nr 10 (310)   październik 2017

Informacja z urzędu

Urząd Miejski w Żmigrodzie informuje, że uchwałą nr 0007.XXVIII.241.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Żmigrodzie zmieniły się dotychczasowe nazwy ulic w Żmigrodzie :

 • ulica PKWN zmieniła nazwę na „ulica Św. Jana Pawła II”;
 • ulica 22-go Lipca zmieniła nazwę na „ulica Akacjowa”;
 • ulica J. Krasickiego zmieniła nazwę na „ulica Ignacego Krasickiego”.

  Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. poz. 2861 i weszła w życie z dniem 29 czerwca 2017 r.

  Zmiana ulic została dokonana w związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2016 r. ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie z tą ustawą nazwy ulic należy zmienić w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 2 września 2017 r.

  W świetle tej ustawy nie ma potrzeby wymiany dowodów osobistych oraz innych dokumentów, gdyż zmiana nazwy dokonana na podstawie tej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

  „Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat” - art. 5 ustawy.

  Jednocześnie informujemy iż o zmianie adresu zamieszkania właściciele nieruchomości powinni poinformować Starostwo Powiatowe w Trzebnicy jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków (druk zgłoszenia zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków dostępny w Starostwie Powiatowym w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Leśna 1).

  Referat AGN

 • menu

   
   
   
  Wiadomości Żmigrodzkie
  rss wykonanie
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.