nr 01 (254)   styczeń 2013

 

Zmiany w świetlicach i u pełnomocnika ds. profilaktyki

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887 z późn.zm.) z dniem 1 stycznia 2013 r. świetlice środowiskowe w Barkowie i Borzęcinie oraz świetlica socjoterapeutyczna „Tęcza” w Żmigrodzie, zostały przekształcone w jedną Placówkę wsparcia dziennego w Żmigrodzie z dwiema filiami w Barkowie oraz Borzęcinie. Placówka zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, a także organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Nadrzędnym aspektem pracy placówki jest aktywne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego zainteresowań poznawczych, umiejętności orientacji w otaczającej rzeczywistości oraz pobudzanie postawy twórczego reagowania na zachodzące w niej zmiany. W placówce realizuje się również indywidualne i grupowe programy psychoprofilaktyczne, a także terapię psychologiczną. Ponad to zakłada się ścisłą współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z instytucjami oświatowymi. Dlatego też w ramach pracy Placówki, rodzice mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych (ul. Rybacka 17). Możliwość zapisania swego dziecka do placówki ma każdy rodzic/opiekun prawny dziecka z terenu Gminy Żmigród, który potrzebuje wsparcia w procesie wychowania swego dziecka oraz jest gotowy podjąć współpracę z pracownikami placówki. W tym celu należy zgłosić się do biura przy u. Rybackiej 17 lub do odpowiedniej filii placówki.

Biuro Placówki wsparcia dziennego
Żmigród, ul. Rybacka 17, Tel. 71 384 49 76

Placówka wsparcia dziennego w Żmigrodzie
-Zespól Placówek Kultury w Żmigrodzie (wejście od strony Biblioteki)
Czynna: poniedziałek - piątek 14:00-18:00

Filia w Barkowie
-Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Barkowie
Czynna: poniedziałek - piątek 12:30-15:30

Filia w Borzęcinie
-świetlica wiejska w Borzęcinie
Czynna: poniedziałek, środa, piątek 15.45-18.15

Jednocześnie informujemy, że zmieniło się również miejsce pracy Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Obecnie Pełnomocnik pracuje w biurze Placówki wsparcia dziennego w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej 17, Tel. 71 384 49 76

Marta Możdżeń

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.