 5 tys. zł, II miejsce -3 - tys. zł, III miejsce - 2 tys. zł, wyróżnieni - 1 tys. zł, nagrodzony redaktor serwisu - 1 tys. zł. Fundatorem nagród jest organizator konkursu: LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
Uroczysta Gala podsumowująca III edycję konkursu odbędzie się na wiosnę 2013 w zwycięskim sołectwie - Chojniku. Liczymy na prawdziwy festiwal sołeckiej aktywności i liczny udział mieszkańców w tym barwnym wydarzeniu a ogłoszenie IV edycji konkursu
na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy” już w styczniu 2013 - czekamy na zgłoszenia aktywnych sołectw! Więcej już niedługo na www.aktywni.barycz.pl Konkurs na "Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy" jest organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.

Koordynator konkursu
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
www.nasza.barycz.pl
www.aktywni.barycz.pl

Marta Kamińska

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.